Annonceringer


Hvilsom - Hannerupvej 259 - Ændring fra erhverv til beboelse - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 22-08-2019

Hadsund Syd - Mariagervej - Lokalplan 144/2019 og Kommuneplantillæg nr. 51 - Endelig vedtagelse

Læs mere Afgørelse (Lokalplan) 21-08-2019

Afgørelse om ikke VVM-pligt vedrørende skovrejsningsprojekt

Læs mere Afgørelse (Ikke VVM-pligt) 20-08-2019

Åbent hus i Vuggestuehuset Lærkereden, Hadsund

Læs mere Information (Invitation) 19-08-2019

Borgermøde om ny dagligvarebutik i Arden

Læs mere Information (Invitation) 15-08-2019
Læs alle annoncer