Annonceringer


Hem, Vest Hemvej 14 - Anmeldelse af skovrejsning - VVM Screening

Læs mere Afgørelse (VVM Screening) 17-07-2018

Øster Hurup - Østen Krog, Sellegårde Øst m.fl. - Udledning af oppumpet grundvand fra kloakarbejder - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 09-07-2018

Borgerservice holder delvist lukket i sommerferien

Læs mere Information 09-07-2018

Als Odde - Trætophytterne - Lokalplan 122/2018 og Kommuneplantillæg nr. 34 - Endelig vedtagelse

Læs mere Afgørelse (Lokalplan) 04-07-2018

Møldrup - Møldrupvej 41 - etablering af sø - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 03-07-2018
Læs alle annoncer