Annoncer


Hobro - Redsøvej 11 - § 11 - Anmeldelse af ensilageopbevaringsplads - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune vurderer, at det anmeldte ensilageopbevaringsanlæg opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
 
Det vurderes, at det anmeldte ensilageopbevaringsanlæg kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes. I sagsbehandlingen er der indgået ansøgning udført i Husdyrgodkendelse.dk skema 212919.
 
Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at det anmeldte ensilageopbevaringsanlæg kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrbrugsloven.
 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
06 september 2019 08:00
Klagefrist d.:
04 oktober 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?