Annoncer


Sdr. Onsild - Sparrehuse 2A - Udvidelse af svineproduktion - Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse landbrug

Mariagerfjord Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrproduktionen på ejendommen Sparrehuse 2a, 9500 Hobro.

Der søges om produktion på uændret antal m2 og uændret gulvtype. Projektet omfatter dog ansøgning om en ekstra gylletank, da lagerkapaciteten på ejendommen er for lille, og dermed flyttes der på nuværende tidspunkt husdyrgødning af ejendommen til en lejet lagertank.
Svineproduktionens produktionsareal i staldene vil være uændret 2.164 m2 efter godkendelse.

Udvidelsen er omfattet af § 16a i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. af 20. december 2006, med senere ændringer.

Indsendelse af bemærkninger og ideer
Enhver med interesse i sagen har ret til at se og kommentere ansøgningen, og eventuelle indsendte kommentarer vil indgå i kommunens vurdering af projektet.
Desuden er der mulighed for at få udkast til miljøgodkendelsen tilsendt, når det foreligger.

Fristen for at komme med bemærkninger og ideer til projektet, eller ønske om at få tilsendt udkast til miljøgodkendelse, når det foreligger, er tirsdag d. 7. april 2020.

Bemærkninger og ideer indsendes skriftligt til raadhus@mariagerfjord.dk eller med post til Mariagerfjord Kommune, Natur og Miljø, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Peter Nygaard, tlf. 20 19 87 52.

Tider og frister


Offentliggjort d.:
17 marts 2020 08:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?