Annonceringer


Gettrup - Gettrupvej 29 - Ændringer i dyrehold - Miljøtilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 13-11-2018

Hobro - Andrupvej 13 - Ikke VVM-pligt - Skovrejningsprojekt - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Læs mere Afgørelse (Ikke VVM-pligt) 13-11-2018

Hobro - Hobrovej 118 - Ikke VVM-pligt - skovrejsningsprojekt - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Læs mere Afgørelse (Ikke VVM-pligt) 13-11-2018

Hobro - Mariagervej 60 - Udvidelse af husdyrbrug - Ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere Information (Offentliggørelse) 13-11-2018

Vebbestrup - Rønholtvej 58L - Udstykning af areal - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 07-11-2018
Læs alle annoncer