Annoncer


Mariager - Ny Havnevej - Udledning af oppumpet grundvand til Mariager Fjord - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 22-09-2017

Hobro - Blandet byområde ved Kirketerp - Endelig vedtagelse af Lokalplan 115/2017 og Kommuneplantillæg nr. 27

Læs mere Afgørelse (Lokalplan) 21-09-2017

Ændrede åbningstider for kommunens genbrugspladser

Læs mere Information 21-09-2017

Norup - Nebstrupvej 27 - Udvidelse af husdyrbrug - Tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 21-09-2017

True - Simested Å - Gennemførelse af vådområde Simested Å udspring - Høring af Vandløbsprojekt

Læs mere Høring 18-09-2017

Indvielse af Kastbjeg Ådal den 24. september

Læs mere Information (Invitation) 13-09-2017

Astrup - Bønfeltvej 25 - Opførelse af natur- og aktivitetshus - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 13-09-2017

Astrup - Lyngmosevej 4 - Opførelse af halvtag - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 13-09-2017

Rold Skov Syd og Valsgård - Indsatsplan for beskyttelse af drikkevandet - Endelig vedtagelse

Læs mere Afgørelse 12-09-2017

Oplev værdien af frivillighed i dit lokalsamfund

Læs mere Information (Invitation) 12-09-2017

Holmegårde - Glenstrup Søvej 16 - Udstykning af to grunde til helårsbeboelse - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 11-09-2017

Skjellerup - Strandholtvej 24 - Udstykning til grund til helårsbolig - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 07-09-2017

Valsgård - Valsgaardvej 10 - Opførelse af produktionsbygning - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 07-09-2017

Mariager - Munkhøjvej 14 - Opstilling af gittermaste - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 05-09-2017

Hvornum - Chr. Thisteds Vej 13 - Tilbygning af carport, overdækning og skur til eksisterende garage - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 05-09-2017

Sdr. Onsild - Erhvervsområde ved Viborg Landevej - Forslag til Lokalplan 177/2017 og Kommuneplantillæg nr. 28 - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 05-09-2017

Astrup - Bønfeltvej 23 - Udvidelse af husdyrproduktionen - Offentliggørelse af ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere Information (Offentliggørelse) 05-09-2017

Øster Hurup - Etape 1 og 2 af helhedsplanen - Afgørelse om at der ikke er krav til miljøvurdering for anlæg

Læs mere Afgørelse 05-09-2017

Snæbum - Hejringvej 6 - En permanent og en midlertidig tilladelse til udhuse - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 05-09-2017

Hvem skal have Kulturprisen 2017?

Læs mere Information (Invitation) 05-09-2017

Hobro - Døstrupvej 23B - Etablering af kunstgræsbane ved IK Rosendal Fodbold - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Læs mere Afgørelse (Ikke VVM-pligt) 01-09-2017

Hørby - Løgstørvej 96b - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 29-08-2017

Hadsund - Møgelholtvej 59 - Skift i dyretyper - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 25-08-2017

Valsgård - Nyt boligområde i det nordlige Valsgård - Lokalplan 107/2017 og Kommuneplantillæg nr. 22

Læs mere Information (Offentliggørelse) 25-08-2017

Hobro - Udvidelse af erhvervsområde nord for Humlemarken - Lokalplan 114/2017 og Kommuneplantillæg nr. 26

Læs mere Information (Offentliggørelse) 25-08-2017

Hadsund - Møgeholtvej 57 - Anmeldelse om skift i dyretyper - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 25-08-2017

Hobro - Lærkevej og Vibevej - Omlægning af privat fællesvej - Høring

Læs mere Høring 22-08-2017

Hadsund - Als Oddevej - Nedlæggelse af privat fællessti - Høring

Læs mere Høring 15-08-2017

Hørby - Vielshøjen 6 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 04-07-2017

Ø. Doense - Hobrovej 73 - Teltoverdækning af gyllebeholder - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 20-06-2017

Monstrup - Rostrupvej 3 - Ændring af kvægbesætning - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 13-06-2017

Hadsund, Alsvej 115 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 13-06-2017

Hobro - Tobberupvej 5 - Udvidelse af dyrebrug - tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 13-06-2017

Hobro - Ouevej 29 - Udvidelse af dyrehold - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 06-06-2017

Brøndum - Hedagerej 6 - Ændring af svinebesætning - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 30-05-2017

Kortlægning af naturarealer i Mariagerfjord Kommune

Læs mere Information 09-05-2017

Mariager - Gunderupvej 5 (Randersvej 26) - Udvidelse af besætningen af rugehøns - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 09-05-2017

Hobro - Redsøvej 1 - Skift i dyretype - afgørelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 09-05-2017

Fjelsted - Christinehøjvej 3 - Etablering af dyrehold - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 03-05-2017

Fårup - Gråkærvej 6 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 28-04-2017

Hobro - Døstrupvej 159 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 04-04-2017

Handest - Vindmølleområde ved Handest Hede - Grøn Ordning - Ansøgningsfrist er den 1. november 2017

Læs mere Information 27-03-2017

Bemærk - Ændrede åbningstider for kommunens genbrugspladser pr. 1. april 2017

Læs mere Information 24-03-2017

Fårup - Glenstrup Søvej 55 - Udvidelse af dyrehold - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 14-03-2017

Mariager - Søbjergvej 23 - Anmeldelse om skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 10-02-2017

Hobro - Kirkedalsvej 115 - Udvidelse af kvægproduktion - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 22-11-2016

Arden - Stenstrupvej 8 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 15-11-2016

Rold - Del af Nysumvej - Nedklassificering til privat fællesvej - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 15-11-2016

Havndal - Skovgårdsvej 2 - Anmeldelse af skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 30-09-2016

Hadsund - Haslevgaardeskovvej 5 - Udvidelse af svineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 23-08-2016

Ålestrup - Troldemosevej 23 - Udvidelse af slagtesvineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 12-08-2016

Mariager - Hobrovej 19 - Anmeldelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stald - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 12-08-2016

Arden - Rævebakkevej 1 - Ændring af husdyrbruget - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 09-08-2016

Arden - Rostrup Byvej 44 - Modtagelse og udbringning af husdyrgødning - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 09-08-2016

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?