Annoncer


Arden - Rævebakkevej 1 - Anmeldelse af ensilageopbevaringsanlæg - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune vurderer, at det anmeldte ensilageopbevaringsanlæg opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
 
Det vurderes, at det anmeldte ensilageopbevaringsanlæg kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes. I sagsbehandlingen er indgået ansøgning udført i Husdyrgodkendelse.dk skema 213271.
 
Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at det anmeldte ensilageopbevaringsanlæg kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelsesloven.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
30 august 2019 08:00
Klagefrist d.:
27 september 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?