Send høringssvar i debatfasen


I perioden 25. januar til 25. februar 2019 er der mulighed for, at alle kan komme med forslag og ideer, der har betydning for den videre planlægning.

Deltag i debatten - send et høringssvar

Debatfasen løber over en periode på 4 uger. I den periode kan borgere, interesseorganisationer, foreninger, myndigheder og andre interesserede komme med forslag og idéer til den forstående planlægning.

Denne høring er startskuddet til arbejdet med kommuneplantillæg og lokalplan for ’Ny Blaakilde’.

Høringen finder sted i perioden fra den 25. januar til den 25. februar 2019.

Forslag og idéer til emner, der ønskes belyst i denne videre planlægning, skal sendes til Mariagerfjord Kommune, så vi har det i hænde senest den 25. februar 2019.

Afsenders navn, adresse og eventuelt e-mail bedes anført. Idéer og forslag skal sendes til:

Mariagerfjord Kommune
Teknik og Byg,
Nordre Kajgade 1,
9500 Hobro
eller til raadhus@mariagerfjord.dk

Du har også mulighed for at udarbejde et høringssvar og aflevere det på borgermødet.

Se debatoplæg for Ny Blaakilde.

Kontakt


Vibeke Kjær Christensen

Plan og Byg

  •  97113674
  •  

Opdateret 25.01.19    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?