Sbsys dagsorden preview

Tillægsdagsorden til mødet i Byrådet den 31. januar 2019 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus
 

 

Pkt.Tekst
Åbne dagsordenspunkter
20Limfjordsrådet, udpegning af nyt medlem
Lukkede dagsordenspunkter

Åbne dagsordenspunkter

00.22.04-A30-1-17

20. Limfjordsrådet, udpegning af nyt medlem

Forventet sagsgang

BY

Anledning

Melanie Simick, som er udpeget af Byrådet til Limfjordsrådet, har meddelt, at hun udtræder af Limfjordsrådet.

Leif Skaarup (A) har i mail 25. januar 2019 spurgt borgmesteren om, der kan komme en sag på førstkommende byrådsmøde, hvor Byrådet bedes udpege nyt medlem til Limfjordsrådet.

Indstilling

Borgmesteren indstiller til Byrådet:

1. At Jane Grøn (A) udpeges som nyt medlem af Limfjordsrådet.

Sagsfremstilling

Det Politiske Forum udgør Limfjordsrådets styregruppe. Det Politiske Forum sammensættes af 1 - 2 repræsentanter fra de enkelte medlemskommuner.

Én repræsentant udpeges blandt Byrådets midte fortrinsvis blandt medlemskommunernes Teknik- og Miljøudvalg (eller det udvalg hvorunder vandplanarbejdet sorterer). Den anden repræsentant kan udpeges udenfor Byrådets midte.

Udover Melanie Simick blev Jørgen Hammer udpeget til Limfjordsrådet på Byrådet 17. januar 2018.

Beslutning 

Lukkede dagsordenspunkter