Annoncer


Arden - Hummelbæk - Fjernelse af spærring - Offentlig høring

Offentlig høring

Hermed fremsendes i offentlig høring vandløbsdelen af et vandplanprojekt i Hummelbæk, som omhandler fjernelse af spærring i form af gammel rørbro. Høringen sker i medfør af bekendtgørelse om vandløbsregulering og – restaurering m.v. , § 24.

Frist for afgivelse af høringssvar er den 11. marts 2020.

Projektmaterialet er vedhæftet.  Nederst i teksten er henvisning til yderligere oplysninger.

Beskrivelse
Nord vest for Arden på kanten af Rold Skov løber Hummelbæk som har sit udløb i Villestrup Å mod øst. Her er udpeget en spærring (indsats nr 07373_x) i statens vandområdeplan for 2015-2021, som skal fjernes for at skabe fuld faunapassage. Spærring består af en sammenstyrtet rørbro som skal fjernes. 

Flere oplysninger
Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Mariagerfjord Kommune, Mette Bramm, mail mebra@mariagerfjord.dk eller  tlf. 97 11 37 10.

Evt. forslag eller indsigelser mod projektet skal indgives skriftligt til Mariagerfjord Kommune på mail raadhus@mariagerfjord.dk att. Mette Bramm eller med post til Mariagerfjord Kommune, Natur, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden den 11. marts 2020.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
15 januar 2020 12:50
Høringsfrist d.:
11 marts 2020 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?