Annoncer


Arden - Stenstrupvej 8 - Skift i dyretype - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune vurerer, at det anmeldte skift i dyretype opfylder kravene for anmeldelse efter bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

Det vurderes, at det anmeldte skift i dyretype kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet.

I sagsbehandlingen er indgået beregninger udført i Husdyrbekendtgørelse.dk, skema 92631, version 2.

Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at det anmeldte skfit i dyretype kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelsesloven.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
15 november 2016 08:00
Klagefrist d.:
13 december 2016 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?