Vintertjeneste i Mariagerfjord Kommune


Hvordan rydder Mariagerfjord Kommune sne og salter på kommunevejene? Hvad er kommunens pligt og hvad er andres pligt? På denne side finder du alle oplysninger om vintertjenesten i Mariagerfjord Kommune.

Hvornår bliver min vej ryddet for sne eller saltet?

Find informationer om vintervedligeholdelse og glatførebekæmpelse på de enkelte veje og stier i kommunen.


Se mere

Grundejerens forpligtelser

Se hvilke forpligtelser du har som grundejer om vinteren, uanset om du bo på en kommunevej eller en privat fællesvej.
Se mere

Giv et praj

Her har du mulighed for at indmelde fejl og mangler til os i forbindelse med vintervedligeholdelse.


Se mere

Kontakt

Når det hele går løs, har vi rigtig travlt. Hvis du skal i kontakt med os, kan indmelde et praj.

Regulativ for vintervedligeholdelse

Serviceniveauet for vintertjenesten er vedtaget af Byrådet i "Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier".

Serviceniveau for snerydning

Læs mere om det serviceniveau inden for snerydning, der kan forventes på kommunens veje og stier.

Serviceniveau for saltning

Læs mere om det serviceniveau inden for glatførenekæmpelse, der kan forventes på kommunens veje og stier.