Annoncer


Arden - Tisted-Terndrup Bæk og Lyngbyskov Skelgrøft - Restaurering af vandløb - Offentlig høring

Offentlig høring

Hermed fremsendes i offentlig høring vandløbsdelen af et vandplanprojekt i Tisted-Terndrup Bæk og Lyngbyskov Skelgrøft, som omhandler restaurering af vandløbene på godt 4 km. Høringen sker i medfør af bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v. , § 24.

Frist for afgivelse af høringssvar er den 11. marts 2020.

Projektmaterialet er vedhæftet. Nederst i teksten er henvisning til yderligere oplysninger.

Beskrivelse
Mellem Tisted og Terndrup, delvist på grænsen mellem Rebild og Mariagerfjord Kommune løber Tisted-Terndrup Bæk. På en samlet vandløbsstrækning på godt 4 km, som også omfatter tilløbet Lyngbyskov Skelgrøft, skal der ske forskellige restaureringstiltag for at forbedre vandløbskvaliteten. Vandområdet benævnes ’ o7388’ og fremgår af statens vandområdeplan for 2015-21. Der skal ske forskellige indsatser for at forbedre vandløbet som f.eks. udlæg af gydebanker, plantning af træer, udlæg af grus og skjulesten og en øget variation af vandløbet ved udlæg af ved og sten. Det er ikke alle strækninger som er omfattet af projektet af hensyn til bl.a. egnethed og lodejere, se venligst Forundersøgelsesrapporten for en nærmere beskrivelse.

Under bilagene her på siden, kan du se et kort over projektområdet.

Flere oplysninger
Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Mariagerfjord Kommune, Mette Bramm, mail mebra@mariagerfjord.dk eller  tlf. 97 11 37 10.

Evt. forslag eller indsigelser mod projektet skal indgives skriftligt til raadhus@mariagerfjord.dk att. Mette Bramm eller med post til Mariagerfjord Kommune, Natur, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro, inden den 11. marts 2020.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
15 januar 2020 12:56
Høringsfrist d.:
11 marts 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?