Annoncer


Skelund - bevarende lokalplanlægning - Forslag til Lokalplan 113/2018 og kommuneplantillæg nr. 30 - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 17-11-2017

Forslag til Hegedalsvejs fremtidige indretning

Læs mere Information 14-11-2017

Norup - Norupvej 81A - Opførelse af maskinhus på 127 m2 og hestestald på 58 m2 - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 13-11-2017

Sem - Semvej 20 - Indvinding af 14.000 m3 grundvand pr. år til almen vandforsyning - Tilladelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

Læs mere Information 08-11-2017

Øster Hurup - Gl. Landevej 51A - Nedlæggelse af privat fællessti - Høring

Læs mere Høring 01-11-2017

Arden - Lilleardenvej 7 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 31-10-2017

Hobro - Trinderupvej 7 og 10 - Ansøgning fra Compsoil A/S om indvinding af optil 10.000 m3 grundvand pr. år til produktionen - Vandindvindingsboring

Læs mere Information 30-10-2017

Hobro - Vestergade - Tilslutning af overfladevand til regnvandsledning - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 27-10-2017

Norup - Åmøllevej 11 - Ansøgning fra Norup Vandværk om at øge indvindingen af grundvand

Læs mere Information 27-10-2017

Brøndbjerg By - Ambjergvej 4 - Lovliggørelse af midlertidig bolig i pavillon - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 26-10-2017

Kjellerup - Hemvej 6 - Opførelse af hal på ca. 176 m2 - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 25-10-2017

Endelig vedtagelse af Kommuneplanstrategi 2017

Læs mere Information 24-10-2017

Mariager - Klostergade 5 - Udstykning på ejendommen - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 20-10-2017

Mariager - Udvidelse af Fjordparken - Lokalplan 118/2017

Læs mere Information (Offentliggørelse) 20-10-2017

Veddum - Kærvej 92 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 17-10-2017

Mariagerfjord Kommune foretager opmåling af vandløb til regulativrevisionen

Læs mere Information 11-10-2017

Afhentning af affald - Tilmelding til sms eller mail

Læs mere Information 09-10-2017

True - Randrupvej 25 - Udvidelse af kvægproduktion - Afgørelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 04-10-2017

Arden - Birkevej og Bluhmesgade - Nedlæggelse af en del af den private fællesvej

Læs mere Information 02-10-2017

Døstrup - Simested Å - Gennemførelse af vådområdet Simested Å udspring - Høring af vådområdeprojekt

Læs mere Høring 29-09-2017

Hobro - Skivevej 102 - Skift i dyretype - afgørelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 26-09-2017

Norup - Nebstrupvej 27 - Udvidelse af husdyrbrug - Tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 21-09-2017

Ændrede åbningstider for kommunens genbrugspladser

Læs mere Information 21-09-2017

Hørby - Løgstørvej 96b - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 29-08-2017

Hadsund - Møgeholtvej 57 - Anmeldelse om skift i dyretyper - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 25-08-2017

Hadsund - Møgelholtvej 59 - Skift i dyretyper - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 25-08-2017

Hørby - Vielshøjen 6 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 04-07-2017

Ø. Doense - Hobrovej 73 - Teltoverdækning af gyllebeholder - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 20-06-2017

Hadsund, Alsvej 115 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 13-06-2017

Monstrup - Rostrupvej 3 - Ændring af kvægbesætning - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 13-06-2017

Hobro - Tobberupvej 5 - Udvidelse af dyrebrug - tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 13-06-2017

Hobro - Ouevej 29 - Udvidelse af dyrehold - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 06-06-2017

Brøndum - Hedagerej 6 - Ændring af svinebesætning - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 30-05-2017

Mariager - Gunderupvej 5 (Randersvej 26) - Udvidelse af besætningen af rugehøns - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 09-05-2017

Hobro - Redsøvej 1 - Skift i dyretype - afgørelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 09-05-2017

Fjelsted - Christinehøjvej 3 - Etablering af dyrehold - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 03-05-2017

Fårup - Gråkærvej 6 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 28-04-2017

Hobro - Døstrupvej 159 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 04-04-2017

Fårup - Glenstrup Søvej 55 - Udvidelse af dyrehold - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 14-03-2017

Mariager - Søbjergvej 23 - Anmeldelse om skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 10-02-2017

Hobro - Kirkedalsvej 115 - Udvidelse af kvægproduktion - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 22-11-2016

Rold - Del af Nysumvej - Nedklassificering til privat fællesvej - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 15-11-2016

Arden - Stenstrupvej 8 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 15-11-2016

Havndal - Skovgårdsvej 2 - Anmeldelse af skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 30-09-2016

Hadsund - Haslevgaardeskovvej 5 - Udvidelse af svineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 23-08-2016

Ålestrup - Troldemosevej 23 - Udvidelse af slagtesvineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 12-08-2016

Mariager - Hobrovej 19 - Anmeldelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stald - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 12-08-2016

Arden - Rævebakkevej 1 - Ændring af husdyrbruget - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 09-08-2016

Arden - Rostrup Byvej 44 - Modtagelse og udbringning af husdyrgødning - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 09-08-2016

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?