Folketingsvalg 2019


Ifølge Grundloven skal der være valg til Folketinget mindst hvert fjerde år. Statsministeren kan dog udskrive valg når som helst, inden de fire år er gået. Næste Folketingsvalg er onsdag den 5. juni 2019.

Her kan du læse mere om Folketingsvalget den 5. juni 2019.
For at have stemmeret til folketingsvalget skal du have dansk statsborgerskab, være fyldt 18 år og have fast bopæl i Danmark.

Alle vælgere kan brevstemme i enhver kommune i Danmark i perioden 15. maj til 1. juni 2019.

Du kan i Mariagerfjord Kommune brevstemme i Borgerservice Hadsund, Himmerlandsgade 9, 9560 Hadsund og Borgerservice Hobro, Korsgade 2, 9500 Hobro indenfor normal åbningstid:

Borgerservice Hadsund:
Mandage kl. 10-17
Onsdage kl. 10-15.30

Borgerservice Hobro:
Tirsdage kl. 10-15.30
Torsdage kl. 10-17
Fredage kl. 10-12

Derudover holder Borgerservice i Hadsund og Hobro ekstra åbent:
Lørdag den 18. maj kl. 10-12
Lørdag den 25. maj kl. 10-12
Lørdag den 1. juni kl. 9-16

Brevstemmeafgivning i eget hjem
Vælgere der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet på valgdagen eller ved Borgerservice forud for valgdagen, har mulighed for at brevstemme i eget hjem.

Vælgere, der ønsker at brevstemme i eget hjem, kan ansøge om dette ved telefonisk henvendelse til Borgerservice på tlf. 97 11 31 17. Der kan søges allerede nu og frem til den 25. maj kl. 12.00.

Borgerservice vil herefter orientere vælgeren om tidspunkt, hvor to tilforordnede stemmemodtagere aflægger besøg i hjemmet for at tage imod brevstemme.

Ca. 8 dage før folketingsvalget vil Økonomi- og Indenrigsministeriet offentliggøre kandidaterne.

Når ministeriet offentliggører kandidaterne, kan du se dem på denne side.

Det fremgår af dit valgkort, hvilket valgsted du skal møde op på på valgdagen.
 
Vælgere med handicap eller nedsat førlighed kan ansøge om at afgive stemme på et andet valgsted i kommunen fra nu og frem til den 28. maj kl. 12.00 ved henvendelse til Borgerservice på tlf. 97 11 31 38.

Oversigt over kommunens valgsteder:

Arden Hallen, Hvarrevej 6, 9510 Arden
Vebbestrup Forsamlingshus, Kirkevej 2, 9500 Hobro
Valsgård Hallen, Ulstrupvej 3B, 9500 Hobro
Onsild Hallen, Præstemarken 2A, 9500 Hobro
Rosendalhallen, Døstrupvej 23, 9500 Hobro
Hobro Idrætscenter, Amerikavej 22, 9500 Hobro
Mariager Hallen, Gl. Hobrovej 1, 9550 Mariager
Assens Hallen, Edderupvej 1, 9550 Mariager
Hadsund Kulturcenter, Koncertsalen, Kirkegade 2-4, 9560 Hadsund
Veddum Sal, Veddum Hovedgade 3, 9560 Hadsund (Veddum og Skelund)
Als Kro og Badehotel, Øster Hurupvej 1, 9560 Hadsund

Bemærk at valgstedet i Onsild er flyttet fra Pigernes Kro til Onsild Hallen.

 

Vi bruger digital valgliste på vores valgsteder i Mariagerfjord Kommune.

Digital valgliste betyder, at vælgeren får læst sit valgkort digitalt. Når du kommer til valgstedet, skal du stadig aflevere dit valgkort ved bordet. Men i stedet for at slå op i en mappe med liste over alle vælgerne, kan valgstyreren ved bordet scanne dit valgkort. Det giver en hurtigere og sikrere ekspedition.

Med digital valgliste behøver du ikke længere kigge efter bordnummer. Du kan blot gå til bordet med den korteste kø, da pc’erne på bordene indeholder de samme oplysninger.

Mariagerfjord Kommune tilbyder i forbindelse med Folketingsvalget gratis transport på valgdagen for svagelige vælgere, der ikke selv kan komme til afstemningsstedet.

Vælgere, der har behov for transport, kan rette henvendelse til en af kommunens taxavognmænd, og udgiften vil blive betalt af Mariagerfjord Kommune.

Bemærk at transporten udelukkende er til og fra egen bopæl.

Alle 11 valgsteder i Mariagerfjord Kommune er tilgængelige for gangbesværede, kørestolsbrugere og lignende. Vi har også på alle valgsteder sørget for, at der en ekstra stor stemmeboks, hvor der er plads til kørestol eller rollator. Der er samtidig mulighed for at låne en lup.

Vælgere, der kommer til valgstedet i bil, men ikke kan komme fra bilen og ind på valgstedet, kan stemme ude i bilen, hvis chaufføren henvender sig ved valgbordet med valgkortet.

På valgstedet Hobro Idrætscenter vil der være mulighed for at benytte en ekstra stor stemmeboks med hæve-sænke bord og CCTV. Vælgere med handicap eller nedsat førlighed, der hører til på andet valgsted, kan allerede nu og senest 28. maj kl. 12.00 søge om at skifte valgsted. Dette kan gøres ved at ringe til Borgerservice på 97 11 31 38.

Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af Folketingsvalget skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i lovgivningen eller i henhold til lovgivningen.

Læs mere på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside.

Valgplakater må hænges op fra kl. 12.00 4 lørdage før valgdagen. Til Folketingsvalget må plakaterne dog ikke hænges op, før statsministeren har udskrevet valg.

Her kan du læse mere om reglerne for ophængning af valgplakater.

Opdateret 23.05.19    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?