Tilbud fra Sundhedsplejen og Tandplejen


Sundheds- og tandplejen følger barnets fysiske udvikling gennem folkeskolen og griber ind, hvis det er nødvendigt med et sundhedsmæssigt tiltag. Du kan læse mere om sundheds- og tandplejens tilbud her på siden.

Sundhedsplejens tilbud til skolebørn

Alle skoler har tilknyttet en sundhedsplejerske. Det er forskelligt, hvor ofte skolesundhedsplejersken er på de forskellige skoler, da det afhænger af skolens størrelse. 

Skolesundhedsplejersken har tavshedspligt.

Sundhedssamtaler og undersøgelser

Børnehaveklassen: Indskolingsundersøgelse (forældrene er inviteret med)

1. klasse: Panda Sund. Klasseundervisning om sund kost, motion m.m. (2 x 3 lektioner) 

4. eller 5. klasse: Pubertetsundervisning 

5. klasse: Individuel sundhedssamtale "sundhed med prikker" samt højde, vægt og synsprøve

8. klasse: Udskolingsundersøgelse

8. klasse: Undervisning "SundSex" i samarbejde med Sexualisterne (UngtilUng samtaler)

Skolesundhedsplejersken på dit barns skole deltager med jævne mellemrum i de aktiviteter, der foregår på skolen, som har emnet: sundhed og trivsel.

Behovssamtaler

Har dit barn behov for en ekstra sundhedssamtale eller en kontrol af syn, vægt eller lignende, vil du få besked herom. Du har også mulighed for at kontakte sundhedsplejersken, hvis du mener, at hun skal tale med dit barn eller du har brug for råd og vejledning. 

Har dit barn problemer med overvægt?

Vi deltager i projekterne Så Letter Vi og NORDLET - se mere her eller kontakt skolesundhedsplejersken. 

Har dit barn været på Julemærkehjemmet i Hobro, er der mulighed for en ekstra opfølgning i forhold til vægt og trivsel. Julemærkehjemmet orienterer dig om vores samarbejde. 
 

Læs om Sundhedsplejens generelle tilbud til børnefamilier.

Tandplejens tilbud til skolebørn

Undersøgelse og behandling

Alle børn i skolealderen undersøges efter behov (15 måneders interval). Ved hver undersøgelse får barnet en instruktion i tandbørstning og vi lægger en plan for den forebyggelse og behandling, dit barn har behov for indtil næste undersøgelse.

Røntgen

Hvis vi skønner det nødvendigt for at lave en undersøgelse eller behandling, vil vi tage røntgenbilleder af dit barns tænder.

Lakforseglinger

Nogle børn har stor risiko for at få huller i kindtænderne. De børn får tilbud om lakforsegling af tyggefladerne først på 6-årstænderne og senere på 12-årstænderne. Forseglingen betyder, at der ikke så nemt kommer huller i tyggefladen.

Tandregulering

Vi ser på barnets tandstilling ved alle undersøgelser. Hvis vi finder noget, som kræver nærmere udredning, vil I få tilbudt en tid hos en af vores to specialtandlæger på klinikken i Hobro eller i Hadsund.

Specialtandlægen vurderer tandstillingen og tager stilling til, om tandreguleringsbehandling skal tilbydes. Der tages eventuelt røntgenbilleder, foto´s og/eller aftryk af tænderne.

Vi anbefaler tandregulering, hvis der er afvigelser, som på lang sigt betyder dårlig funktion af biddet.

Efter sundhedsstyrelsens visitationskriterier.

Hvis vi vurderer, der er behov for tandregulering, bliver der lavet en behandlingsplan, som bliver diskuteret med jer. Behandlingsmetode og det forventede samarbejde igennem forløbet bliver gennemgået inden eventuel opstart.

Efter afsluttet tandregulering er der en periode på et par år, hvor resultatet skal fastholdes og følges nøje. Der er tale om en fast holdetråd på bagsiden af tænderne og en skinne eller plade. Tænderne ændrer sig hele livet igennem. Selv om tandreguleringen er afsluttet med et godt resultat, vil man ofte se forandringer i tandstillingen i voksenalderen.

For at mindske forandringerne anbefaler vi at lade metaltråden bag fortænderne sidde livslangt. Den kommunale Tandplejes ansvar ophører, når man bliver 18 år. Bliver der behov for reparation af støttetråden herefter, udføres dette af en privat tandlæge og er for egen regning.

Syg, forkølelsessår eller lus

Af hensyn til andre patienter og vores personale, forbeholder vi os ret til at undlade behandling på patienter som har:

  • Feber og feberlignende symptomer
  • Svær hoste og ondt i halsen
  • Svær forkølelse og influenzalignende symptomer
  • Forkølelsessår (herpes)
  • Andre sygdomme som kan smitte andre patienter og vores personale
  • Lus

Det kan være en god idé at ringe til klinikken, hvis man er i tvivl, om man skal komme eller i stedet bør flytte sin aftale. 

Kontakt


Familie


Kommunal Tandpleje

  •  Skolegade 12 9500 Hobro
  •  97115236

Opdateret 15.10.19    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?