Byrådet


Mariagerfjord Byråd har 29 medlemmer, der vælges hvert fjerde år. Byrådet vælger selv sin formand (borgmesteren) og der vælges en første og en anden viceborgmester. Borgmesteren er den øverste leder af kommunen (byrådet og den samlede administration).

Byrådets politiske sammensætning

I perioden fra 1. januar 2014 til 31. december 2017 er følgende partier/lister repræsenteret i byrådet.

  •    Socialdemokratiet : 13
  •     Venstre: 11
  •     Alternativet: 1
  •     Dansk Folkeparti: 3
  •     Liberal Alliance: 1

Oversigt over medlemmer i de enkelte udvalg, råd og nævn samt bestyrelsesposter.

Læs styrelsesvedtægterne for Mariagerfjord Kommune.

Se mødekalenderen for Byrådet 2016.

Se mødekalenderen for Byrådet 2017.

Vederlag til byrådsmedlemmerne 2016

Byrådsmedlemmerne har fået forskellige vederlag i 2016.

Se hele listen over vederlag til byrådsmedlemmerne.

Spørgetid

I forbindelse med ordinære byrådmøder kan presse og tilhørere stille korte spørgsmål om alle emner indenfor max. tidsforbrug på 15 minutter.

Spørgetiden gennemføres efter sidste punkt på det åbne byrådsmøde. Spørgsmålene rettes til borgmesteren og han kan eventuelt videregive spørgsmålene til de enkelte udvalgsformænd til besvarelse. Spørgsmål der ikke kan besvares i mødet skal besvares ved det næste byrådsmøde.

Tre måneder inden valg til byrådet vil der ikke være spørgetid.

Byrådsmedlemmer

mogens-jespersen2

Mogens Jespersen - Borgmester (V)

Erhverv: Borgmester
Adresse: Birkholt 11, 9560 Hadsund
Email: mojes@mariagerfjord.dk
Telefon: 97 11 30 01 / 27 20 12 58

Udvalgsposter

Økonomiudvalget, formand / Beredskabskommissionen / Bevillingsnævnet / Fjordudvalget / Valgbestyrelsen / KL´s repræsentantskab / Kredsråd for Politiets virksomhed / Mariagerfjord Erhvervsråd / Aalborg Lufthavn / Temaudvalg for Strategi og Udvikling / Skomager Kaj Nielsens mindelegat / Cemtec Fonden / Stinne & Martinus Sørensens Fond

leif-skaarup

Leif Skaarup - 1. Viceborgmester (A)

Erhverv: Faglig sekretær
Adresse: Carolinevej 13, Skjellerup, 9500 Hobro
Email: lskaa@mariagerfjord.dk
Telefon: 21 22 33 31

Udvalgsposter

Økonomiudvalget / Bevillingsnævnet / KL`s repræsentantskab (stedfortræder) / Kredsråd vedr. Politiets Virksomhed (stedfortræder) / Valgbestyrelsen / Mariagerfjord Erhvervsråd / Temaudvalg for Strategi og Udvikling / § 17, 4 Udvalg for Erhvervsudvikling og Beskæftigelse, formand / Cemtec Fonden

per-lynge-laursen

Per Lynge Laursen - 2. viceborgmester (V)

Erhverv: Entreprenør
Adresse: Storardenvej 19, 9510 Arden
Email: pelau@mariagerfjord.dk
Telefon: 98 56 25 88 / 40 20 88 65

Udvalgsposter

Udvalget for Børn og Familie / Udvalget for Sundhed og Omsorg / Suppleant til Handicaprådet / Blå Kors Hjemmet Arden / TUBA-Styregruppe

mette-binderup

Mette Riis Binderup (A)

Erhverv: Fysioterapeut
Adresse: Vestparken 9, Valsgård, 9500 Hobro
Email: mebin@mariagerfjord.dk
Telefon: 98 56 66 76 / 24 43 42 81

Udvalgsposter

Udvalget for Sundhed og Omsorg, formand / Beredskabskommissionen / Temaudvalg for Strategi og Udvikling / Tværgående udvalg for Sundhed og Frivillighed / Politisk styregruppe  vedrørende Sundhedsaftale

joergen-pontoppidan

Jørgen Pontoppidan (V)

Erhverv: Provst
Adresse: Vadgårdsvej 17 B, Hvornum, 9500 Hobro
Email: jopon@mariagerfjord.dk
Telefon: 98 54 60 68 / 29 23 18 46

Udvalgsposter

Udvalget for Kultur og Fritid, formand / Handicaprådet, suppleant / Suppleant til valgbestyrelsen / Hobro Kunstsamling – indkøbsudvalg / Nordjyllands Historiske Museum / Gasmuseet / Integrationsrådet / Temaudvalg for Strategi og Udvikling

jørgen-hammer-soerensen

Jørgen Hammer Sørensen (O)

Erhverv: Smed
Adresse: Homarksvej 5, 9500 Hobro
Email: josor@mariagerfjord.dk
Telefon: 98 52 05 05 / 40 57 75 43 / 24 44 39 23

Udvalgsposter

Udvalget for Teknik og Miljø, formand / Fjordudvalget / Suppleant til Fredningsnævnet / HMN Naturgas I/S / I/S Reno-Nord / Temaudvalg for Strategi og Udvikling / Limfjordssamarbejdet / Mariagerfjord Vand A/S, formand

jens-riise-dalgaard

Jens Riise Dalgaard (A)

Erhverv: Leder
Adresse: Vejrholtmosevej 4, 9510 Arden
Email: jerda@mariagerfjord.dk
Telefon: 98 56 25 56 / 31 55 25 56

Udvalgsposter

Økonomiudvalget / Udvalget for Teknik og Miljø / Suppleant til Fjordudvalget / Suppleant til Valgbestyrelsen / Rold Skov Natur- og Kulturcenter / Temaudvalg for Strategi og Udvikling / Mariagerfjord Vand A/S

svend-madsen

Svend Madsen (V)

Erhverv: Servicetekniker
Adresse: Sortebærvej 7, 9500 Hobro
Email: svmad@mariagerfjord.dk
Telefon: 21 47 63 77 / 29 25 87 90

Udvalgsposter

Udvalget for Børn og Familie, formand / Suppleant til Boligkommissionen / Suppleant til valgbestyrelsen / Øster Hurup Kraftvarmeværk / Temaudvalg for Strategi og Udvikling / CKU Himmerland- Center for Kommunikation og Udvikling / Suppleant til Mariagerfjord Vand A/S

finn-cilleborg

Finn Cilleborg (A)

Erhverv: Maskinarbejder
Adresse: Skolegade 15, Assens, 9550 Mariager
Email: ficil@mariagerfjord.dk
Telefon: 98 58 35 13 / 20 32 35 13

Udvalgsposter

Udvalget for Arbejdsmarked, formand / Huslejenævn (lejerrepræsentant) / Danmarks Saltcenter / Temaudvalg for Strategi og Udvikling / Tværgående udvalg for Sundhed og Frivillighed

jane-groen

Jane Grøn (A)

Erhverv: Pædagog
Adresse: Teglgade 17 J, 9550 Mariager
Email: jagro@mariagerfjord.dk
Telefon: 24 47 97 65

Udvalgsposter

UUdvalget for Børn og Familie / Udvalget for Kultur og Fritid, næstformand / Suppleant til Boligkommissionen / Suppleant til Ungdomsskolebestyrelsen / Suppleant til Valgbestyrelsen / Det midlertidige udvalg for turisme / Suppleant til Mariager Fjord Kulturskole / CittaSlow-rådet / Tværgående udvalg for Sundhed og Frivillighed

jan-thorboell-andersen

Jan Thorbøll Andersen (O)

Erhverv: Konsulent
Adresse: Hedegaardsvej 23, Ø. Hurup, 9560 Hadsund
Email: jatan@mariagerfjord.dk
Telefon: 61 37 29 80

Udvalgsposter

Økonomiudvalget / Udvalget for Kultur og Fritid / Bevillingsnævnet / Suppleant til Fjordudvalget / Valgbestyrelsen / Repræsentantskabet for Nordjyllands Trafikselskab,
Nordjyllands Trafikselskab ( repræsentantskabet) /Mariager Fjord Kulturskole / Temaudvalg for Strategi og Udvikling

edin-hajder

Edin Hajder (A)

Erhverv: Selvstændig
Adresse: Blåbærvej 11, 9500 Hobro

Email: edhaj@mariagerfjord.dk
Telefon: 98 51 28 66 / 28 96 55 72

Udvalgsposter

Udvalget for Arbejdsmarked / Udvalget for Børn og Familie / Boligkommissionen / Mariagerfjord Idrætsråd / Suppleant til Himmerlands Teater / Røde Kors-fonden

erik-kirkegaard-mikkelsen

Erik Kirkegaard Mikkelsen (V)

Erhverv: Politiassistent
Adresse: Randersvej 33, 9550 Mariager
Email: ermik@mariagerfjord.dk
Telefon: 98 54 13 65 / 40 71 57 98

Udvalgsposter

Økonomiudvalget / Udvalget for Børn og Familie / Bevillingsnævnet / Distriktsudvalg for Hjemmeværnet / Suppleant til Valgbestyrelsen / CittaSlow-rådet / Det midlertidige udvalg for turisme / Temaudvalg for Strategi og Udvikling / Bie Fonden / Tværgående udvalg for Sundhed og Frivillighed

svend-skifter-andersen

Svend Skifter Andersen (A)

Erhverv: Viceskoleleder
Adresse: Hybenvej 18B, 9500 Hobro
Email: svand@mariagerfjord.dk
Telefon: 98 52 23 40 / 29 23 78 20

Udvalgsposter

Udvalget for Arbejdsmarked / Udvalget for Kultur og Fritid / Suppleant til HMN Naturgas I/S / Ungdomsskolebestyrelsen / Foreningsrådet / Landdistriktsrådet

niels-erik-poulsen

Niels Erik Poulsen (V)

Erhverv: Landmand
Adresse: Storemosevej 18, 9510 Arden
Email: nipou@mariagerfjord.dk
Telefon: 98 56 62 51 / 40 61 62 51

Udvalgsposter

Udvalget for Arbejdsmarked / Udvalget for Teknik og Miljø / Beredskabskommissionen / Taksationskommissionen (fast ejendom) / Taksationskommissionen (vejloven) / Rostrup Kraftvarmeværk / Astrup Kraftvarmeværk / Suppleant til FiskeriLAG Midt-Nord / Mariagerfjord Vand A/S

per-husted

Per Husted Nielsen (A)

Erhverv: Selvstændig og lektor
Adresse: Drosselvej 13, 9560 Hadsund
Email: pehus@mariagerfjord.dk
Telefon: 29 28 23 69

Udvalgsposter

Økonomiudvalget / Bevillingsnævnet / Valgbestyrelsen / Temaudvalg for Strategi og Udvikling

henrik-sloth

Henrik Sloth (V)

Erhverv: Uddannelsesvejleder
Adresse: Mågevej 26, Øster Hurup, 9560 Hadsund
Email: heslo@mariagerfjord.dk
Telefon: 98 58 95 76 / 30 16 43 60

Udvalgsposter

Udvalget for Arbejdsmarked / Udvalget for Kultur og Fritid / Børn- og Ungeudvalget, formand / Det midlertidige udvalg for turisme / Suppleant til CittaSlow-rådet / Christine Rytters Studielegat / Harald Gades Legat (skolelegat) / Suppleant til Stinne & Martinus Sørensens Fond / KUP-projektet i Øster Hurup / Temaudvalg for Strategi og Udvikling

bo-ritterbusch

Bo Ritterbusch (I)

Erhverv: Landmand
Adresse: Korupvej 10, Veddum, 9560 Hadsund
Email: borit@mariagerfjord.dk
Telefon: 21 94 78 68 

Udvalgsposter

Økonomiudvalget / Udvalget for Teknik og Miljø / Boligkommissionen / Valgbestyrelsen / Suppleant til Nordjyllands Trafikselskab (repræsentantskabet) / Temaudvalg for Strategi og Udvikling / KUP-projektet i Øster Hurup / Limfjordssamarbejdet / Suppleant til Mariagerfjord Vand A/S

karen-oestergaard

Karen Østergaard (A)

Erhverv: Pædagog
Adresse: Markedsgade 61, 9560 Hadsund
Email: kaost@mariagerfjord.dk
Telefon: 98 58 96 37 / 60 67 52 22

Udvalgsposter

Udvalget for Sundhed og Omsorg / Børn- og Ungeudvalget, næstformand / Handicaprådet, næstformand / Hadsund Kultur Center – Frikvarteret / Ane & Niels Gades Legat / Harald Gades Legat (skolelegat)

Per Kragelund

Per Kragelund (V)

Erhverv: Gårdejer
Adresse: Rævebakkevej 1, 9510 Arden
Email: pkrag@mariagerfjord.dk
Telefon: 98 56 25 14 / 40 45 23 14

Udvalgsposter

Udvalget for Teknik og Miljø / Suppleant til Fjordudvalget / Mariagerfjord Vand A/S

niels-peter-christoffersen

Niels Peter Christoffersen (A)

Erhverv: Værkstedsleder
Adresse: Morbærvej 10, 9500 Hobro
Email: npchr@mariagerfjord.dk
Telefon: 98 52 21 91 / 40 19 21 91

Udvalgsposter

Udvalget for Teknik og Miljø, næstformand / HMN Naturgas I/S / I/S Reno Nord (fusionerede selskab) / Hobro Vandrerhjem / Mariagerfjord Vand A/S

melanie-simick

Melanie Simick (Å)

Erhverv: Socialrådgiver
Adresse: Fayesgade 3, 9500 Hobro
Email: mesim@mariagerfjord.dk
Telefon: 22 46 28 80 / 29 23 79 37

Udvalgsposter

Udvalget for Teknik og Miljø / Fjordudvalget / Integrationsrådet / Temaudvalg for Strategi og Udvikling / Tværgående udvalg for Sundhed og Frivillighed / Suppleant til Mariagerfjord Vand A/S

helle-moelgaard

Helle Mølgaard (V)

Erhverv: Medhjælpende ægtefælle og sygeplejerske
Adresse: Ouevej 11, Valsgård, 9500 Hobro
Email: hemo1@mariagerfjord.dk
Telefon: 98 55 81 19 / 21 26 81 19

Udvalgsposter

Udvalget for Sundhed og Omsorg, næstformand / Udvalget for Kultur og Fritid / Mariagerfjord Idrætsråd / Suppleant til Boligkommissionen / Suppleant til Børn- og Ungeudvalget / Handicaprådet / Suppleant til Ungdomsskolebestyrelsen / Suppleant til Mariager Fjord Kulturskole / Tværgående udvalg for Sundhed og Frivillighed / Styregruppe Breddeidræt / Politisk styregruppe Sundhedsaftale

peter-muhl-nielsen

Peter Muhl Nielsen (A)

Erhverv: Socialrådgiver
Adresse: Nordtoften 3, Skelund, 9560 Hadsund
Email: penie@mariagerfjord.dk
Telefon: 98 58 51 44 / 20 22 38 10

Udvalgsposter

Udvalget for Børn og Familie, næstformand / Udvalget for Sundhed og Omsorg / Suppleant til I/S Reno-Nord (fusionerede selskab) / Suppleant til Foreningsrådet / Frivilligcenter Mariagerfjord / TUBA-styregruppe / Suppleant til Mariagerfjord Vand A/S

soeren-greve

Søren Greve (V)

Erhverv: Salgs- og Marketingskoordinator
Adresse: Møllebakken 60, 9500 Hobro
Email: sgrev@mariagerfjord.dk
Telefon: 53 35 38 35

Udvalgsposter

Udvalget for Børn og Familie / Udvalget for Arbejdsmarked / Ungdomsskolebestyrelsen / Røde Kors-fonden, Hobro

lene-nielsen

Lene Nielsen (A)

Erhverv: Førtidspensionist
Adresse: Ålborgvej 42, 9560 Hadsund
Email: lnie1@mariagerfjord.dk
Telefon: 24 82 51 12

Udvalgsposter

Udvalget for Sundhed og Omsorg / Café Madam Blå (social café) / Blå Kors Hjemmet, Hobro / Suppleant til CittaSlow-rådet / Suppleant til Ane & Niels Gades Legat / Bernadottegårdens/Ingvard Nejsborgs Fond / Harald Gades Legat (skolelegat) / Suppleant Handicaprådet

danny-juul-jensen

Danny Juul Jensen (V)

Erhverv: Gartner
Adresse: Sadelmagervej 9, Veddum, 9560 Hadsund
Email: djens@mariagerfjord.dk
Telefon: 98 58 54 54 / 30 30 11 76

Udvalgsposter

Udvalget for Arbejdsmarked, næstformand / Boligkommissionen, formand / Fredningsnævnet / Suppleant til Hegnsyn / Suppleant til HMN Naturgas I/S / Suppleant til I/S Reno-Nord (fusionerede selskab) / Skelund-Veddum-Visborg Kraftvarmeværk / Hadsundegnens  Ridecenter / LAG Himmerland / FiskeriLAG Midt-Nord / Suppleant til Mariagerfjord Vand A/S

jette-rask

Jette Rask (A)

Erhverv: Selvstændig
Adresse: Lynghøj 1, 9500 Hobro
Email: jeras@mariagerfjord.dk
Telefon: 98 52 55 35 / 40 45 83 44

Udvalgsposter

Udvalget for Kultur og Fritid / Suppleant til Børn- og Ungeudvalget / Hobro Produktionsskole / Hobro Kunstsamling (indkøbsudvalg) / Mariager Fjord Kulturskole / Himmerlands Teater / Det midlertidige udvalg for turisme / Kulturelt Samråd
Bie Fonden

hans-henrik-ramsgaard-soerensen

Hans Henrik Ramsgaard Sørensen (O)

Erhverv: Politiassistent
Adresse: Højmarken 31, 9510 Arden
Email: hasoe@mariagerfjord.dk
Telefon: 40 12 95 10

Udvalgsposter

Udvalget for Sundhed og Omsorg / Handicaprådet / Grundlisteudvalget / Skatteankenævnet

Byrådet 2014 - 2017Alle byrådsmedlemmer for byrådsperioden 2014 - 2017.
  • byraadet-2014-2017

ByrådsmøderByrådet holder sine møder i Byrådssalen, Hadsund Rådhus, Himmerlandsgade 9, 9560 Hadsund.

Se mødekalenderen for byrådet.

Opdateret 14.08.17    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?