Annonceringer


Skelund - bevarende lokalplanlægning - Forslag til Lokalplan 113/2018 og kommuneplantillæg nr. 30 - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 17-11-2017

Forslag til Hegedalsvejs fremtidige indretning

Læs mere Information 14-11-2017

Norup - Norupvej 81A - Opførelse af maskinhus på 127 m2 og hestestald på 58 m2 - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 13-11-2017

Sem - Semvej 20 - Indvinding af 14.000 m3 grundvand pr. år til almen vandforsyning - Tilladelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

Læs mere Information 08-11-2017

Kom til lungetjek på Hadsund Bibliotek

Læs mere Information (Invitation) 02-11-2017
Læs alle annoncer