Annoncer


Hobro - Hobrovej 67 - Anmeldelse af skift i dyretype - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune vurderer, at det anmeldte skift mellem dyretyper opfylder kravene
for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
 
Det vurderes, at det anmeldte skift mellem dyretyper kan udføres som anmeldt, uden at
naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at
de landskabelige værdier tilsidesættes. I sagsbehandlingen er indgået ansøgning udført i
Husdyrgodkendelse.dk skema 217387.
 
Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at det anmeldte skift mellem dyretyper kan
udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
20 marts 2020 08:00
Klagefrist d.:
17 april 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?