Annoncer


Hadsund - Hadsund Hallerne/Stadionvej - Planlægning for området - Indkaldelse af idéer og forslag

Lokalplan

Mariagerfjord Kommune har besluttet, at udarbejde en lokalplan og et kommuneplantillæg for arealet vist herunder:

Lokalplanlægning ved Hadsund Hallerne

Inden Mariagerfjord Kommune går videre med en ny planlægning for området indkaldes der idéer og forslag til den kommende planlægning, som er en udvidelse af boldbanerne mod øst, samt en større ombygning/tilbygning på Hadsundhallerne, der blandt andet omfatter nye haller, områder til wellness og sundhed, og så vil man forsøge at integrere etageboliger i hal-bebyggelsen.

Spørgsmål til debat i forudgående høring
Følgende emner vil være relevante i forbindelse med indkaldelse af idéer, forslag m.v. i forbindelse med den forudgående høring:
• Hvordan kan byggeriet indpasses bedst mulig i forhold til det eksisterende byggeri i området?
• Hvordan integreres boligerne bedst i forhold til hallerne?
• Hvad vil projektet betyde for lokalområdet?

Bemærkninger til planlægningen
Hvis du har bemærkninger til overnævnte, kan du sende dem til Mariagerfjord kommune enten som mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden høringsfristens udløb 20. september 2019.

Lovgrundlag
Ændring af kommuneplanen med et kommuneplantillæg skal i henhold til Planlovens § 23c ske med indkaldelse af idéer, forslag m.v. således at hovedspørgsmålene i den kommende planlægning beskrives for offentligheden.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis du har spørgsmål til dette brev, er du velkomne til at kontakte Britt Hald på 97113680 eller på bhald@mariagerfjord.dk. Du er også velkommen til at sende bemærkninger til sagen med almindelig post til Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro.

Tider og frister


Offentliggjort d.:
04 september 2019 14:13
Høringsfrist d.:
20 september 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?