Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 5. november 2019 kl. 16:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 8
 

 

Åbne dagsordenspunkter

85.02.02-G01-1-17

111. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

KF

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Per Laursen (V)

 

00.32.00-S00-1-19

112. Økonomivurdering pr. 30.09.2019

Forventet sagsgang

KF, ØK, BY

Anledning

I henhold til Mariagerfjord Kommunes økonomistyringsprincipper 2018-2022 skal der for de enkelte fagudvalg aflægges Økonomivurdering pr. 30. september 2019 til endelig godkendelse i Byrådet 28. november 2019.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:

1. At den aktuelle økonomivurdering tages til efterretning.

2. At økonomien følges tæt frem mod afslutning af årsregnskabet for 2019.

Sagsfremstilling

Økonomi har i samarbejde med fagchef og fagenhed udarbejdet økonomivurdering for Kultur og Fritid pr. 30. september 2019.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Fraværende: Per Laursen (V)

 

20.04.02-Ø40-1-19

113. Ansøgning om tilskud til skulptur til Cirkushusets Museumsforening.

Forventet sagsgang

 KF

Anledning

Ansøgning fra Cirkushusets Museumsforening om tilskud til skulptur.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At udvalget beslutter.

Sagsfremstilling

Cirkushusets museumsforening har fremsendt ansøgning til Udvalget for Kultur og Fritid om tilskud til udarbejdelse af en træskulptur af egetræ, af den verdensberømte klovn August Miehe. Planen er at skulpturen skal stå på plænen foran Cirkusmueseet i Rold. Valget er af prismæssige hensyn faldet på en træskulptur af egetræ, som med den fornødne oliebehandling er langtidsholdbar. Skulpturen skal placeres på en sokkel af eksempelvis granit.

Museumsforeningen har bevilget 20.000 kr. af deres egne midler til projektet og modtaget et tilskud fra Jutlander Fonden Himmerland på 10.000 kr. Den samlede pris er anslået til 60.000 kr.

Foreningen søger Udvalget for Kultur og Fritid om et tilskud op til 30.000 kr.

Cirkusmuseet i Rold har et årligt besøgstal på ca. 7.000.

Foreningens vedtægter og seneste regnskab vedlægges som bilag.

På supplerende spørgsmål er det oplyst, at fremstillingstiden på skulpturen er omkring tre uger. Det sikres, at skulpturen er langtidsholdbar. På forespørgsel kan det oplyses, at Arden Kunstsamling der modtager 20.000 kr. årligt i tilskud, har disponeret tilskuddet til indkøb af anden kunst.

Historik om Miehernes tilknytning til Arden:

Når August ikke var på turne, boede han ofter hos sin mor, bosiddende i Miehesgade 3, Arden. August var kendt for at gå sent i seng og tog ofte en gåtur sent på aftenen og havde for vane at aflægge visit hos borgere. August var trods sin berømmelse glad for borgerskabet. Han optrådte bl.a. i Paris, hvor sproget var jydsk, mimikken var nok til at underholde folk. Det Gamle Ridehus i Rold blev genopført med støtte fra Dore Miehe (August´s søster).

Nutildags anerkendes cirkus som en kunstart og som en værdifuld kulturfaktor på linie med teater og anden kunst. i 1934 lavede August Miehe og Harald Madsen et selvstændigt cirkus, Miehe-Madsen. Kristian Rehder var i 1931 flyttet fra Odense til Arden, hvor han købte kroen. I tiden fra 1931 til 1939, men Kr. Rehder var kromand gæstede mange cirkusfolk og artister kroen. Mange af dem deltog i byens foreningsliv og bragte et pust fra den store verden til stationsbyen.

Cirkusdirektør Heninrich Miehe købte i 1894 Rold Kro, da han i 1902 flyttede familien til kroen, skabtes der mellem cirkusfamilien og egnen en forbindelse, der kom til at sætte sit præg på byen. I 1904 byggede Miehe ridehuset i Rold for at give bedre træningsmuligheder for artisterne om vinteren, når cirkus lå fast på kroen. 

Beslutning

Udvalget besluttede at støtte med 15.000 kr. fra de frie midler.

Fraværende: Per Laursen (V) 

 

20.03.00-G00-1-19

114. Spil Dansk 2019

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Uge 44 er Spil Dansk uge i Mariagerfjord Kommune. En række foreninger, institutioner og andre aktører markerer ugen med forskellige arrangementer med fokus på dansk produceret musik, fællessang og koncerter.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra en musikforening, skoleområdet, bibliotek, kulturskole samt Kultur og Fritid har sammen med lokale foreninger lavet et bredt program for Spil Dansk i uge 44 i hele kommunen.

Blandt andet har Hadsund Koret budt ind med en koncert i Hadsund Kirke, Rytmus i Mariager inviterer til musikalsk åbent hus i Den gamle Biograf, bibliotekerne synger for til morgensang, i Als Hallen giver Als-Øster Hurup Kirkekor koncert og Hadsund Skole-Orkester giver en efterårskoncert på skolen i Hadsund. I Arden er der et stort lokalt samarbejde med blandt andet workshops i børnehaver, skoleelever, der synger rundt om i byen og fællessang og koncerter i Arden Kulturhus.

Kulturskolen deltager med flere koncerter både på Kulturskolen og på biblioteket i Hobro, hvor nogle af korene synger. Foreningen Ishuset Live har også en koncert i Ishuset og Lungekoret tager på turné på enkelte rådhuse samt virksomheder.

Flere skoler deltager i ugen ved at have større fokus på fællessang, synge ude i byen eller ved at invitere forældre og bedsteforældre til sangeftermiddage sammen med eleverne. Jernbanegades Børnehus synger også for på torvet i Hobro, hvor dagplejere og andre børnehaver er inviteret til at deltage.

I 2017 og 2018 var Mariagerfjord Kommune sammen med ca. 29 andre kommuner med i Spil Dansk ved at købe en samlet pakke med en række tilbud om bl.a. livemusik og workshops for forskellige målgrupper, både skoler, foreninger og musiktalenter m.m. fra Spil Dansk sekretariatet.

I år har arbejdsgruppen grebet Spil Dansk ugen an på en anden måde end tidligere ved i højere grad at støtte op om og opfordre lokale aktører til at tage del i ugen. Det kan skabe større lokal forankring og tradition for markere uge 44 fremadrettet.

Arbejdsgruppen afholder et evalueringsmøde sidst i november.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Per Laursen (V)

 

82.00.00-P20-7-16

115. Rud Thygesen Arkiv

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Ansøgning om forlængelse af brugsret for Rud Thygesen Arkivet i Bies Gård.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At udvalget drøfter, om der skal arbejdes videre med en brugsretsaftale, der løber i yderligere 15 år fra 2025 frem til 2040.

2. Hvis pkt. 1 godkendes, indstilles der yderligere, at ejendomscenteret får bemyndigelse til at udarbejde og indgå brugsretsaftale, med den forudsætning at forlængelsen er under forudsætning om at ombygningen er fysisk igangsat i inden udgangen af 2025.

Sagsfremstilling

Tilbage i 2010 gav Udvalget for Kultur og Fritid tilladelse til, at der i en del af Brygger Bie´s gamle lejlighed kunne etableres et arkiv med udstilling om arkitekten Rud Thygesens møbelkunst. Over årene er det lykkes initiativtagerne at etablere Rud Thygesen ARKIVET for moderne møbelkunst og design. Først blev tilladelsen bevilget for tre år. I november 2011 blev aftalen forlænget til fem år, med indbygget evaluering ultimo 2014.

Den 7. august 2014 bevilgede Udvalget for Kultur og Fritid, at brugsaftalen med Rud Thygesen ARKIVET blev forlænget med yderligere 10 år, dvs. frem til 2024 med en bemærkning om, at udvalget støtter op om, at Rud Thygesen ARKIVET arbejder videre med at skaffe de nødvendige økonomiske ressourcer til udbygning af loftsetagen.

Mariagerfjord Kommune stiller lokalerne vederlagsfrit til rådighed og har den udvendige vedligehold og drift af bygningerne samt. For fondsansøgningerne er det vigtigt at kommunen bidrager i en eller anden grad, og netop at bygningerne stilles vederlagsfrit til rådighed bliver skrevet ind som det kommunale bidrag, hvilket som sagt er vigtigt.

Tegninger og beskrivelser for ønsker til fremtidens bygninger vedlægges som bilag.

Historik om Rud Thygesen:

Rud Thygesen døde 1. januar i år. Han blev betragtet som dansk møbelarkitekturs grand old man. I over en menneskealder var han sammen med kollegaen Johnny Sørensen med til at præge dansk møbeldesign. 

Rud Thygesen inspirerede og understøttede mange unge designere. Således var Kasper Salto i 4 år efter endt uddannelse ansat på tegnestuen og udviklede her sine første serieproducerede møbler.

Da Kunstetagerne i 2007 arrangerede sin første store udstilling med møbelkunst, design og kunsthåndværk samlede Rud Thygesen 26 kollegaer, fortrinsvis yngre arkitekter og designere, som var taknemmelige og stolte over at udstille sammen med ham.

At Rud Thygesen og Johnny Sørensen ikke er så kendte uden for fagkredse, skyldes især, at deres møbler næsten udelukkende blev solgt via kontraktmarkedet og ikke gennem møbelhandlere. På den måde har de møbleret en del af Christiansborg incl. ministerkontorer, kontorer og hoteller i ind- og udland, danske ambassader, Københavns Lufthavn, cafeer og restauranter, børnehaver og forsamlingshuse.

Rud Thygesen og Johnny Sørensens møbler og brugskunst er kendt i store dele af verden. De er repræsenteret på:

 • Designmuseum Danmark, København
 • Det Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim, Norge
 • Kunstindustrimuseet, Oslo, Norge
 • Art Gallery and Museums and The Royal Pavilion, Brighton, England
 • Victoria and Albert Museum, London, England
 • Staatliches Museum für angewandte Kunst, München, Tyskland
 • Museum of Modern Art, New York, USA
 • Den største samling findes nok i Václav Havels palads i Prag, men også i nordgrønlandske lufthavne og japanske kulturinstitutioner.
 • Arkivet i Hobro har i dag den bredeste repræsentation.

 

Arkivets samling er bygget op over de sidste 10 år og viser de væsentligste møbler samt brugskunst af de to arkitekter. Herudover rummer Arkivet tegninger, skitser, fotos og film.

Hans arvinger, hustruen Lillian Thygesen og sønnerne Anders og Jeppe Thygesen har i år overdraget flere arkivalier til Arkivet. Det drejer sig om originaltegninger, fotos, udstillingsmaterialer og film. Desuden er Rud Thygesens 9 scrapbøger blevet digitaliseret og viser stort set hele karrierens forløb.  

Opbygningen af Arkivet har krævet en stor arbejdsindsats. En række fonde har tilsammen givet ca. ½ mio kroner. Hertil kommer donationer med  en tilsvarende værdi eller mere fra såvel private som møbelproducenter.

Arkivet planlægger en udvidelse, som er godkendt i Slots- og Kulturstyrelsen. Prisen vil være 5.8mio kroner, og de er i gang med at rejse disse midler. Udvidelsen skal med skiftende udstillinger primært give plads til at vise andre designere, fortrinsvis yngre og danske.

Samtidig vil der blive skabt en direkte forbindelse mellem Kunstetagerne og Arkivet, så de 12-15.000 årligt besøgende i Kunstetagerne også kan besøge Arkivet.

I en dialog med en af de store fonde, som er positivt indstillet over for projektet med ombygning, er vi blevet mødt med flere krav, som implicerer et kommunalt engagement. Bl.a. ønsker fonden i lighed med andre fonde en sikkerhed for, at Arkivet kan bestå i en længere årrække. I den sammenhæng vil det være en styrkelse af ansøgningsmaterialet, hvis den nuværende periode på 15 år kunne forlænges med yderligere 15 år – altså fra 2025 til 2040.

En sådan investering fra kommunens side kan medvirke til at rejse betydelige midler udefra.

Arkivet er allerede nu en del af den moderne kulturarv på designområdet. Med udvidelsens muligheder for skiftende særudstillinger med møbelkunst, design og kunsthåndværk vil Arkivet på landsplan blive en værdiskabende medspiller på området.

Af tilsvarende institutioner findes i dag 2 større, nemlig Designmuseum Danmark i København og Kunstmuseet Trapholt i Kolding. Hertil kommer Vandtårnet i Tønder med en mindre udstilling med nogle af Wegners møbler. Det største udstillingssted bliver imidlertid i Næstved, hvor Realdania her erhvervet Holmegårds Glasværk og ombygger det til Danmarks største museum for design.

Danmark er i lighed med Finland kendt for godt design, som er værdiskabende i både økonomisk og kulturel henseende.

Arkivet kan trods sin lidenhed i dén sammenhæng være et værdifuldt element og være med til at bringe Danmark lidt mere i balance.

Beslutning

Ad 1: Udvalget er indstillet på, at der sker en forlængelse af brugsretsaftalen frem til 2040.

Ad 2: Godkendt.

Fraværende: Per Laursen (V)

 

20.11.00-P27-2-18

116. Kulturhusforeningen i Arden - Samarbejdsaftale for 2020

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Arden Kulturhusforening har i 2019 haft en et-årig samarbejdsaftale med Mariagerfjord Kommune. Aftalen skal forlænges i foreløbig et år (2020).

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At samarbejdsaftalen godkendes.

Inddragelse

Arden Kulturhusforening og Mariagerfjord Bibliotekerne er inddraget.

Sagsfremstilling

Samarbejdsaftalens formål er i gensidig og fælles interesse mellem parterne, at realisere de fælles målsætninger som er formuleret i Kulturhusforeningens vedtægter:

 • At drive et medborger-, forsamlings-, og kulturhus på Bluhmesgade 19, Arden, ved at tilbyde velegnede lokaler og andre faciliteter til foreninger og interessegrupper m.v., samt ved at fungere som et socialt og kulturelt samlingssted med åben adgang for alle.
 • At skabe rammer for kultur- og fritidsaktiviteter, således at enkeltpersoner og grupper på baggrund af egne ønsker og behov kan finde mulighed for udfoldelse, spændende fra uforpligtende samvær over fritidsvirksomhed og kulturelle arrangementer til undervisning, studiekredse m.v.
 • At udvikle Kulturhuset til et aktivt kulturcenter, der alene og i samarbejde med andre tiltrækker og engagerer et bredt publikum ved et rigt og varieret udbud af udstillinger, forestillinger, koncerter m.v. Kulturhuset kan stille faciliteter til rådighed for andre, der varetager samme formål.
 • At støtte udviklingen af sociale og kulturelle netværk i det lokale samfund på tværs af aldersmæssige, erhvervsmæssige, sociale, nationale og kulturelle skel.

 

Aftalens indhold er at fastsætte de overordnede rammer for:

 • Drift og administration af huset
 • Kulturhusforeningens økonomi
 • Arrangementer og aktiviteter i huset
 • Det praktiske arbejde i huset

 

Kulturhusforeningen har historisk set en særlig rolle i forhold til at sikre et højt aktivitetsniveau i Arden Kulturhus. Dette foregår i et tæt samspil med Mariagerfjord Bibliotekerne, der har ansat en medarbejder, der varetager rollen som husansvarlig.

Kulturhuset rummer desuden et antal faste brugere/lejere, bl.a. Lokalhistorisk Arkiv, Værestedet samt en privat psykolog.

Øvrige foreninger kan benytte Kulturhusets facilliteter i henhold til de kommunale retningslinjer på området. Desuden kan private aktører leje lokaler i henhold til nærmere fastsatte takster. Taksterne matcher markedslejen på lignende facilliteter.

Samarbejdsaftalen dækker foreløbigt kun 2020, da man fra 2021 afventer revision af tilskudssystemet til kulturelle foreninger m.v.

Beslutning

Godkendt med den bemærkning, at ordet "forsamlingshus" udgår af aftalen.

Fraværende: Per Laursen (V)

 

20.00.00-Ø40-5-19

117. Kulturelle foreninger - tilskud 2020

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Løn- og prisfremskrivninger bliver først endeligt fastsat i september 2020 for budgetåret 2020, og foreningerne kan blive reduceret i deres udmeldte tilskud i 4. kvartal 2020.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At udvalget godkender, at der i forbindelse med bevillingsskrivelserne til foreningerne for 2020 budgettet tilføres bemærkningerne, som hermed er anført under overskriften 'Derfor ønsker fagenheden'.

Sagsfremstilling

Foreningerne er på nuværende tidspunkt bevilget ét tilskud i budget 2020, hvis løn- og prisfremskrivningerne bliver fremskrevet med den udmeldte procent. Afhængig af om fremskrivningerne holder, kan foreningerne blive nødt til at blive reduceret i 4. kvartal 2020 tilskud for at undgå, at udvalget får en budgetoverskridelse på den samlede ramme.

Derfor ønsker fagenheden, at Udvalget for Kultur og Fritid godkender følgende skriv til foreningerne:

Foreningen er på nuværende tidspunkt bevilget følgende udbetalt tilskud i budget 2020: x kr., under forudsætning af, at løn- og prisfremskrivningerne bliver fremskrevet med den udmeldte procent. Det ved vi først endeligt i september 2020 og det kan derfor betyde, at tilskuddet reguleres i 4. kvartal 2020.

Det kan oplyses, at tilskuddet udbetales i rater kvartalsvist.

Regnskabet for 2019 bedes fremsendt til Kultur og Fritid på kulturfritid@mariagerfjord.dk inden udgangen af juni måned 2020.

Krav til regnskabet jf. 'Mariagerfjord Kommunes retningslinjer for økonomisk tilsyn med tilskud'. *)

 • Tilskuddet fra Mariagerfjord Kommune skal fremgå særskilt af regnskabet, og der skal deri være dokumentation for, at tilskuddet er brugt jf. formålsparagraffen i de godkendte vedtægter.
 • Regnskabet skal påtegnes af tegningsberettigede i bestyrelsen samt statusautoriseret eller registreret revisor (revisionspåtegning).
 • Revisionen skal foretages jf. god offentlig revisionsskik og i overensstemmelse med danske revisionsstandarder.

 

Udvalget for Kultur og Fritid har besluttet, at årsregnskaberne, for alle de foreninger der modtager tilskud fra Kultur og Fritidsområdet, samles på en hjemmeside.

Det betyder, at regnskaberne bliver offentligt tilgængelige. I skal derfor som forening sørge for, at regnskabet er stillet op, så der ikke direkte fremgår oplysninger, som ikke må offentliggøres.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Per Laursen (V)

 

20.00.00-P21-5-19

118. Kulturpris fremadrettet

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Tidligere har Kulturelt Samråd Mariagerfjord stået for at uddele en årlig kulturpris i Mariagerfjord Kommune. Rådet modtager ikke længere midler til uddeling og er derfor ikke interesseret i at uddele en kulturpris. Udvalget for Kultur og Fritid skal tage stilling til, hvordan og i hvilken form en kulturpris skal uddeles fremadrettet.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At udvalget drøfter, hvorvidt - og i givet fald hvordan - en kulturpris skal uddeles fremadrettet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2019 blev Kulturelt Samråds midler til uddeling til kulturelle projekter beskåret, mens et beløb på 25.000 kr. blev øremærket til uddeling af en årlig kulturpris. Rådet ønsker ikke at stå for en prisuddeling og midlerne kan derfor føres tilbage til de frie kulturelle midler.

Et eventuelt restbeløb fra Kulturelt Samråd føres også tilbage til de frie midler.

Der er endnu et uafsluttet projekt, der har fået tilskud fra Kulturelt Samråd. Projektet er afsluttet i januar 2020.

Udvalget for Kultur og Fritid skal drøfte, hvordan udvalget vil uddele kulturprisen fremadrettet.

Beslutning

Udvalget ønsker fortsat uddeling af prisen, men at dette sker på et større årligt fællesarrangement, hvor kulturprisen, idrætspriser og andre relevante priser uddeles ved samme anledning. Udvalget forudsætter dog, at idrætspris-uddelingerne reduceres i antal eller på anden vis omlægges a.h.t det samlede program. Fagenheden tager initiativ til at få afdækket interessen hos de øvrige prisuddelere med det formål at præsentere et fælles beslutningsoplæg til næste møde.

Fraværende: Per Laursen (V)

 

18.15.00-Ø40-2-19

119. Udviklings- og Talentpuljen 2019 - 2. runde

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Foreningsrådet behandlede på deres møde 28. oktober ansøgninger til Udviklings- og Talentpuljen. 

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Foreningsrådet behandlede på deres møde 28. oktober 2019 10 ansøgninger til Udviklings- og Talentpuljen:

ProjekterAnsøgt beløbBevillingKommentarer
Mariager Idrætsklub - Talentudvikling med Indian Clubs42.00016.000 
Skalborg SK - Badminton afdeling - Talentudvikling af Astrid Kudahl Lyngsø10.00010.000 
Als Mandekor - Indkøb af klaver 25.74110.000Foreningsrådet synes, det er et godt initiativ. Foreningsrådet anbefaler, at der søges andre puljer til restbeløbet.  
Hobro Svømmeklub - DM 42.00021.000Bevillingen er under forudsætning af, at projektet gennemføres i sin helhed. Foreningen kan søge lokaletilskud til leje af svømmehallen. 
IF Jarl Arden - Undervandsrugby 15.0006.000Puljen giver jf. reglerne ikke tilskud til kørsel og forplejning. Der bevilges 6.000 kr. til udstyr.  
Gymnastikkens Venner Hobro - Grand Canaria Opvisning 2019 37.29120.000 
HB Gymnastik - Opstart af træning med Indian Clubs 16.00016.000 
Schæferhundeklubben Kreds 54 - Deltagelse i VM 10.00010.000 
Handicapidrætten Mariagerfjord - Kørestolsskate til idrætsdag 14.000 14.000 
Amatørteatret Fyrkatspillet - Indkøb af klaver 10.000 10.000 
    
I alt222.032 133.000 

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende: Per Laursen (V)

 

20.11.00-Ø40-1-19

120. Arden Kulturhusforening - ekstraordinært tilskud 2020

Forventet sagsgang

KF

Anledning

Fagenheden for Kultur og Fritid har modtaget ansøgning om ekstraordinært tilskud til aktiviteter i 2020 fra Arden Kulturhusforening.

Indstilling

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

1. At der tages stilling til ansøgningen.

Sagsfremstilling

Kulturhusforeningen i Arden tilbyder en bred vifte af kulturelle tilbud til borgerne lokalt indenfor og udenfor kommunegrænsen. Foreningen har ca. 120 medlemmer, og derudover et estimeret deltagertal på 2500 - 3000 mennesker til i alt ca. 35-40 arrangementer årligt. Foreningen tilbyder aktiviteter indenfor forskellige kunstarter: koncerter (10-13 pr. år), foredrag (6-8 pr. år), teaterforestillinger (bl.a. i samarbejde med Teaterkredsen Mariagerfjord), film, udstillinger m.v. Foreningen bestræber sig på at være et kulturelt samlingspunkt i lokalområdet med samarbejder til flere andre foreninger.

Det årlige tilskud på ca. 40.000 kr. er primært målrettet musikaktiviteter, men da foreningen har inkluderet en lang række andre kulturelle discipliner, er der ønske om et supplerende tilskud. Foreningen har afventet Udvalget for Kultur og Fritids revision af de kulturelle tilskud, og har gennem de seneste par år modtaget ekstraordinære tilskud til opgaveløsningen.

I forbindelse med revision af foreningens samarbejdsaftale med kommunen fik foreningen afløftet en huslejeforpligtelse på 36.000 kr. pr. år mod at afgive indtægter fra brugerbetaling i huset. Dette har betydet et indtægtsfald på ca. 25.000 kr. (jf. regnskabet fra 2018 og estimeret kontingentbetaling for 2020).

Foreningen har et stærkt ønske om at fastholde det høje og varierede aktivitetsniveau, og anmoder derfor Udvalget for Kultur og Fritid om et ekstraordinært tilskud i et niveau omkring 30.000 kr.

Det forventes, at Udvalget for Kultur og Fritid vil kunne præsentere en revideret tilskudsmodel til de kulturelle foreninger med virkning fra 2021.

Økonomi

Såfremt der bevilges et ekstraordinært tilskud, skal finansieringen disponeres indenfor de frie kulturelle midler.

Beslutning

Udvalget besluttede at tildele et ekstraordinært tilskud på 20.000 kr. fra de frie midler, idet udvalget samtidig opfordrer foreningen til at arbejde for bedre balance mellem arrangements-udgifter og indtægter.

Fraværende: Per Laursen (V)

 

00.01.00-G01-51-17

121. Orienteringssager

Forventet sagsgang

KF

Sagsfremstilling

Orientering om status for de indledende drøftelser mellem Skolefagenheden og Ungdomsskolen vedrørende læringslokomotivet.

Beslutning

Der var orientering om:

 • Læringslokomotivet.
 • Danmarks Saltcenters regnskab for 2018, hvor økonomien allerede har været genstand for behandling i både Økonomiudvalg og Byråd, hvorfor der ikke forberedes et særskilt punkt til Udvalget Kultur og Fritid. Regnskaberne vil i sin endelige form blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.
 • Status på Alt På Hjul-projektet.
 • Møde 18. november med områdets institutioner, som afsluttes med julefrokost.
 • Kalenderudfordringer vedr. møde i januar omkring tilskudmodeller. Mødet berammes til 8. januar 2021.
 • Korrektioner (som følge af en fejl) i tilskudstildeling fra puljen til idrætshaller samt en udgift til akut skade ved DCH-anlæg i Arden, som er afholdt.
 • Rold Skov Natur- og Kulturcenter.
 • Kulturkaravanen 7. november 2019.
 • Budgetbemærkning i det vedtagne budget vedr. maritim platform.

 

Taget til orientering.

Fraværende: Per Laursen (V)

 

00.01.00-G01-50-17

122. Eventuelt

Forventet sagsgang

KF

Beslutning

Der var en kort drøftelse af genforenings-arrangementer og herunder evt. markering af den hvide hest i Visborg.

Fraværende: Per Laursen (V) 

 

Lukkede dagsordenspunkter