Kommunal- og Regionsrådsvalg 2017


I Danmark bliver der afholdt kommunale og regionale valg hvert fjerde år. Det næste Kommunal- og Regionsrådsvalg skal afholdes tirsdag den 21. november 2017.Her kan du læse mere om Kommunal- og Regionsrådsvalget:

Du har stemmeret til Kommunalvalget, hvis du på valgdagen udover at være myndig med fast bopæl i Mariagerfjord Kommune opfylder mindst ét af følgende kriterier:
•er dansk statsborger
•er statsborger i et af de øvrige EU-lande, Island eller Norge
•har haft fast bopæl i Danmark uden afbrydelser de seneste tre år forud for valgdagen

Det fremgår af dit valgkort, hvilket valgsted du skal møde op på på valgdagen.
 
Vælgere med handicap eller nedsat førlighed kan ansøge om at afgive stemme på et andet valgsted i kommunen fra den 24. oktober 2017 ved henvendelse til tlf. 97 11 31 38.

Oversigt over kommunens valgsteder:

Arden Hallen, Hvarrevej 6, 9510 Arden
Vebbestrup Forsamlingshus, Kirkevej 2, 9500 Hobro
Valsgård Hallen, Ulstrupvej 3B, 9500 Hobro
Rosendalhallen i Hørby, Døstrupvej 23, 9500 Hobro
Pigernes Kro i Onsild, Viborg Landevej 56, 9500 Hobro
Hobro Idrætscenter, Amerikavej 22, 9500 Hobro
Mariager Hallen, Gl. Hobrovej 1, 9550 Mariager
Assens Hallen, Edderupvej 1, 9550 Mariager
Hadsund Kulturcenter, Koncertsalen, Kirkegade 2-4, 9560 Hadsund
Veddum Sal, Hovedgade 3, 9560 Hadsund (Veddum og Skelund)
 Als Kro og Badehotel, Øster Hurupvej 1, 9560 Hadsund

Alle 11 valgsteder i Mariagerfjord Kommune er tilgængelige for gangbesværede, kørestolsbrugere og lignende. Vi har også på alle valgsteder sørget for, at der en ekstra stor stemmeboks, hvor der er plads til kørestol eller rollator. Der er samtidig mulighed for at låne en lup.

Vælgere, der kommer til valgstedet i bil, men ikke kan komme fra bilen og ind på valgstedet, kan stemme ude i bilen, hvis chaufføren henvender sig ved valgbordet med valgkortet.

På valgstedet Hobro Idrætscenter vil der være mulighed for at benytte en ekstra stor stemmeboks med hæve-sænke bord. Vælgere med handicap eller nedsat førlighed, der hører til på andet valgsted, kan ansøge om at afgive stemme på dette eller et andet valgsted i kommunen fra den 24. oktober 2017.

Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af de kommunale og regionale valg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i lovgivningen eller i henhold til lovgivningen.

Her kan du se en oversigt over disse tidsfrister.

Hvis du er stemmeberettiget til kommunalvalget, er du som udgangspunkt også valgbar. De fleste kandidater stiller op for et politisk parti, men det er også muligt at stille op på en lokal liste eller alene.

Hvis du er interesseret i at stille op som kandidat til Mariagerfjord Kommunes Byråd, kan du læse mere om valgbarhed og hvordan man stiller op på KL's hjemmeside.

Kandidatlister

Kandidatlister samt anmeldelse af listeforbund og valgforbund skal indleveres på en af Økonomi- og Indenrigsministeriets blanketter.

Blanketterne kan du få udleveret ved at kontakte Sitte Ansbjerg Jensen, Byrådssekretariatet, Ndr. Kajgade 1, Hobro, tlf. 97 11 30 12 eller du kan finde dem via nedenstående link:

Her finder du blanket til anmeldelse af kandidatliste

Her finder du blanket til anmeldelse af listeforbund og/eller valgforbund

Kandidatlister, der både opnåede repræsentation ved sidste valg i 2013 og stadig 9 uger før valgdagen er repræsenteret i Byrådet, Kan fritages for kravet om indsamling af underskrifter fra stillere. Kandidatlister der ikke kan fritages, skal indsamle underskrifter fra mindst 25 og maksimalt 50 stillere.

Kandidatlister skal afleveres personligt til Byrådssekretariatet, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro.

Vigtige datoer

Tirsdag den 5. september 2017:
Kandidatlister, der kan fritages for at indsamle underskrifter fra stillere, kan indleveres fra denne dag.

Tirsdag den 19. september 2017 kl. 12.00:
Sidste frist for indlevering af kandidatlister, der søger fritagelse for at indsamle underskrifter fra stillere.

Kandidatlister, der ikke er fritaget for at indsamle underskrifter fra stillere, kan indleveres fra denne dag.

Tirsdag den 3. oktober 2017 kl. 12.00:
Sidste frist for indlevering af kandidatlister, der ikke er fritaget for at indsamle underskrifter fra stillere.

Mandag den 9. oktober 2017 kl. 12.00:
Sidste frist for afhjælpning over for valgbestyrelsen af mangler ved en kandidatliste eller indlevering af ny kandidatliste til valgbestyrelsen.

Sidste frist for kandidatlistens repræsentant til at tilbagekalde kandidatlister over for valgbestyrelsens formand.

Sidste frist for at anmelde indgående listeforbund eller valgforbund over for valgbestyrelsens formand. Anmeldelsen skal for hver kandidatliste være underskrevet af kandidatlistens repræsentant.

Sidste fris for at trække anmeldelser om listeforbund eller valgforbund tilbage over for valgbestyrelsens formand. Meddelelsen skal være underskrevet af kandidatlistens repræsentant.

Opdateret 22.06.17    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

Kontakt


Sitte Ansbjerg Jensen

Center for Byråd, Personale og Strategi

  •  97113012
  •  

Sarah Brandt Lauritsen

Center for Byråd, Personale og Strategi

  •  97113015
  •  

Louise Brønnerup Andersen

Center for Byråd, Personale og Strategi

  •  97113009
  •