Sbsys dagsorden preview

Referat til mødet i Foreningsrådet den 17. juni 2019 kl. 16:30 i Mødelokale 8, Mariager Rådhus
 

 

Åbne dagsordenspunkter

18.14.00-A00-1-13

1. Godkendelse af referat

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet

1. At referatet fra 23. april 2019 godkendes.

Beslutning

Udsat til næste møde. Rådet var ikke beslutningsdygtige, da over halvdelen af rådets medlemmer ikke var tilstedet pga. af frafald/afbud.

Fraværende:

Knud Erik Jensen, Christian Johnson, Anne-Katrine Buck, Tommy Sørensen, Jan Vestergaard, Jes Nørholm, Julie Bjørngaard Pedersen.

 

18.14.00-A00-1-13

2. Godkendelse af dagsorden

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet

1. at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Udsat til næste møde. Rådet var ikke beslutningsdygtige, da over halvdelen af rådets medlemmer ikke var tilstedet pga. af frafald/afbud.

Fraværende:

Knud Erik Jensen, Christian Johnson, Anne-Katrine Buck, Tommy Sørensen, Jan Vestergaard, Jes Nørholm, Julie Bjørngaard Pedersen.

 

00.30.02-S00-1-19

3. Budget 2020 - 2023

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Indstilling

Formanden indstiller til Foreningsrådet:

1. At budgettet drøftes.

2. At der udarbejdes et forslag på 1 % besparelse, som fremsendes til Udvalget for Kultur og Fritid.

3. At der overvejes eventuelle andre ønsker til ændringer, som fremsendes til Udvalget for Kultur og Fritid.

Sagsfremstilling

Arbejdet med budget 2019-2022 er i gang, og da Foreningsrådet har høringsret på folkeoplysningsområdet, får rådet mulighed for at drøfte budgettet og sende eventuelle ønsker til ændringer til Udvalget for Kultur og Fritid.

Vi ved på nuværende tidspunkt, at de politiske udvalg skal finde en besparelse på 1 % på hele deres område.

Foreningsrådet har mulighed for at komme med forslag til besparelser og omprioriteringer inden for området.

På mødet vil Kultur og Fritid gennemgå økonomien på hele folkeoplysningsområdet, og gøre rede for hvad, der hører derunder.

Budgettet sendes i offentlig høring i august-september, hvor Foreningsrådet vil blive hørt igen.Budget 2020 med indsat 1 % besparelse.Regnskab 2018

Beslutning

Udsat til næste møde. Rådet var ikke beslutningsdygtige, da over halvdelen af rådets medlemmer ikke var tilstedet pga. af frafald/afbud.

Fraværende:

Knud Erik Jensen, Christian Johnson, Anne-Katrine Buck, Tommy Sørensen, Jan Vestergaard, Jes Nørholm, Julie Bjørngaard Pedersen.

 

18.15.00-G01-1-17

4. Orientering fra repæsentanterne i Foreningsrådet

Forventet sagsgang

Foreningsrådet.

Anledning

Medlemmerne i Foreningsrådet giver en kort orientering om, hvad der er sket på deres område siden sidst.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1: At orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Udsat til næste møde. Rådet var ikke beslutningsdygtige, da over halvdelen af rådets medlemmer ikke var tilstedet pga. af frafald/afbud.

Fraværende:

Knud Erik Jensen, Christian Johnson, Anne-Katrine Buck, Tommy Sørensen, Jan Vestergaard, Jes Nørholm, Julie Bjørngaard Pedersen.

 

18.14.00-A00-1-13

5. Afrapporteringer

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Anledning

Orientering om afsluttede projekter, der har fået tilskud fra Udviklings- og talentpuljen.

Indstilling

Formanden for Foreningsrådet indstiller til Foreningsrådet:

1. At afrapporteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Hobro Badminton - Talentudvikling af Eline Kudahl Lyngsø - 2018

Ansøgt10.000
Bevilget10.000
Total Projekt Budget30.000
Total Projekt Regnskab25.111

 

Hobro Svømmeklub - Træningslejr på langbane - 2019

Ansøgt42.000
Bevilget15.000
Total Projekt Budget150.000
Total Projekt Regnskab150.099

 

Beslutning

Udsat til næste møde. Rådet var ikke beslutningsdygtige, da over halvdelen af rådets medlemmer ikke var tilstedet pga. af frafald/afbud.

Fraværende:

Knud Erik Jensen, Christian Johnson, Anne-Katrine Buck, Tommy Sørensen, Jan Vestergaard, Jes Nørholm, Julie Bjørngaard Pedersen.

 

18.14.00-A00-1-13

6. Orienteringssager

Forventet sagsgang

Foreningsrådet

Indstilling

Fagenheden indstiller til Foreningsrådet:

  1. at eventuelle orienteringer tages til efterretning.
 

Beslutning

Udsat til næste møde. Rådet var ikke beslutningsdygtige, da over halvdelen af rådets medlemmer ikke var tilstedet pga. af frafald/afbud.

Fraværende:

Knud Erik Jensen, Christian Johnson, Anne-Katrine Buck, Tommy Sørensen, Jan Vestergaard, Jes Nørholm, Julie Bjørngaard Pedersen.

 

18.14.00-A00-1-13

7. Eventuelt

Forventet sagsgang

Foreningsrådet.

Beslutning

Udsat til næste møde. Rådet var ikke beslutningsdygtige, da over halvdelen af rådets medlemmer ikke var tilstedet pga. af frafald/afbud.

Fraværende:

Knud Erik Jensen, Christian Johnson, Anne-Katrine Buck, Tommy Sørensen, Jan Vestergaard, Jes Nørholm, Julie Bjørngaard Pedersen.

 

Lukkede dagsordenspunkter