Annoncer


Hørby - Nye parcelhusgrund i den sydøstlig del af Hørby Kirkeby - Kommuneplantillæg nr. 48 - Endelig vedtagelse

Lokalplan

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på deres møde den. 29. august 2019 besluttet at vedtage Forslag Tillæg nr. 48 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 endeligt.

Kommuneplantillæggets indhold
Området er ikke planlagt i Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025. For at muliggøre udstykning af fem grunde til parcelhuse er der udarbejdet et tillæg nr. 48 til kommuneplanen. Med kommuneplantillægget udlægges en boligramme HØR.B.1 som muliggør udstykning af de fem grunde. 

Indsigelser og kommentarer
Der er ikke indkommet indsigelser inden udløbet af offentlighedsfasen.

Lokalplanens retsvirkninger
Der må ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser medmindre, der meddeles dispensation efter Planlovens §§ 5u, 19 eller 40.

Klagevejledning er ses til højre.

Yderligere oplysninger om kommuneplantillægget
Lokalplan og kommuneplantillægget bliver offentliggjort den 9. september 2019 i Hobro Folkeblad og nederst på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside www.mariagerfjord.dk jf. Planlovens § 24.


Spørgsmål og bemærkning
Hvis du har spørgsmål til dette brev, er du velkomne til at kontakte Mejrema Zvonic på 9711 3676 eller på mkape@mariagerfjord.dk. Du er også velkommen til at sende bemærkninger til sagen med almindelig post til Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
09 september 2019 08:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?