Annoncer


Mariagerfjord 2020 - Offentlig høring

Offentlig høring

Mariagerfjord Kommunes Byråd har den 27. februar 2020 vedtaget at sende forslag til Mariagerfjord 2020 i 8 ugers høring.

Mariagerfjord 2020
'Mariagerfjord 2020' er en samlet strategi for den fysiske udvikling af  Mariagerfjord Kommune.

'Mariagerfjord 2020' består af kommuneplanstrategi, kommuneplanens hovedstruktur samt Lokal Agenda 21-strategi.

'Mariagerfjord 2020' danner grundlag for den kommende revision af kommuneplanens retningslinjer og kommuneplanrammer. Revisionen er igangsat og dert forventes, at der udsendes et forslag til den nye kommuneplan efteråret 2021.

Bemærkninger til planen
Alle har mulighed for at  kommentere på forslaget i offentlighedsperioden fra den 2. marts 2020 til den 30. april 2020.

Bemærkninger eller kommentarer til forslaget skal sendes pr. mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller pr. post til Mariagerfjord Kommune,  Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro senest 30. april 2020.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til Mariagerfjord 2020 kontakte Karina Lindved, karil@mariaegrfjord.dk og tlf. nr. 97 11 30 42 eller Allan Hassing, alhas@mariagerfjord.dk

Miljøvurdering
Det er vurderet, at 'Mariagerfjord 2020'  ikke er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25/10/2018. 
Vurderingen er baseret på, at 'Mariagerfjord 2020'  har et strategiske sigte og fastlægger ikke konkrete rammer for fremtidige anlæg.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
02 marts 2020 10:13
Høringsfrist d.:
30 april 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?