Orientering om Coronavirus


Mariagerfjord Kommune følger de centrale myndigheders anvisninger, og varetager i en periode kun funktioner af strengt nødvendig karakter.

Hold dig opdateret på www.coronasmitte.dk.

Mariagerfjord Kommune udsender information direkte til berørte borgere - eksempelvis:

 • For Sundhed- og Plejeområdet kommer information direkte til berørte borgere.
 • For Børne- og Skoleområdet kommer information, herunder også om nødpasning, direkte til forældre.

Vi opfordrer alle til at følge med og søge mere information hos de centrale myndigheder på www.coronasmitte.dk.

Ved spørgsmål kan du ringe til den myndighedsfælles hotline: 70 20 02 33.

Giv en hånd!

Vi kan få brug for hjælp til klare den nødvendige pleje og omsorg for mennesker med handicap og ældre.

Vi søger pensionerede socialpædagoger og læger, tidligere sygeplejersker, medicin- og sygeplejerskestuderende, SOSU-medarbejdere eller sundhedspersonale på orlov fra faget.

Tilmeld vores jobbank.

Regeringen har besluttet at lukke alle offentlige skoler og dagtilbud til og med 13. april. Derfor har Mariagerfjord Kommune oprettet nødpasning fra mandag 16. marts til og med mandag 13. april 2020.

Nødpasning

Nødpasningen er et tilbud til de børn, hvor begge forældre varetager kritiske funktioner i samfundet, eller hvor forældrene ikke er hjemsendte fra deres arbejdsplads. Forældrene skal have afsøgt andre muligheder for pasning. For skolerne gælder nødpasningen elever fra 0. til og med 3. klasse.

Derudover kan børn og unge med særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov også modtage nødpasning. Dette gælder alle børn og unge uafhængig af alder.

Der er sendt direkte information ud til alle forældre med børn i kommunale skoler og dagtilbud.

Forældrebetaling

Der er ikke ændringer i forældrebetalingen efter regeringens nyeste udmelding om at forlænge lukningen af dagtilbud og skoler frem til 13. april. Derfor skal forældre stadig betale for dagtilbud og SFO.

Tilmeld og frameld nødpasning

Hvis jeres barn ikke er tilmeldt nødpasning, men I får brug for det i den kommende periode, skal I kontakte jeres barns dagtilbudsleder eller skoleleder og aftale nærmere. Se kontaktoplysninger længere nede på siden.

Hvis jeres barn er tilmeldt nødpasning, og I alligevel ikke har behov for pasningen, er det vigtigt, at I melder fra igen, så institutionerne har et realistisk billede af, hvor mange børn, der møder op

Kontaktliste ved behov for nødpasning

Du skal kontakte din egen skoleleder/ dagtilbudsleder, hvis du får behov for nødpasning undervejs. Det er vigtigt, at du melder fra, hvis du alligevel ikke har behov for nødpasning.

 • Dagtilbud Hobro Syd: Mogens Søndergaard, tlf. 97 11 51 42 / 23 26 43 91
 • Dagtilbud Hobro Nord: Trine B. Petersen, tlf. 21 79 72 14
 • Dagtilbud Trekløveret: Carsten Pedersen, tlf. 97 11 49 90
 • Dagtilbud Rold Skov: Jan Nielsen, tlf.23 33 50 68
 • Dagtilbud Hadsund: Gitte Gade, tlf. 97 11 46 05
 • Dagtilbud Mariager: Linda Hessellund, tlf. 29 65 32 66
 • Dagplejen: Bente Fogh, tlf. 29 23 19 49
 • Dagtilbud Assens/Assens Skole: Jørgen Simmelsgaard, tlf. 97 11 54 41
 • Dagtilbud Havbakke/Havbakkeskolen: Lars Buhr, tlf. 97 11 41 02 / 24 91 71 51
 • Bymarkskolen: John Schulz, tlf. 97 11 50 01 / 29 23 78 43
 • Rosendalskolen: Mikael Lytken, tlf. 97 11 50 61 / 41 83 61 80
 • Valsgård Skole: Bente Nørskov, tlf. 25 57 28 61
 • Astrup Skole: Rita Rydborg, tlf. 97 11 49 01
 • Arden Skole: Kirsten Vibjerg, tlf. 53 28 68 27
 • Hadsund Skole: Torben Bjertrup, tlf. 97 11 45 03
 • Mariager Skole: Esben Holck Vammen, tlf. 97 11 54 01 / 29 23 78 28

Forældrebrev

Dansk version

Forældrebrev nødpasning i påsken dagtilbud - hent som PDF.

Forældrebrev nødpasning i påsken skoler - hent som PDF.

Forældrebrev forlænget nødpasning dagtilbud dansk - hent som PDF.

Forældrebrev forlænget nødpasning skole dansk - hent som PDF.

Forældrebrev for dagtilbud på dansk - hent som PDF.

Forældrebrev for skoler dansk - hent som PDF.

Engelsk version

Forældrebrev nødpasning i påsken dagtilbud engelsk - hent som PDF.

Forældrebrev nødpasning i påsken skole engelsk - hent som PDF.

Forældrebrev forlænget nødpasning dagtilbud engelsk - hent som PDF.

Forældrebrev forlænget nødpasning skole engelsk - hent som PDF.

Forældrebrev for dagtilbud engelsk - hent som PDF.

Forældrebrev for skoler engelsk - hent som PDF.

Arabisk version

Forældrebrev nødpasning i påsken dagtilbud arabisk - hent som PDF.

Forældrebrev nødpasning i påsken skole arabisk - hent som PDF.

Forældrebrev forlænget nødpasning dagtilbud arabisk - hent som PDF.

Forældrebrev forlænget nødpasning skole arabisk - hent som PDF.

Forældrebrev for dagtilbud arabisk - hent som PDF.

Forældrebrev for skoler arabisk - hent som PDF.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen tilser kun spædbørn, hvor det er absolut nødvendigt.

Tandplejen

Alle ikke kritiske behandlinger og undersøgelser er aflyst i tandplejen frem til og med juni 2020.

Den kommunale tandpleje i Mariagerfjord Kommune har oprettet et nødberedskab for akutte og uopsættelige henvendelser i forbindelse med Covid-19. Dette er gældende frem til udgangen af juni 2020.

Tandplejen har telefontid 97 11 52 31 alle hverdage fra kl. 8.00-12.00. Udenfor denne tid kan tandplejen endvidere kontaktes på tandplejen@mariagerfjord.dk.
Husk altid at kontakte os telefonisk eller på mail inden et eventuelt fremmøde.

Se mere ved behov for nødbehandling.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Mariagerfjord Kommune giver telefonisk rådgivning på hverdage mellem 9.00 og 13.00. Du kan få rådgivning fra psykologer, fysioterapeuter, tale-hørekonsulenter og sprog-læsekonsulent. Ring på telefonnummer 97 11 32 08, og så vil vores medarbejdere give dig en tid, hvor du vil blive ringet op.

Der er sendt fem gode råd som forælder kan være opmærksom på ud via AULA og FAMILY.

Hvordan taler man med børn om coronavirus?

Sundhedsstyrelsen har lavet to film til børn og forældre, der giver råd om, hvordan man kan tale om den ny coronavirus:

Film til børn og forældre om Coronavirus - fra Sundhedsstyrelsen.

Sundhed, ældre og handicap

Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt Mariagerfjord Kommune omgående at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til plejehjem, kommunale og private bosteder med videre, da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirus/COVID-19. Ud over de kommunale tilbud gælder forbuddet også private aflastningspladser, private plejeboliger og andre boligformer med tilknyttet personale og fællesboligarealer, herunder private bosteder.

Forbuddet omfatter både fællesarealer og beboernes personlige boliger. Forbud mod besøg omfatter ikke besøg i kritiske situationer fra en patients nære pårørende.

Læs mere i notatet 'Midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til plejehjem og bosteder'.

Kommunens hovednummer: 97 11 30 00

Telefontider:

Mandag - onsdag: 08:00 - 15:30
Torsdag: 08:00 - 17:00
Fredag: 08-00 - 12:00

Myndighed og Visitation – Ældre

Telefon nr.: 97 11 34 48 / 97 11 34 49

Telefontider: alle hverdage kl. 08.00-12.00

Besøg på ældrecentre

Det er i øjeblikket forbudt at besøge beboerne. Besøg kan kun finde sted i særligt kritiske situationer. Det gælder kun nære pårørende og skal aftales med plejecentrets leder.

Ønskes besøg tages kontakt til den pågældende afdelingsleder.

Find kontaktoplysninger på ældrecenter.

Besøg på botilbud

Det er i øjeblikket forbudt at besøge beboerne. Besøg kan kun finde sted i særligt kritiske situationer. Det gælder kun nære pårørende og skal aftales med botilbuddets leder.

Ønskes besøg tages kontakt til den pågældende afdelingsleder.

Find kontaktoplysninger på botilbud.

Ordninger for ældre er suspenderet

Klippekortsordningen og ordningen ’Bedre behandling i hjemmeplejen’ er suspenderet.

Praktisk bistand

Personlig pleje og praktisk bistand vurderes ud fra en individuel og konkret vurdering i forhold til den enkelte borgers behov for hjælp og støtte samt ud fra de sundhedsfaglige anbefalinger om håndtering af COVID-19.

Følgende institutioner er lukket:

 • Rusmiddelcentret - der er rådgivning via telefon eller skærm og borgerne kan få udleveret medicin.
 • Sundhedsklinikker
 • Biecentret
 • Aktivitetshuset Solstrejf
 • Ressourcen
 • Specialenheden
 • Ekstern Beskyttet Beskæftigelse
 • Bazen i Hadsund
 • Fjordgade i Hobro
 • Kvikservice i Hobro

Desuden er følgende dagcentre lukket:

 • Teglgården i Als
 • Bernadottegården i Hadsund
 • Fjordvang i Mariager
 • Solgårdscentret i Arden
 • Dagcenter Skovgården i Hadsund
 • Dagcenter Solgaven i Hobro

Alle hold i Sundhed og Træning er aflyst

Borgere der udskrives fra sygehuset med en genoptræningsplan, tilbydes en forundersøgelse og får et genoptræningsprogram, så de kan træne hjemme. Derudover er der mulighed for at have telefonisk kontakt med terapeuterne. Borgere som er i individuelle vejledningsforløb tilbydes telefonrådgivning.

Hold dig opdateret på www.coronasmitte.dk.

Arbejdsmarked

Regeringen har besluttet, at alle offentligt ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem fra arbejde frem til og med 13. april. Det er vurderet at landets Jobcentre i den henseende ikke er kritiske funktioner. Derfor lukker Jobcenter Mariagerfjord midlertidigt i henhold til regeringens beslutning. Dette får betydning for både borgere og virksomheder.

Telefon: 97 11 33 00

Telefontider:

Mandag - onsdag: 08:00 - 15:30
Torsdag: 08:00 - 17:00
Fredag: 08-00 - 12:00

Jobcenter

For at forhindre spredningen af COVID-19 holder Jobcentret lukket for personlig fremmøde fra fredag 13. marts.

Ledige skal ikke møde op til samtaler eller interne forløb. Du vil fortsat modtage ydelser, og det vil også fortsat være muligt at melde sig ledig på Jobnet.

Du kan kontakte os på telefon 97 11 33 00, hvis din henvendelse ikke kan vente, du kan oplever ekstra ventetid.

Hvis du er praktik

Hvis du er i en praktik lige nu, så skal du fortsætte som hidtil og følge arbejdspladsens regler for hjemsendelse.

For dig som er blevet ledig eller sygemeldt mens Jobcentret er midlertidigt lukket:

Du skal søge om ydelse via borger.dk på https://www.borger.dk/arbejde-dagpenge-ferie

Har du brug for hjælp kan du kontakte kommunen på tlf. 97 11 33 00

Information til virksomheder og erhverv

Virksomhedsservice

Virksomhedsservice Mariagerfjord gør alt, hvad vi kan for fortsat at kunne betjene vores virksomheder i Mariagerfjord Kommune. For de virksomheder, der allerede har en fast virksomhedskonsulent, vil denne stadig kunne træffes på telefonen alle hverdage, hvis der er spørgsmål eller behov, som I ønsker vores assistance til. I vil også kunne kontakte vores direkte virksomhedslinje på 97 11 33 62 alle hverdage, hvor vores konsulenter sidder klar til at hjælpe jer.

Som udgangspunkt vil igangværende virksomhedspraktikker eller løntilskudsjob fortsætte, medmindre virksomheden har et ønske om at afbryde dem for eksempel ved hjemsendelser eller lignende. I givet fald bedes I kontakte jeres virksomhedskonsulent.

Erhvervslivet

Mariagerfjord Kommune ønsker at styrke virksomhederne likviditet og holde hånden under beskæftigelsen. Det sker ved at fremrykke betalingen af regninger fra leverandører. Den normale betalingsfrist på 30 dage er indtil videre suspenderet og regninger betales så hurtigt som muligt.

Specielt i forhold til varslingssager og arbejdsfordelinger

Der vil blive oprette et nødberedskab til at håndtere forespørgsler på arbejdsfordelinger og varslingssager, hvor I kan kontakte vores virksomhedslinje på tlf. 97 11 33 62.

Ungecenter Mariagerfjord

Ungecenter Mariagerfjord er lukket ned for fysisk henvendelse, men vores medarbejdere sidder alle klar til at hjælpe dig over telefonen.

Du kan kontakte os alle hverdage på telefonnummer 97 11 40 91.

Telefontider:

Mandag - onsdag: 08.00 - 15.30
Torsdag: 08.00 - 17.00
Fredag: 08.00 - 12.00

Borgerservice har lukket fra fredag 13. marts og til og med mandag 13. april. Der er dog telefonbetjening i samme periode. Er der et behov for akut og uopsættelig fremmøde i forbindelse med pas, NemID eller andet kritisk skal det aftales på telefon.

Telefon: 97 11 30 00

Telefontider:

Mandag - onsdag: 08:00 - 15:30
Torsdag: 08:00 - 17:00
Fredag: 08-00 - 12:00

Vielse på rådhuse

De vielser, der allerede er booket i Mariagerfjord Kommune kan blive gennemført, hvis brudeparret ønsker det. Det er ikke muligt at bestille nye vielser - nødvielser er dog undtaget.

Teknik- og Miljøforvaltningen har lukket ned for alle ikke-nødvendige områder, og vi har tilpasset vores drift, så vi i videst mulig omfang arbejder hjemmefra. Derfor skal du som borger og virksomhed bruge vores selvbetjeningsløsninger eller skrive en mail til os. Det er kun nogle afdelinger, du kan kontakte pr. telefon.

Kommunens hovednummer: 97 11 30 00

Telefontider:

Mandag - onsdag: 08:00 - 15:30
Torsdag: 08:00 - 17:00
Fredag: 08-00 - 12:00

Park og Vej

Vinterberedskabet kører som normalt.

Almindelig drift er omdirigeret til akut-beredskab, og derfor udgår almindelig driftsopgaver til og med 13. april.

Selvbetjening: /Borger/Trafik-og-Veje/Giv-et-praj

Plan og Byg - kontakt

Medarbejderne i Plan og Byg kan ikke træffes på rådhuset i Arden. Medarbejderne arbejder hjemmefra, og kan derfor heller ikke træffes på telefonen.

Du kan dog ringe til vores administrative medarbejdere:

Rune Jensen på tlf. 97 11 31 19
eller
Sandie Rosenberg på tlf. 97 11 36 02

og lave en aftale om at blive ringet op af en medarbejder.

Du kan også kontakte medarbejderne på nedenstående mail, eller kontakte os på byg@mariagerfjord.dk.

Kontakter du os på mail, så husk at du ikke må skrive personfølsomme oplysninger i din mail.

På grund af den særlige situation omkring coronavirus kan du forvente, at svar på din henvendelse tager længere tid end normalt.

Find din byggesagsbehandler

Jesper Vraa Andersen, afdelingsleder jeand@mariagerfjord.dk

Administration  
Rune Jensen ruje1@mariagerfjord.dk
Sandie Rosenberg saros@mariagerfjord.dk
Byggesagsbehandlere  
Martin Thestup Nielsen marn1@mariagerfjord.dk
Karen Thorsen kath1@mariagerfjord.dk
Michael Jørgen Hansen
mich1@mariagerfjord.dk
Ken Magnussen, Byg kemag@mariagerfjord.dk
Isabell Arani Mortensen isara@mariagerfjord.dk
Lonni Hovaldt Holm lonnh@mariagerfjord.dk
Planlæggere   
Vibeke Kjær Christensen vikch@mariagerfjord.dk
Britt Hald bhald@mariagerfjord.dk

Trafik og Anlæg – kontakt

Fællespostkasse: trafikanlaeg@mariagerfjord.dk

Natur – kontakt

Fællespostkasse: naturgruppen@mariagerfjord.dk

Genbrugspladser

Alle genbrugspladser åbner 31. marts. 

Find de aktuelle åbningstider.

Resursen er lukket til og med 13. april.

Genbrugspladsen er åben for erhverv

Der er begrænset åbningstid, kun for erhverv, på genbrugspladsen i Hobro.

Se mere om åbningstider.

Affald – Husstandsindsamling

Indsamling affald ved private husstande forsætter uændret.

Selvbetjening og information findes på Dit Affald.

Miljø - landbrug - kontakt

landbrug@mariagerfjord.dk

Miljø - virksomhed - kontakt

virksomhedsgruppen@mariagerfjord.dk

jord@mariagerfjord.dk

Erhvervsteamet- kontakt

erhvervsteam@mariagerfjord.dk

Forsyningsselskaber

Mariagerfjord Vand A/S: https://www.mariagerfjordvand.dk/#frameId=StatusModule&height=229

Kollektiv trafik

Nordjyllands Trafikselskabs corona-side: https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/kundeservice/corona

Orienter dig på www.rejseplanen.dk.

Forebyggende sundhedsaktiviteter, fritids,- forenings- og landdistriktsområdet, samt biblioteker og kulturtilbud lukker foreløbigt frem til og med mandag 13. april.

Følgende institutioner er lukket

 • Biblioteker
 • Mariagerfjord Ungdomsskole
 • Mariagerfjord Kulturskole

Opfordring til at aflyse aktiviteter

Vi opfordrer til, at foreninger, institutioner og organisationer aflyser alle indendørs og udendørs aktiviteter.

Vi har samlet alle vores sociale tilbud, som er skabt af frivillige til at støtte andre. Her kan du også melde dig som frivillig, hvis du gerne vil gøre en forskel.

Se mere på socialvejviseren https://fcmf.dk/socialvejviser.

Du er også altid velkommen til at kontakte os via mail kontakt@fcmf.dk eller telefon 61 51 38 68.

Mariagerfjord Kommune forventer, at alle eksterne leverandører af serviceydelser også følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for at undgå smittespredning - og at leverandørerne løbende følger med i opdateringerne på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Opdateret 03.04.20    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?