Annonceringer


Haderup - Haderupvej 34 - Opførelse af enfamiliehus - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 29-06-2017

Hadsund - Østergade 82 - Arealoverførsel - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 28-06-2017

Hobro - Udvidelse af genbrugsplads - Forslag til Lokalplan 114/2017 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 27-06-2017

Vebbestrup - Boligområde ved Sdr. Truevej - Lokalplan 110/2017 og Kommuneplantillæg nr. 24 - Endelig vedtagelse

Læs mere Afgørelse (Lokalplan) 27-06-2017

Hobro - Houtvedvej 5 - § 19 tilladelse til udsprinkling af restvand - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 21-06-2017
Læs alle annoncer