Annoncer


Skelund - Nørkærvej 44 - etablering af privat udpumpningsanlæg og dræning af 75 ha landbrugsarealer - VVM Screening

VVM Screening

Mariagerfjord Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt for et projekt vedr. etablering af privat udpumpningsanlæg og dræning af 75 ha landbrugsarealer ved Skelund.

Gennem en vurdering af nuværende og fremtidige forhold i vandløbet har Mariagerfjord Kommune vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.

Se nærmere i vedhæftede afgørelse og vurdering.

Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i miljøvurderingsloven.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
17 marts 2020 08:00
Klagefrist d.:
14 april 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?