Annoncer


Hobro - Stenstrupvej 28 - Anmeldelse om ændring i produktionsform - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune vurderer, at den anmeldte ændring i produktionsform opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
 
Det vurderes, at den anmeldte ændring i produktionsform kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes. I sagsbehandlingen er indgået ansøgning udført i Husdyrgodkendelse.dk skema 209309, version 2.
 
Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at den anmeldte ændring i produktionsform kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelsesloven.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
05 marts 2019 08:00
Klagefrist d.:
02 april 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?