Annoncer


Øster Hurup - Nørre Hurupvej - Nye sommerhusgrunde - Indkaldelse af idéer og forslag

Høring

Erhvervsministeriet har givet mulighed for, at der kan udstykkes op til 15 sommerhus-grunde på et areal ved Nørre Hurupvej i Øster Hurup. Området kan ses på kortet du finder under bilag til denne side.

For at sommerhusgrundene kan udstykkes og bebygges skal Mariagerfjord Kommune udarbejde et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Inden vi går i gang med det, indkalder vi forslag og idéer til den kommende planlægning. Området som skal udstykkes og bebygges kan ses på næste side.

Spørgsmål til debat i forudgående høring
Følgende emner kan være relevante i forbindelse med indkaldelse af idéer, forslag m.v.:

• Hvordan skal sommerhusgrundene og sommerhusene indpasses bedst mulig i forhold til de omkringliggende sommerhusområder?

• Hvad vil udstykning af 15 sommerhusgrunde betyde for lokalområdet og er der særlige hensyn, der skal tages i planlægningen?

Bemærkninger til planlægningen
Hvis du har idéer og forslag til den kommende planlægning, skal du sende dem til Mariagerfjord Kommune enten som mail til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden høringsfristens udløb.

Høringsfristen udløber den 11. marts 2020.

Lovgrundlag
Udstykning og bebyggelse med sommerhuse inden for arealet kræver en ændring af kommuneplanen. Før kommuneplanen kan ændres, skal der gennemføres en fordebat, hvor Mariagerfjord Kommune indkalder idéer og forslag til den kommende planlægning.

Spørgsmål og bemærkninger
Spørgsmål kan rettes til Vibeke Kjær Christensen på 97113674 eller på vikch@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
11 februar 2020 08:20
Høringsfrist d.:
11 marts 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?