Annoncer


Hadsund Syd - Mariagervej - Lokalplan 144/2019 og Kommuneplantillæg nr. 51 - Endelig vedtagelse

Lokalplan

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune har besluttet at endeligt vedtage Forslag til Lokalplan 144/2018 for et boligområde ved Mariagervej i Hadsund Syd, samt tillæg nr. 51 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025.

Lokalplanens baggrund og indhold
Formålet med lokalplanen er, at give boligejerne mulighed for at kunne udnytte områdets kvaliteter optimalt. Det sker blandt andet ved at give området en højere bebyggelsesprocent og mulighed for at bygge i to etager. Formålet med lokalplanen er også at sikre og fremme kiggene fra Mariagervej ned til fjorden.

Lokalplanen kan ses her på siden.

Kommuneplantillæggets indhold
Lokalplanområdet ligger i Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 indenfor rammeområde HAD.B.1 – boligområde. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen er der udarbejdet et tillæg nr. 51 til kommuneplanen, hvor lokalplanområdet overføres til et nyt rammeområde HAD.B.19 – boligområde Mariagervej. Det nye rammeområde HAD.B.19 fastsætter anvendelsen til parcelhuse i op til 2 etager med en bygningshøjde på højst 8,5 meter og en bebyggelsesprocent på 40.

Dermed bringes lokalplanforslaget i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune.

Kommuneplantillægget kan ses her på siden.

Lokalplanen og kommuneplantillægget kan ses på biblioteket, i borgerservice, på kommunens hjemmeside og på www.plansystemdk.dk

Indsigelser og kommentarer
Der er ikke indkommet indsigelser inden udløbet af offentlighedsfasen.

Lokalplanens retsvirkninger
Der må ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser medmindre, der meddeles dispensation efter Planlovens §§ 19 eller 40.

Klagevejledning kan ses her på siden.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis du har spørgsmål til dette brev, er du velkommen til at kontakte Britt Hald på 97113680 eller på bhald@mariagerfjord.dk. Du er også velkommen til at sende bemærkninger til sagen med almindelig post til Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
21 august 2019 08:00
Klagefrist d.:
21 september 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?