Annonceringer


Hegedal, Hobro – Hadsundvej 20 - Afholdelse af Vikingemarked - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 14-07-2017

Hobro - Døstrupvej 23 - Nedsivning af drænvand fra kunstgræsbane tilhørende S/I IK Rosendal - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 11-07-2017

Vebbestrup - Sdr. Truevej - Indkaldelse til Åstedsforretning

Læs mere Information (Invitation) 11-07-2017

Vil du have indflydelse på demenspolitikken? Så kom til borgermøde i Hadsund

Læs mere Information (Invitation) 11-07-2017

Vindmølleområde Handest Hede - Opstilling af vindmøller - VVM-tilladelse - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 10-07-2017
Læs alle annoncer