Annoncer


Øls - Væggedalen - Midlertidig oplag af jord - Tilladelse

Tilladelse

Mariagerfjord Kommmune meddeler tilladelse til midlertidigt oplag af jord ved Væggedalen.

Jorden er jord fra renovering af jernbanebroen. Tilladelsen gælder til og med december 2020.

Klagevejledning
Klagevejledning og vilkår fremgår af tilladelsen.

Spørgsmål til afgørelsen
Har du spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Claus Hallngdal Bloch, e-mail: jord@mariagerfjord.dk eller pr. tlf. 97 11 36 51.

 

Tider og frister


Offentliggjort d.:
09 januar 2020 08:00
Klagefrist d.:
06 februar 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?