Annoncer


Hobro - Hjerritsdal Mølle - Restaureringsprojekt i Valsgård Bæk - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 29-03-2017

Fårup - Glenstrup Søvej 30 - Udvidelse af dyrehold - § 10 tilladelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 28-03-2017

Handest - Vindmølleområde ved Handest Hede - Grøn Ordning - Ansøgningsfrist er den 1. november 2017

Læs mere Information 27-03-2017

Nr. Onsild - Præstemarken 25 - Opførelse af lagerhal - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 27-03-2017

Bemærk - Ændrede åbningstider for kommunens genbrugspladser pr. 1. april 2017

Læs mere Information 24-03-2017

Hvornum - Chr. Thisteds Vej 7 - Opførelse af anneks på 19 m2 - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 24-03-2017

Hvornum - Klejtrupvej 29 - Opførelse af drivhus - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 24-03-2017

Tømning af genbrugsbeholdere mandag den 27. marts 2017

Læs mere Information 24-03-2017

Arden - Hobrovej 1 - Tilbygning til maskinhal - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 23-03-2017

Hobro - Hostrupvej - Udledning af oppumpet grundvand til Onsild Å m.v. - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 22-03-2017

Nørre Onsild - Udvidelse af kommuneplanramme - Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 25

Læs mere Information 22-03-2017

Hobro - Holmgård - Fjernelse af fiskespærring i Kongsvad Mølleå - Afgørelse efter Vandløbsloven og VVM-screening efter Planloven

Læs mere Information 22-03-2017

Indvielse af Mariager Fjord Panoramarute

Læs mere Information (Invitation) 21-03-2017

Fjelsted - Fjelstedvej 5 - Orientering om nedrivning af bevaringsværdigt stuehus - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 20-03-2017

Assens - Solsortevej 20 og 23 - Arealoverførsel - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 17-03-2017

Hobro - Sjællandsvej 4 - Dantoy - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljogodkendelse virksomhed) 17-03-2017

Der åbnes nu for tilmeldinger til Mariagerfjord Kulturskole

Læs mere Information 16-03-2017

Nyt vandråd for det nordlige Kattegat og Skagerak

Læs mere Information 16-03-2017

Svenstrup - Broløsvej 6B - Indvinding af 30.000 m3 grundvand pr. år til almen vandforsyning - Tilladelse til indvinding og afgørelse om ikke VVM-pligt

Læs mere Information 15-03-2017

Glerup - Glerupvej 55 - Indvinding af 30.000 m3 grundvand pr. år til juletræsproduktion - Ansøgning

Læs mere Information 14-03-2017

Fårup - Glenstrup Søvej 55 - Udvidelse af dyrehold - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 14-03-2017

Hvornum, Hobro - Brohusvej 14 - Omlægning af privat fælles vej - Høring

Læs mere Høring 14-03-2017

Vebbestrup, Hobro - Boligområde ved Sdr. Truevej - Forslag til Lokalplan 110/2017 og Kommunplantillæg nr. 24

Læs mere Afgørelse (Lokalplan) 10-03-2017

Gunderup - Hobrovej 1 - Tilladelse til indvinding af 250.000 m3 grundvand pr. år til grusvask og tilladelse til nedsivning af grusskyllevand - Tilladelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 10-03-2017

Øster Hurup - Langerimsvej 51 - Opførelse af rideskole - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 08-03-2017

Etablering af vandråd - Orientering til organisationer og foreninger

Læs mere Information 06-03-2017

Hedeli Bæk - Søbjergvej - Åbning af rørlagt strækning af vandløbet - Offentlig høring og afgørelse om ikke VVM-pligt

Læs mere Høring (Offentlig høring) 06-03-2017

Hørby - Løgstørvej 59 - Udstykning og opførelse af rækkehuse - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 06-03-2017

Gandrup by, Arden – Myhlenbergvej 90 – Lovliggørelse af læskur for heste - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 02-03-2017

Borgermøde om Vindmølleområde Handest Hede

Læs mere Høring 02-03-2017

Tisted by, Arden – Egernvej 3 – Carport og overdækket terrasse - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 02-03-2017

Endelig vedtagelse af tillæg nr. 21 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025

Læs mere Information (Offentliggørelse) 01-03-2017

Sdr. Onsild By – Klejtrupvej 15, 9500 Hobro – Parkeringsplads på ca. 620 m² - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 01-03-2017

Hannerup, Hobro – Hannerupskovvej 28 – Garage på 98 m² - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 01-03-2017

Kastbjeg - Vandløbet Sogneskelgrøften - Revision af regulativ - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 24-02-2017

Arden - Bønfeltvej 31 - Ansøgning om omlægning af den private fællesvej til en placering langs ejendommens østlige del

Læs mere Information 20-02-2017

Tisted - Tisted-Terndrup Bæk - Ændring af vedligeholdelse i vandløbet - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 17-02-2017

Mariager - Søbjergvej 23 - Anmeldelse om skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 10-02-2017

Ændring i borgerservicebetjeningen på bibliotekerne i Arden og Mariager

Læs mere Information 04-01-2017

Hobro - Kirkedalsvej 115 - Udvidelse af kvægproduktion - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 22-11-2016

Arden - Stenstrupvej 8 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 15-11-2016

Rold - Del af Nysumvej - Nedklassificering til privat fællesvej - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 15-11-2016

Havndal - Skovgårdsvej 2 - Anmeldelse af skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 30-09-2016

Hadsund - Haslevgaardeskovvej 5 - Udvidelse af svineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 23-08-2016

Ålestrup - Troldemosevej 23 - Udvidelse af slagtesvineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 12-08-2016

Mariager - Hobrovej 19 - Anmeldelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stald - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 12-08-2016

Arden - Rævebakkevej 1 - Ændring af husdyrbruget - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 09-08-2016

Arden - Rostrup Byvej 44 - Modtagelse og udbringning af husdyrgødning - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 09-08-2016

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?