Annoncer


Mariager - Kærbybrovej 19 - Anmeldelse om opførelse af maskinhus - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune vurderer, at den anmeldte opførelse af et maskinhus opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
 
Det vurderes, at den anmeldte opførelse af maskinhuset kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes. I sagsbehandlingen er indgået ansøgning udført i Husdyrgodkendelse.dk skema 209594.
 
Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at den anmeldte opførelse af et maskinhus kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelsesloven.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
05 marts 2019 08:00
Klagefrist d.:
02 april 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?