Borgermøde var et tilløbsstykke


Tirsdag den 5. februar 2019 var interesserede borgere og naboer inviteret til et borgermøde som en del af fordebatten i udarbejdelsen af lokalplan for det nye boligområde, kaldet 'Ny Blaakilde'. Mødet var yderst velbesøgt med omkring 200 deltagere.

Siden 2017 har der været arbejdet aktivt på en omdannelse af den tidligere renseanlægsgrund ved Blåkildevej i Hobro.
Området, nu kaldet ’Ny Blaakilde’, ønskes i de kommende år omdannet til et attraktivt byområde med boliger i form af tæt-lav- og etageboliger, offentlige formål samt erhverv i form af de eksisterende virksomheder og et nyt tapperi til tapning af kildevand fra kilden, Blaakilde.

Udviklingen af ’Ny Blaakilde’ skal tage afsæt i den unikke placering tæt på fjorden, skoven og midtbyen og med fokus på at skabe en god bydel for menneskeret godt sted at leve.

Etablering af boliger inden for arealet kræver en ændring af kommuneplanen. For at kommuneplanen kan ændres, skal der gennemføres en fordebat. Der skal ligeledes udarbejdes en ny lokalplan og et kommuneplantillæg.

Første trin i processen er at indkalde til idéer og forslag til projektet og planlægningen, og til dette formål har vi udarbejdet et debatoplæg.

Debatoplæg for Ny Blaakilde.

Fordebatten blev skudt i gang med et velbesøgt borgermøde

Debatoplægget er startskuddet til en 4-ugers høring, hvor alle kan komme med forslag og input til planen.

Som en del af debatfasen inviterede Mariagerfjord Kommune alle interesserede borgere til et åbent borgermøde tirsdag den 5. februar. På mødet blev tankerne bag det visionære projekt præsenteret, og ikke mindst debatteret.

På borgermødet deltog repræsentanter fra Mariagerfjord Kommune, både politikere og medarbejdere.

Desuden havde vi fået fornemt besøg af professor og arkitekt Jan Gehl, som har bidraget med tanker og ideer til udviklingen af området med udgangspunkt i konceptet "byer for mennesker". Jan Gehl bliver af mange betragtet som en 'guru' inden for arkitektverdenen, og han fortalt på mødet om, hvordan vi skaber liv i byen og i vores boligområder med udgangspunkt i 'byer for mennesker'. Jan Gehls grundprincipper for det gode liv er lige præcis essensen i bebyggelsesplanen for 'Ny Blaakilde'.

Sammen skaber vi en god bydel for mennesker - et godt sted at leve

 

Borgermøde, Ny Blaakilde 

 

Borgermøde, Ny Blaakilde

 

Borgermøde, Ny Blaakilde

 

 

Opdateret 08.02.19    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?    

haender-tastatur

Send dit høringssvar i debatfasen

Fra 25. januar til 25. februar 2019 kan alle komme med forslag og ideer til emner, der har betydning for den videre planlægning.