Sbsys dagsorden preview

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget den 10. april 2019 kl. 16:00 i Mødelokale 1, Ndr. Kajgade
 

 

Pkt.Tekst
Åbne dagsordenspunkter
109Skolernes ferieplan 2020-2021 og 2021-2022
Lukkede dagsordenspunkter

Åbne dagsordenspunkter

17.02.03-G01-1-19

109. Skolernes ferieplan 2020-2021 og 2021-2022

Forventet sagsgang

BF, ØK, BY

Anledning

Der er udarbejdet en ferieplan for skoleåret 2020-2021 og 2021-2022, som Byrådet skal vedtage.

Indstilling

Direktøren for Børn og Familie indstiller til Byrådet:

1. At ferieplanen for skoleåret 2020-2021 og 2021-2022 godkendes.

Udvalget for Børn og Familie, 3. april 2019, pkt. 30:

Indstilles godkendt.

Fraværende: Mette Binderup (A).

Sagsfremstilling

I Mariagerfjord Kommune udarbejdes skolernes ferieplan, jf. bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Mariagerfjord Kommune, på grundlag af følgende:

1. Sommerferien udgør ca. 6 uger. Første skoledag efter ferien besluttes jf. folkeskoleloven af kommunalbestyrelsen og kan ikke delegeres.

2. Efterårsferien afvikles i uge 42.

3. Juleferien går minimum fra sidste hverdag før jul til første hverdag efter nytår.

4. Vinterferie afvikles som udgangspunkt i uge 7. - Skoler, der ønsker at overgå til at afvikle forskudt vinterferie, indsender ansøgning herom til skolechefen.

5. Påskeferien udgør minimum dagene fra og med skærtorsdag til og med 2. påskedag.

6. Fredag efter Kr. Himmelfart er feriedag.

7. Grundslovsdag er feriedag.

8. Antallet af undervisningsdage er 200.

Skolechefen kan godkende, at den enkelte skole har en ferieplan, som varierer fra den kommunale. Dette forudsætter dog, at der ikke er busdrift til andre skoler, som derved påvirkes.

Den til enhver tid gældende ferieplan fremgår af kommunens hjemmeside. Såfremt den enkelte skole varierer fra denne, skal det fremgå af skolens hjemmeside.

Forslag til skolernes ferieplan skoleårene 2020/2021 og 2021/2022 er vedhæftet.

Kommentarer til skolernes ferieplan for skoleårene 2020/2021 og 2021/2022: 

  • Skoleåret 2020/2021 - Grundlovsdag er i 2021 en lørdag, hvilket giver mulighed for en ekstra feriedag i juleferien.
  • Skoleåret 2021/2022 - Grundlovsdag er 2022 en søndag, hvilket giver mulighed for en ekstra feriedag i juleferien.

Beslutning 

Lukkede dagsordenspunkter