Annoncer


Hadsund - Terndrupvej 86 - Anmeldelse af 12 dyreenheder - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune vurderer, at den anmeldte etablering af produktionsareal til hobbydyrehold opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Det vurderes, at den anmeldte etablering af produktionsareal til hobbydyrehold kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes. I sagsbehandlingen er indgået ansøgning udført i Husdyrgodkendelse.dk skema 212555.

Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at den anmeldte etablering af produktionsareal til hobbydyrehold kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelsesloven.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
06 september 2019 08:00
Klagefrist d.:
04 oktober 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?