Annonceringer


Skelund - Korupvej - Ansøgning om privat udpumpningsanlæg til vandløbet Brødens Grøft - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 19-01-2018

Hobro - Boligområde ved Sdr. Ringvej - Forslag til Lokalplan 126/2018 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 38 - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 19-01-2018

Hem - Hem Kirkevej 1 - Tilbygning af udhus - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 17-01-2018

Informationsmøde om ortopædkirurgisk genoptræning 22. januar i Hadsund

Læs mere Information (Invitation) 16-01-2018

Nebstrup - Søkærvej 6 - Udvidelse af husdyrproduktion - Tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 16-01-2018
Læs alle annoncer