Annoncer


Projektforslag om etabiering af 30 MW elkedel hos Hobro Varmeværk A.m.b.A.

Høring

Mariagerfjord kommune har modtaget et projektforslag fra Hobro Varmeværk A.m.b.a. om etablering af en elkedel på 30 MW varme. Elkedlen placeres i eksisterende bygning på Lupinvej 21, 9500 Hobro, til supplering af oliekedlerne på central, beliggende på Hostrupvej 39, 9500 Hobro.

Elkedlen etableres for at supplere de gamle oliekedler og for at øge forsyningssikkerheden i spids- og reservelastsituationer og øge rådigheden over flere forskellige energiformer. Derudover kan elkedlen anvendes ved forskellige behov for regulering i elmarkedet og producere varme når elpriserne er lave.

Projektet fremlægges i 4 ugers offentlig høring efter ”Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.” – BEK nr. 1792 af 27. december 2018.
Der henvises desuden til Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, lovbekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2019.

Evt. forslag til ændringer eller indsigelser mod projektet skal indgives skriftligt til Mariagerfjord Kommune, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro, eller pr. mail til raadhus@mariagerfjord.dk
Fristen for indsendelse af ændringer eller indsigelser mod projektet er senest fredag den 27. marts 2020, kl. 12.00.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om projektet kan findes i projektbeskrivelsen eller fås ved henvendelse til Knud Erik Jensen på mail: knuje@mariagerfjord.dk, eller tlf. 9711 3603.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
25 februar 2020 08:00
Høringsfrist d.:
27 marts 2020 12:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?