Annoncer


Arden - Hobrovej 32 - Vandløbsregulering - Etablering af minivådområde - Høring

Høring

Mariagerfjord Kommune har modtaget en ansøgning fra en lodsejer angående etablering af et minivådområde under Landbrugsstyrelsens tilskudsordning.

Minivådområdet placeres på et allerede eksisterende privat drænsystem.

Formålet er at rense drænvand for næringsstoffer inden det løber videre til Lunddal Bæk (Lindenborg Å).

På denne side kan du se ansøgning fra oplandskonsulenten samt placering og kort over berørte matrikler.

Hvis du har bemærkninger til sagen, skal disse sendes til Mariagerfjord Kommune
senest den 25. februar 2020.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
28 januar 2020 08:00
Høringsfrist d.:
25 februar 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?