Annoncer


Kontrol af drikkevandet ved egen drikkevandsboring

Information

Du har selv ansvaret for, at dit drikkevand er rent, når du har egen drikkevandsboring eller brønd og kun forsyner din egen private husstand.

Skal drikkevandet kontrolleres?
Af hensyn til din sundhed anbefaler Mariagerfjord Kommune, at du fortsat får kontrolleret kvaliteten af dit drikkevand minimum hvert 5. år ved, at der udtages en 'forenklet kontrol' af vandet. I denne prøve bliver drikkevandet analyseret for ledningsevne, arsen, nitrat, surhedsgrad (pH), coliforme bakterier, E. coli og kimtal ved 22ºC. Du skal selv bestille og betale for kontrollen ved et godkendt analyselaboratorie.

Erfaringer fra undersøgelser af husholdningsboringer viser, at der ofte er pesticider i vandet. Mariagerfjord Kommune anbefaler derfor, at drikkevandet også analyseres for pesticider. Prøven hedder 'kontrol med pesticider og nedbrydningsprodukter'.

For at hjælpe dig med at sikre god drikkevandskvalitet har Mariagerfjord Kommune udarbejdet en vejledning til ejere af egen husholdningsboring. Se vejledningen ude til højre.

Hvornår er jeg omfattet af lovpligtig kontrol af drikkevandet?
Hvis din drikkevandsboring leverer vand til 2-9 husstande, så skal der udtages en 'forenklet kontrol' hvert femte år. Mariagerfjord Kommune har vurderet, at udlejningsejendomme, fritidsanlæg, Bed & Breakfast samt plejefamilier også kun er omfattet af krav om 'forenklet kontrol'. 

Anvendes drikkevandet fra din boring til kommerciel eller offentlig aktivitet som f.eks. fødevarevirksomhed, lægemiddelvirksomhed, institution, restaurant, hospital, hotel, dagplejer eller forlystelsesetablissement, så er drikkevandet omfattet af en mere omfattende kontrol. Du skal da kontakte kommunen, der vil lave et kontrolprogram.

Du kan også se mere om kontrol af drikkevandet på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside under 'kontrol af drikkevandet'.

Har du spørgsmål til kontrol af drikkevandet kan du kontakte Minna Hald Andersen på tlf. 9711 3635 eller på mail miha1@mariagerfjord.dk

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
13 januar 2020 08:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?