Annonceringer


Skelund – Mølbakvej 56 - Etablering af forsorgshjem - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 03-04-2020

Veddum – Hyltvej 33 - Ændring af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 31-03-2020

Døstrup - Døstrupvej 161 - Produktion af færdigbeton - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljogodkendelse virksomhed) 30-03-2020

Hobro – Torndalsvej 1 g Wiegårdsvej 14 - Arealoverførsel af landbrugsejendom med fritliggende driftsbygninger - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 27-03-2020

Arden - Myhlenbergvej 64 - Etablering af akkumuleringstank - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Læs mere Afgørelse (Ikke VVM-pligt) 25-03-2020
Læs alle annoncer