Annonceringer


Mariager - Ny Havnevej - Udledning af oppumpet grundvand til Mariager Fjord - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 22-09-2017

Hobro - Blandet byområde ved Kirketerp - Endelig vedtagelse af Lokalplan 115/2017 og Kommuneplantillæg nr. 27

Læs mere Afgørelse (Lokalplan) 21-09-2017

Ændrede åbningstider for kommunens genbrugspladser

Læs mere Information 21-09-2017

Norup - Nebstrupvej 27 - Udvidelse af husdyrbrug - Tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 21-09-2017

True - Simested Å - Gennemførelse af vådområde Simested Å udspring - Høring af Vandløbsprojekt

Læs mere Høring 18-09-2017
Læs alle annoncer