Annonceringer


Vedtagelse af Natura 2000 handleplaner for perioden 2016-2021

Læs mere Afgørelse 19-04-2017

Invitation til indvielse af Stinesminde lørdag den 29. april

Læs mere Information (Invitation) 18-04-2017

Rostrup - Stenstrupvej/Gammelvej - Nedlæggelse af den private fællesvej - Høring

Læs mere Høring 18-04-2017

Motion og Café i Hobro - Træningstilbud for kræftramte

Læs mere Information (Invitation) 17-04-2017

Hobro - Døstrup Bæk - Fjernelse af to fiskespærringer - Afgørelse efter Vandløbsloven og VVM-screening efter Planloven

Læs mere Afgørelse 07-04-2017
Læs alle annoncer