Sbsys dagsorden preview

Tillægsdagsorden til mødet i Byrådet den 28. marts 2019 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus
 

 

Pkt.Tekst
Åbne dagsordenspunkter
74Omfartsvej ved Mariager
Lukkede dagsordenspunkter

Åbne dagsordenspunkter

05.01.35-G01-1-19

74. Omfartsvej ved Mariager

Forventet sagsgang

BY

Anledning

Pia Adelsteen (O) har fremsendt forslag om, at Byrådet tilkendegiver hvorvidt man ønsker omfartsvejen ved Mariager.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At forslaget drøftes.

Sagsfremstilling

Pia Adelsteen (O) har 21. marts 2019 sendt følgende forslag til borgmesteren med anmodning om, at forslaget behandles på byrådsmødet:

"Stillingtagen til omfartsvej syd om Mariager. Jeg ønsker at byrådet tilkendegiver hvorvidt man ønsker vejen eller ej".

Beslutning 

Lukkede dagsordenspunkter