Annonceringer


Sem - Sem Vandværk, Semvej 20 - Ansøgning om indvinding af 14.000 m3 grundvand pr. år til almen vandforsyning - Høring

Læs mere Høring 18-08-2017

Brøndbjerg By, Hadsund - Ambjergvej 4 - Lovliggørelse af bålhytte - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 18-08-2017

Kielstrup - Nørregårdsvej 6 - Opførelse af læskur for dådyr - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 16-08-2017

Hadsund - Als Oddevej - Nedlæggelse af privat fællessti - Høring

Læs mere Høring 15-08-2017

Hadsund - Gl. Visborgvej 181 - VVM-screening af skovrejsning - Afgørelse om VVM-pligt

Læs mere Afgørelse (VVM Screening) 15-08-2017
Læs alle annoncer