Annonceringer


Kielstrup - Kielstrupvej 3 - Opdeling af enfamiliehus til to boliger - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 19-09-2019

True by - True Hovedgade - Ændringer i dyreholdet - Miljøtilladelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 17-09-2019

Hobro - Daginstitution på Solvej - Lokalplan 131/2019 - Endelig vedtagelse

Læs mere Afgørelse (Lokalplan) 13-09-2019

Hørby - Nye parcelhusgrund i den sydøstlig del af Hørby Kirkeby - Kommuneplantillæg nr. 48 - Endelig vedtagelse

Læs mere Afgørelse (Lokalplan) 09-09-2019

Hadsund - Terndrupvej 86 - Anmeldelse af 12 dyreenheder - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 06-09-2019
Læs alle annoncer