Annoncer


Mariager - Fjelstedvej 4 - Anmeldelse af kornsilo - Afgørelse

Afgørelse

Anmeldelse landbrug
Mariagerfjord Kommune vurderer, at den anmeldte opførelse af kornsilo opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, under forudsætning af, at opførelsen kan godkendes efter Bygningsreglementet 2018 (BR18).
 
Det vurderes, at den anmeldte opførelse af kornsilo kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes. I sagsbehandlingen er indgået ansøgning udført i Husdyrgodkendelse.dk skema 212381 version 2.
 
Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at den anmeldte opførelse af kornsilo kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrbrugsloven.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
23 juli 2019 08:00
Klagefrist d.:
20 august 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?