Annonceringer


Vive - Pumpestation ved Nygaardsvej - Arealoverførsel - Landzonetilladelse - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 14-12-2018

Vebbestrup - Fragdrupvej 5A - Lovliggørelse af maskinhus - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 13-12-2018

Hobro - Hostrupvej - Forslag til Lokalplan 112/2019 for tæt-lav boligområde - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 13-12-2018

Hadsund - Jens-Erik Bechs Vej 1 - Forslag til Lokalplan 139/2019 for etageboliger - Offentlig høring

Læs mere Afgørelse (Lokalplan) 12-12-2018

Visborg - Molhøjvej 20 - Opførelse af uopvarmet maskinhal - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 12-12-2018
Læs alle annoncer