Annoncer


Hobro - Fyrkatvej 22 - Tilbygning til sommerhus - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 21-02-2019

Rold By - Haverslevvej 4 - Opførelse af værksted - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 20-02-2019

Klejtrup - Klejtrup Møllebæk - Restaurering af vandløbet - Høring

Læs mere Høring 20-02-2019

Nysum - Lindenborg Å udspring - Vådområdeprojekt - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 18-02-2019

Havndal - Norup Østermark 12 - Udvidelse af husdyrbrug - Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 12-02-2019

Kielstrup - Bakkestien 2 - Tilbygning til sommerhus - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 12-02-2019

Valsgård - Ny byggemodning og spildevandsledninger nord for Valsgård - Forslag til Tillæg nr. 17 til Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan - Afgørelse om ikke VVM-pligt

Læs mere Afgørelse (Ikke VVM-pligt) 11-02-2019

Broløs - Bakkevej 1 - Ændret anvendelse fra fritidsbolig til helårsbeboelse - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 07-02-2019

Rold, Sverige 6 - Anmeldelse af kornsilo - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 07-02-2019

Tilsyn på virksomhed

Læs mere Information 07-02-2019

Ændret anvendelse fra erhverv til boliger, hønsehus og orangeri - Arden - Lilleardenvej 11 - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 04-02-2019

Hadsund - Sidegrøften - Nedklassificering fra offentligt til privat vandløb - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 01-02-2019

Hadsund - Tilløb I til Blødgrøften - Nedklassificering fra offentligt til privat vandløb - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 01-02-2019

Hadsund - Tilløb I til Veddum Kanal - Nedklassificering fra offentligt til privat vandløb - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 01-02-2019

Hørby Kirkeby - Bogfinkevej - Udarbejdelse af Kommuneplantillæg nr. 48 med mulighed for opførelse af 5 parcelhuse - Indkaldelse af idéer og forslag

Læs mere Høring 01-02-2019

Hadsund - Korsbæk - Nedklassificering fra offentligt til privat vandløb - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 01-02-2019

Hadsund - Afløb til Blødgrøften - Nedklassificering fra offentligt til privat vandløb - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 01-02-2019

Hadsund - Tilløb II til Blødgrøften - Nedklassificering fra offentligt til privat vandløb - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 01-02-2019

Hadsund - Trinde Vejle - Nedklassificering fra offentligt til privat vandløb - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 01-02-2019

Arden - Tilløb til Villestrup Å - Nedklassificering fra offentligt til privat vandløb - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 01-02-2019

Sønder Onsild - Viborg Landevej - Forslag til Lokalplan 141/2018 for erhvervsformål - Endelig vedtagelse

Læs mere Afgørelse (Lokalplan) 01-02-2019

Døstrup - Døstrupvej 135C - Etablering af pumpestation og sparebassin - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 31-01-2019

Vive - Hobrovej 104 - Bygning til produktion af whiskey - Landzonetilladelse

Læs mere Afgørelse (Landzonetilladelse) 30-01-2019

Arden - Thisted Holter 9 - Nedlæggelse af privat fællesvej - Høring

Læs mere Høring 29-01-2019

Ændringer til gældende regulativ for erhvervsaffald

Læs mere Høring 29-01-2019

Hobro - Andrupvej - Omlægning af privat fællesvej - Høring

Læs mere Høring 28-01-2019

Valsgård - Ny byggemodning nord for Valsgård - Tillæg nr. 17 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan vedrørende ny byggemodning og nye spildevandsledninger - Offentlig høring

Læs mere Høring (Offentlig høring) 28-01-2019

Tilsyn på landbrug

Læs mere Information 15-01-2019

Hadsund - Kærvej 72 - Miljøgodkendelse til husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 15-01-2019

Hobro - Ambu-pladsen, Korsgade - Forslag til Lokalplan 133/2019 og Kommuneplantillæg nr. 42 - Forslag

Læs mere Afgørelse (Lokalplan) 14-01-2019

Gettrup - Gettrupvej 29 - Ændringer i dyrehold - Miljøtilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 13-11-2018

Ændrede åbningstider for kommunens genbrugspladser fra 1. oktober 2018 (vintertider)

Læs mere Information 20-09-2018

Tobberup - Høndrupvej 8 - Dyre- og anlægsmæssige ændringer af husdyrbrug - Tilladelse

Læs mere Afgørelse (Tilladelse) 28-08-2018

Sønder Onsild Stationsby - Kærvej 49 - Udvidelse af slagesvineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 26-06-2018

Handest - Gråkærvej 4 - Udvidelse af dyreproduktion - tillæg til miljøgodkendelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 19-06-2018

Vive - Tostrupvej 20 - Udvidelse af dyrehold - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 12-06-2018

Visborg - Gl Visborgvej 153 - Udvidelse af svineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 24-04-2018

Astrup - Milmosevej 18 - Ændring af kvægproduktion - Tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 26-03-2018

Rold - Sverige 6 - Udvidelse af svineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 26-03-2018

Ø. Doense - Hobrovej 73 - Udvidelse af kvægproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 26-03-2018

Hadsund - Lystrupvej 4 - Udvidelse af minkproduktion - Genbehandling af miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 20-02-2018

Handest - Randersvej 129 - Ændring af svineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 30-01-2018

Nebstrup - Søkærvej 6 - Udvidelse af husdyrproduktion - Tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 16-01-2018

Lundgaard - Lundgaard Hedevej 36 - Udvidelse af husdyrbrug .- Genbehandling af tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 16-01-2018

Astrup - Bønfeltvej 23 - Udvidelse af husdyrproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 28-11-2017

Arden - Lilleardenvej 7 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 31-10-2017

Veddum - Kærvej 92 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 17-10-2017

True - Randrupvej 25 - Udvidelse af kvægproduktion - Afgørelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 04-10-2017

Hobro - Skivevej 102 - Skift i dyretype - afgørelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 26-09-2017

Norup - Nebstrupvej 27 - Udvidelse af husdyrbrug - Tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 21-09-2017

Hørby - Løgstørvej 96b - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 29-08-2017

Hadsund - Møgeholtvej 57 - Anmeldelse om skift i dyretyper - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 25-08-2017

Hadsund - Møgelholtvej 59 - Skift i dyretyper - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 25-08-2017

Hørby - Vielshøjen 6 - Udvidelse af husdyrbrug - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 04-07-2017

Ø. Doense - Hobrovej 73 - Teltoverdækning af gyllebeholder - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 20-06-2017

Hobro - Tobberupvej 5 - Udvidelse af dyrebrug - tillæg til miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 13-06-2017

Hadsund, Alsvej 115 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 13-06-2017

Monstrup - Rostrupvej 3 - Ændring af kvægbesætning - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 13-06-2017

Hobro - Ouevej 29 - Udvidelse af dyrehold - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 06-06-2017

Brøndum - Hedagerej 6 - Ændring af svinebesætning - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 30-05-2017

Mariager - Gunderupvej 5 (Randersvej 26) - Udvidelse af besætningen af rugehøns - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 09-05-2017

Hobro - Redsøvej 1 - Skift i dyretype - afgørelse - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 09-05-2017

Fjelsted - Christinehøjvej 3 - Etablering af dyrehold - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 03-05-2017

Fårup - Gråkærvej 6 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 28-04-2017

Hobro - Døstrupvej 159 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 04-04-2017

Fårup - Glenstrup Søvej 55 - Udvidelse af dyrehold - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 14-03-2017

Mariager - Søbjergvej 23 - Anmeldelse om skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 10-02-2017

Hobro - Kirkedalsvej 115 - Udvidelse af kvægproduktion - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 22-11-2016

Rold - Del af Nysumvej - Nedklassificering til privat fællesvej - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 15-11-2016

Arden - Stenstrupvej 8 - Skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse 15-11-2016

Havndal - Skovgårdsvej 2 - Anmeldelse af skift i dyretype - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 30-09-2016

Hadsund - Haslevgaardeskovvej 5 - Udvidelse af svineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 23-08-2016

Mariager - Hobrovej 19 - Anmeldelse om udvidelse af dyrehold i eksisterende stald - Afgørelse

Læs mere Afgørelse (Anmeldelse - landbrug) 12-08-2016

Ålestrup - Troldemosevej 23 - Udvidelse af slagtesvineproduktion - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 12-08-2016

Arden - Rævebakkevej 1 - Ændring af husdyrbruget - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 09-08-2016

Arden - Rostrup Byvej 44 - Modtagelse og udbringning af husdyrgødning - Miljøgodkendelse

Læs mere Miljøgodkendelse (Miljøgodkendelse landbrug) 09-08-2016

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?