Annoncer


Hadsund - Hobrovej 35 - Opførelse af beboelsespavillon - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 20-02-2020

Tilsynskampagner på virksomheder og landbrug i Mariagerfjord Kommune

Læs mere Information 18-02-2020

Hørby - Gartnervænget - Etablering af nedsivningsbassin - VVM Screening

Læs mere Afgørelse (VVM Screening) 17-02-2020

Hørby - Gartnervænget - Hørby - Gartnervænget - Tilladelse til nedsivning af overfladevand - Afgørelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 17-02-2020

Hobro - Hobrovej 67 - Anmeldelse af produktionstilpasning - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 14-02-2020

Hobro - Vestmarken 12 - Anmeldelse om opførelse af fire kornsiloer - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 14-02-2020

Øster Hurup - Nørre Hurupvej - Nye sommerhusgrunde - Indkaldelse af idéer og forslag

Læs mere Høring 11-02-2020

Mariager - Munkholmanlægget - Udledning af overfladevand til to søer - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 05-02-2020

Øls - Klejtrupvej - Oplag og genindbygning af jord - Banedanmark broprojekt - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 05-02-2020

Lukning af saltboring HV5 ved Hvornum - Høring over miljøkonkvensrapport og udkast til §25 tilladelse (VVM)

Læs mere Høring 05-02-2020

Tobberup - Aalborgvej/Hobrovej - Oplag og genindbygning af jord, Banedanmark broprojekt - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 05-02-2020

Øster Doense Vandværk - - Tilladelse til tilslutning af filterskyllevand - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 31-01-2020

Vester Doense - Smedehøjvej 4 - Genopførelse af enfamiliehus - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 31-01-2020

Hørby - Vielshøjparken - Tilladelse til nedsivning - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 30-01-2020

Haderup - Revsbækvej 5 - Opførelse af carport og udhus - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 30-01-2020

Hvornum - Brohusvej 1 - Opførelse af enfamiliehus - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 30-01-2020

Hørby - Vielshøjparken - Etablering af nedsivningsbassiner - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Læs mere Afgørelse (Ikke VVM-pligt) 30-01-2020

Hobro - Ny Blåkilde - Tillæg til spildevandsplan - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Læs mere Afgørelse (Ikke VVM-pligt) 30-01-2020

Handest - Enggården 11 - Tilbygning til udhus - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 29-01-2020

Hobro - Jernbanegade - Lokalplan 153/2019 og Kommuneplantillæg nr. 52 - Endelig vedtagelse

Læs mere Afgørelse (Lokalplan) 29-01-2020

Arden - Hobrovej 32 - Vandløbsregulering - Etablering af minivådområde - Høring

Læs mere Høring 28-01-2020

Valsgård - Bramslev Bakker 6 - Udstykning af helårsbolig - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 24-01-2020

Hobro/Arden - Banedanmark - Sporarbejdspladser - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 23-01-2020

Havndal, Norup Østermark 12 - Miljøgodkendelse - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 21-01-2020

Nr Onsild - Vestermarken 12 - Ændring af dyreholdet - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 21-01-2020

Høndrup - Høndrupgårdsvej 8 - Udvidelse af dyreholdet - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 21-01-2020

Hadsund - Islandsvej 7, Mariagerfjord Renseanlæg - Udbygning - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 20-01-2020

Arden - Tisted-Terndrup Bæk og Lyngbyskov Skelgrøft - Restaurering af vandløb - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 15-01-2020

Arden - Hummelbæk - Fjernelse af spærring - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 15-01-2020

Kontrol af drikkevandet ved egen drikkevandsboring

Læs mere Information 13-01-2020

Hobro - Gasværksvej - Nedklassificering/nedlægning af offentlig vej - Høring

Læs mere Høring 13-01-2020

Hobro - Ny Blåkilde, ny byggemodning ved Lille Blåkilde - Forslag til tillæg nr. 14 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 07-01-2020

Arden - Bækvej 2 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 17-12-2019

Mariager - Munkhøjvej 14 - Udvidelse af dyreholdet - Miljøtilladelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 29-10-2019

Veddum - Korupvej 24 - Udvidelse af dyreholdet - Miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 29-10-2019

Arden - Hulemosevej 15 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 22-10-2019

Arden - Bækvej 2 - Udvidelse af husdyrbrug - ansøgning om miljøgodkendelse

Læs mere Information (Offentliggørelse) 01-10-2019

Hobro - Hjerritsdalvej 1 - Anmeldelse af produktionsareal - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 01-10-2019

Ændrede åbningstider på kommunens genbrugspladser pr. 1. oktober 2019

Læs mere Information 23-09-2019

True by - True Hovedgade - Ændringer i dyreholdet - Miljøtilladelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 17-09-2019

Hobro - Mariagervej 60 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 13-08-2019

Hobro - Hannerupvej 301 - Miljøtilladelse til udvidelse af husdyrbrug - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 06-08-2019

Hobro - Jyllandsvej 14 - Opstilling og drift af 12 m3 tank til skylle- og hærdevand fra plastimpræneringsanlæg - Tillæg til mljøgodkendelse samt screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 10-07-2019

Hobro - Døstrupvej 159 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 11-06-2019

Fragdrup - Hvarregaardsvej 3 - Ændring af husdyrproduktion - Miljøtilladelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 09-04-2019

Mariager - Hobrovej 4a - Miljøtilladelse til udvidelse af husdyrbrug - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 02-04-2019

Hobro - Stenstrupvej 28 - Anmeldelse om ændring i produktionsform - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 05-03-2019

Mariager - Kærbybrovej 19 - Anmeldelse om opførelse af maskinhus - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 05-03-2019

Gettrup - Gettrupvej 29 - Ændringer i dyrehold - Miljøtilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 13-11-2018

Tobberup - Høndrupvej 8 - Dyre- og anlægsmæssige ændringer af husdyrbrug - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 28-08-2018

Sønder Onsild Stationsby - Kærvej 49 - Udvidelse af slagesvineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 26-06-2018

Handest - Gråkærvej 4 - Udvidelse af dyreproduktion - tillæg til miljøgodkendelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 19-06-2018

Vive - Tostrupvej 20 - Udvidelse af dyrehold - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 12-06-2018

Visborg - Gl Visborgvej 153 - Udvidelse af svineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 24-04-2018

Astrup - Milmosevej 18 - Ændring af kvægproduktion - Tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 26-03-2018

Ø. Doense - Hobrovej 73 - Udvidelse af kvægproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 26-03-2018

Rold - Sverige 6 - Udvidelse af svineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 26-03-2018

Hadsund - Lystrupvej 4 - Udvidelse af minkproduktion - Genbehandling af miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 20-02-2018

Handest - Randersvej 129 - Ændring af svineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 30-01-2018

Nebstrup - Søkærvej 6 - Udvidelse af husdyrproduktion - Tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 16-01-2018

Lundgaard - Lundgaard Hedevej 36 - Udvidelse af husdyrbrug .- Genbehandling af tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 16-01-2018

Astrup - Bønfeltvej 23 - Udvidelse af husdyrproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 28-11-2017

Arden - Lilleardenvej 7 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 31-10-2017

Veddum - Kærvej 92 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 17-10-2017

True - Randrupvej 25 - Udvidelse af kvægproduktion - Afgørelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 04-10-2017

Hobro - Skivevej 102 - Skift i dyretype - afgørelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 26-09-2017

Norup - Nebstrupvej 27 - Udvidelse af husdyrbrug - Tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 21-09-2017

Hørby - Løgstørvej 96b - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 29-08-2017

Hadsund - Møgeholtvej 57 - Anmeldelse om skift i dyretyper - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 25-08-2017

Hadsund - Møgelholtvej 59 - Skift i dyretyper - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 25-08-2017

Hørby - Vielshøjen 6 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 04-07-2017

Ø. Doense - Hobrovej 73 - Teltoverdækning af gyllebeholder - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 20-06-2017

Monstrup - Rostrupvej 3 - Ændring af kvægbesætning - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 13-06-2017

Hobro - Tobberupvej 5 - Udvidelse af dyrebrug - tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 13-06-2017

Hadsund, Alsvej 115 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 13-06-2017

Hobro - Ouevej 29 - Udvidelse af dyrehold - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 06-06-2017

Brøndum - Hedagerej 6 - Ændring af svinebesætning - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 30-05-2017

Hobro - Redsøvej 1 - Skift i dyretype - afgørelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 09-05-2017

Mariager - Gunderupvej 5 (Randersvej 26) - Udvidelse af besætningen af rugehøns - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 09-05-2017

Fjelsted - Christinehøjvej 3 - Etablering af dyrehold - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 03-05-2017

Fårup - Gråkærvej 6 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 28-04-2017

Hobro - Døstrupvej 159 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 04-04-2017

Fårup - Glenstrup Søvej 55 - Udvidelse af dyrehold - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 14-03-2017

Mariager - Søbjergvej 23 - Anmeldelse om skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 10-02-2017

Hobro - Kirkedalsvej 115 - Udvidelse af kvægproduktion - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 22-11-2016

Rold - Del af Nysumvej - Nedklassificering til privat fællesvej - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 15-11-2016

Arden - Stenstrupvej 8 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 15-11-2016

Havndal - Skovgårdsvej 2 - Anmeldelse af skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 30-09-2016

Hadsund - Haslevgaardeskovvej 5 - Udvidelse af svineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 23-08-2016

Mariager - Hobrovej 19 - Anmeldelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stald - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 12-08-2016

Ålestrup - Troldemosevej 23 - Udvidelse af slagtesvineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 12-08-2016

Arden - Rævebakkevej 1 - Ændring af husdyrbruget - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 09-08-2016

Arden - Rostrup Byvej 44 - Modtagelse og udbringning af husdyrgødning - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 09-08-2016

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?