Annoncer


Skelund - Korupvej - Ansøgning om privat udpumpningsanlæg til vandløbet Brødens Grøft - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 19-01-2018

Hobro - Boligområde ved Sdr. Ringvej - Forslag til Lokalplan 126/2018 og forslag til Kommuneplantillæg nr. 38 - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 19-01-2018

Hem - Hem Kirkevej 1 - Tilbygning af udhus - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 17-01-2018

Informationsmøde om ortopædkirurgisk genoptræning 22. januar i Hadsund

Læs mere Information (Invitation) 16-01-2018

Nebstrup - Søkærvej 6 - Udvidelse af husdyrproduktion - Tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 16-01-2018

Hobro - Kloakering langs Løgstørvej, Rosendalsvænget, Rosenparken og Ølsvej - Forslag til tillæg nr. 20 til kommunens spildevandsplan - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 16-01-2018

Lundgaard - Lundgaard Hedevej 36 - Udvidelse af husdyrbrug .- Genbehandling af tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 16-01-2018

Hobro - Kloakering langs Løgstørvej, Rosendalsvænget, Rosenparken og Ølsvej - Forslag til tillæg nr. 20 til kommunens spildevandsplan - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Læs mere Afgørelse (Ikke VVM-pligt) 16-01-2018

Hadsund - Haderupvej 34 - Opførelse af enfamiliehus - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 12-01-2018

Tofte Skov - Sellegårde Bæk - - Renovering af vildsvinespærring - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 11-01-2018

Øster Hurup - Området ved Multihuset i Øster Hurup - Endelig vedtagelse af lokalplanforslag 119/2018

Læs mere Afgørelse (Lokalplan) 09-01-2018

Sdr. Onsild - Erhvervsområde ved Viborgvej - Forslag til Lokalplan 117/2017 og Kommuneplantillæg nr. 28 - Endelig vedtagelse

Læs mere Afgørelse (Lokalplan) 09-01-2018

Øster Hurup - Langerimsvej - Nedlæggelse af privat fællesvej - Høring

Læs mere Høring 09-01-2018

Hadsund - Visborggård - Forslag til Lokalplan 123/2018 og Kommuneplantillæg nr. 33 - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 09-01-2018

Hadsund - Rødehusvej 60 - Opførelse af en møddingsplads - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 05-01-2018

Nebstrup - Søkærvej 11 - Etablering af en ca. 600 m2 sø - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 05-01-2018

Forslag til Lokalplan 121/2018 Klostergården i Mariager, samt tillæg nr. 32 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025

Læs mere Høring (Offentlig høring) 22-12-2017

Veddum - Bevarende lokalplan - Forslag til Lokalplan 116/2018 og Kommuneplantillæg nr. 31 - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 15-12-2017

Hobro - Børnehaven Farvervænget - Forslag til Lokalplan 125/2018 og Kommuneplantillæg nr. 36 - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 15-12-2017

Hadsund - Udvidelse af erhvervsområde - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 37 - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 15-12-2017

Arden - Tisted Holter 9 - Nedlæggelse af privat fællesvej - Høring

Læs mere Høring 28-11-2017

Astrup - Bønfeltvej 23 - Udvidelse af husdyrproduktion - Tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 28-11-2017

Arden - Lilleardenvej 7 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 31-10-2017

Veddum - Kærvej 92 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 17-10-2017

Mariagerfjord Kommune foretager opmåling af vandløb til regulativrevisionen

Læs mere Information 11-10-2017

Afhentning af affald - Tilmelding til sms eller mail

Læs mere Information 09-10-2017

True - Randrupvej 25 - Udvidelse af kvægproduktion - Afgørelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 04-10-2017

Hobro - Skivevej 102 - Skift i dyretype - afgørelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 26-09-2017

Ændrede åbningstider for kommunens genbrugspladser

Læs mere Information 21-09-2017

Norup - Nebstrupvej 27 - Udvidelse af husdyrbrug - Tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 21-09-2017

Hørby - Løgstørvej 96b - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 29-08-2017

Hadsund - Møgelholtvej 59 - Skift i dyretyper - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 25-08-2017

Hadsund - Møgeholtvej 57 - Anmeldelse om skift i dyretyper - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 25-08-2017

Hørby - Vielshøjen 6 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 04-07-2017

Ø. Doense - Hobrovej 73 - Teltoverdækning af gyllebeholder - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 20-06-2017

Monstrup - Rostrupvej 3 - Ændring af kvægbesætning - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 13-06-2017

Hadsund, Alsvej 115 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 13-06-2017

Hobro - Tobberupvej 5 - Udvidelse af dyrebrug - tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 13-06-2017

Hobro - Ouevej 29 - Udvidelse af dyrehold - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 06-06-2017

Brøndum - Hedagerej 6 - Ændring af svinebesætning - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 30-05-2017

Hobro - Redsøvej 1 - Skift i dyretype - afgørelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 09-05-2017

Mariager - Gunderupvej 5 (Randersvej 26) - Udvidelse af besætningen af rugehøns - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 09-05-2017

Fjelsted - Christinehøjvej 3 - Etablering af dyrehold - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 03-05-2017

Fårup - Gråkærvej 6 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 28-04-2017

Hobro - Døstrupvej 159 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 04-04-2017

Fårup - Glenstrup Søvej 55 - Udvidelse af dyrehold - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 14-03-2017

Mariager - Søbjergvej 23 - Anmeldelse om skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 10-02-2017

Hobro - Kirkedalsvej 115 - Udvidelse af kvægproduktion - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 22-11-2016

Arden - Stenstrupvej 8 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 15-11-2016

Rold - Del af Nysumvej - Nedklassificering til privat fællesvej - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 15-11-2016

Havndal - Skovgårdsvej 2 - Anmeldelse af skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 30-09-2016

Hadsund - Haslevgaardeskovvej 5 - Udvidelse af svineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 23-08-2016

Mariager - Hobrovej 19 - Anmeldelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stald - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 12-08-2016

Ålestrup - Troldemosevej 23 - Udvidelse af slagtesvineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 12-08-2016

Arden - Rævebakkevej 1 - Ændring af husdyrbruget - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 09-08-2016

Arden - Rostrup Byvej 44 - Modtagelse og udbringning af husdyrgødning - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 09-08-2016

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?