Seniorrådsvalg 2017


Valg til Seniorrådet i Mariagerfjord Kommune afholdes den 21. november 2017 som fremmødevalg samtidig med Kommunal- og Regionsrådsvalg.



Valgperioden er 4 år fra 1. januar 2018 til 31. december 2021. Seniorrådet består af 11 medlemmer. Der skal desuden vælges maks. 11 stedfortrædere.

Som noget helt nyt i Mariagerfjord Kommune afholdes valg til Seniorrådet som fremmødevalg på samme tid og sted som valg til Kommunal- og Regionsrådsvalg.

Her kan du læse mere om Seniorrådsvalget.

Alle personer, som er fyldt 60 år på valgdagen den 21. november 2017 og som har folkeregisteradresse i Mariagerfjord Kommune, har valgret til Seniorrådet i Mariagerfjord Kommune.
For at en kandidat kan være valgbar kræves, at bopælskriteriet er opfyldt senest mandag den 19. oktober 2017 (sidste frist for indlevering af kandidatliste).
Jens Jensen, Hobro 
Mariane Enevoldsen, Ø. Hurup
John Bastrup, Hadsund
Birthe Jørgensen, Hadsund
Ole Knudsen, Hobro
Finn Frandsen, Als/Hadsund
Erik Jensen, Hobro
Lisbeth Roth, Hadsund
Jens Peter Ellefsen, Arden
Thorkild Løkke, Hadsund
Lene Lundsgaard, Mariager
Jytte Frederiksen, Hobro

Hvis du ikke har mulighed for at møde op på valgdagen den 21. november 2017, er det muligt at brevstemme til Seniorrådsvalget i Borgerservice Hobro og Hadsund i perioden 24. oktober til den 17. november 2017.

Brevstemmeafgivning i eget hjem
Det er muligt at brevstemme i eget hjem for vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet på valgdagen eller ved Borgerservice forud for valgdagen.

Vælgere, der ønsker at brevstemme i eget hjem, kan kontakte Borgerservice på tlf. nr. 97 11 31 17 fra den 24. oktober til den 9. november 2017 kl. 18.00.

Borgerservice vil efter den 9. november 2017 orientere vælgeren om tidspunkt, hvor to tilforordnede stemmemodtagere aflægger besøg i hjemmet for at tage imod brevstemme.

Mariagerfjord Kommune tilbyder i forbindelse med Byråds- og Regionsrådsvalget gratis transport på valgdagen for svagelige vælgere, der ikke selv kan komme til afstemningsstedet.

Vælgere, der har behov for transport, kan rette henvendelse til en af kommunens taxavognmænd, og udgiften vil blive betalt af Mariagerfjord Kommune.

Bemærk at transporten er udelukkende til og fra egen bopæl.

Valgkortet til Seniorrådsvalget vil blive udsendt sammen med valgkort til Kommunal- og Regionsrådsvalget.

Kunne du tænke dig at stille op til Seniorrådet i Mariagerfjord Kommune, kan du hente kandidatliste i Borgerservice Hadsund og Hobro eller ved henvendelse til Byrådssekretariatet, Nordre Kajgade 1, Hobro, tlf. nr. 97 11 30 12.

Du kan også hente kandidatlisten her.

Kandidatlister skal afleveres til Byrådssekretariatet, Nordre Kajgade 1, Hobro og sidste frist for indlevering er torsdag den 19. oktober 2017, kl. 12:00.
Listerne skal være underskrevet af mindst tre stemmeberettigede vælgere som stillere – alle bosiddende i Mariagerfjord Kommune.

Sidste frist for afhjælpning af evt. mangler på kandidatlisten er mandag den 23. oktober 2017, kl. 12:00.

Fotografering af kandidater
Der vil være fotografering til en fælles annonce med præsentation af alle kandidater, som indsættes i de fire kommunale ugeaviser. Fotografering til denne annonce finder sted på Hadsund Rådhus den 26. oktober 2017 i tidsrummet 13.00-16.00. Nærmere information om fotograferingen følger efter sidste frist for indlevering af kandidatlister den 19. oktober 2017.  

Opdateret 13.09.17    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?