Annoncer


Hadsund - Islandsvej 7, Mariagerfjord Renseanlæg - Udbygning - Offentlig høring

Offentlig høring

Mariagerfjord Vand ønsker i samarbejde med Vesthimmerlands Forsyning og Rebild Forsyning at udbygge Mariagerfjord renseanlæg.

Projektet går ud på, at spildevandet fra Vesthimmerlands Kommune og en del af spildevandet fra Rebild Kommune pumpes til Mariagerfjord Renseanlæg. Renseanlægget i Hadsund skal udbygges for at kunne behandle og rense spildevandet fra de 3 kommuner.

Projektet betyder, at der vil ske en forøgelse af udledningen af renset spildevand fra Mariagerfjord Renseanlæg til Kattegat. Udledningen sker via den eksisterende udløbsledning, som strækker sig 4 km ud i Kattegat.

Byrådene i Vesthimmerlands, Rebild og Mariagerfjord Kommune har vedtaget, at miljøkonsekvensrapport (tidligere VVM-redegørelse) med tilhørende udkast til VVM-tilladelse for projektet sendes i 8 ugers offentlig høring. Du kan se byrådenes behandling af sagen på kommunernes hjemmesider. Du finder den i referaterne fra byrådsmøderne i december 2019 (pkt. 217 Mariagerfjord  – pkt. 189 Rebild – pkt.184, Vesthimmerland).

Projektets miljøpåvirkning er vurderet i miljøkonsekvensrapporten. Kommunerne har samtidig udarbejdet et udkast til afgørelse om tilladelse til projektet. Dette udkast til afgørelse, er ligeledes omfattet af høringen.

Miljøkonsekvensrapporten og udkast til afgørelse om tilladelse til projektet kan ses her på siden og på kommunens projektside om udbygning af renseanlægget.

Offentlig høring
Den offentlige høring løber over 8 uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten og til udkastet til afgørelse om tilladelse til projektet.

Efter høringen vil der blive udarbejdet et høringsnotat med opsamling på høringen og det afholdte borgermøde. Efter høringsperiodens udløb skal politikerne i de 3 kommuner - med bagrund i høringsnotatet - tage stilling til, om projektet med tilhørende VVM-tilladelse kan godkendes.

Høringsfristen er den 16. marts 2020
Eventuelle bemærkninger skal sendes til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.

Borgermøde
Der afholdes et borgermøde den 25. februar 2020 klokken 19:00–21:00 i Arden Hallerne, Hvarrevej 6-8, Arden. Tilmelding er ikke nødvendig.

Dine bemærkninger vil blive offentliggjort og behandlet i det høringsnotat, som bliver en del af den offentlige dagsorden, når politikerne skal tage endelig stilling til projektet.

Spørgsmål og bemærkninger
Hvis du har spørgsmål til høringen, er du velkommen til at kontakte Jens Kalør på jkalo@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
20 januar 2020 08:37
Høringsfrist d.:
16 marts 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?