Sbsys dagsorden preview

Dagsorden til mødet i Handicaprådet den 11. september 2019 kl. 16:00 i Mødelokale 1, Rådhuset Hobro, Ndr. Kajgade
 

 

Pkt.Tekst
Åbne dagsordenspunkter
74Budget 2020-2023
Lukkede dagsordenspunkter

Åbne dagsordenspunkter

00.30.10-S00-1-19

74. Budget 2020-2023

Forventet sagsgang

Handicaprådet

Anledning

Høringsperioden før 1. behandling af budget 2020-2023 er fra 31. august - 23. september 2019 kl. 10.00.

Handicaprådet bedes drøfte det overordnede budget for så vidt angår budgettets betydning og konsekvenser for Handicaprådets område.

Budgetmateriale er vedlagt som bilag.

Indstilling

Formanden indstiller til Handicaprådet:

1. At budgetmaterialet drøftes.

2. At der afgives udtalelse til budget 2020-2023 med fokus på betydning og konsekvenser for Handicaprådets område.

Sagsfremstilling

Handicaprådet har mulighed for at afgive udtalelse om budgettets konsekvenser for Handicaprådets område. Frist for indsendelse af udtalelse er 23. september kl. 10.00.

Materiale til høringen er vedlagt som bilag.

Byrådet 1. behandler budgettet 10. oktober 2019, hvor høringssvar vedlægges dagsordenen.

Beslutning 

Lukkede dagsordenspunkter