Annonceringer


Arden - Hulemosevej 15 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 22-10-2019

Oprettelse af Vandråd for Mariager Fjord

Læs mere Information 21-10-2019

Øls - Øls Kirkevej 6 - Ændret anvendelse af areal og berigtigelse af skel - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 21-10-2019

Sem - Semvej 37 - Indvinding af 31.500 m3 grundvand pr. år til markvanding - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 16-10-2019

Døstrup - Døstrupvej 84 - Opførelse af enfamiliehus - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 15-10-2019
Læs alle annoncer