Annonceringer


Visborg - Kjeld H. Jensens Vej 2 - Opsætning af udendørs fitnessredskaber - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 21-03-2019

Vebbestrup - Sdr. Truevej 13 - Udledning af separatkloakeret regnvand via vådt regnvandsbassin til privat grøft - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Læs mere Afgørelse (Ikke VVM-pligt) 21-03-2019

Vebbestrup - Sdr. Truevej 13 - Udledning af separatkloakeret regnvand fra vådt regnvandsbassin til privat grøft - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 21-03-2019

Øster Doense - ROCKWOOL - Udledning af rent overfladevand til Langmosegrøften - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Læs mere Afgørelse (Ikke VVM-pligt) 20-03-2019

Øster Doense - ROCKWOOL - Udledning af rent overfladevand til Langmosegrøften - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 20-03-2019
Læs alle annoncer