Kvaliteter og tilsyn


Mariagerfjord Kommune laver i overensstemmelse med lovgivning kvalitetsrapporter hvert år, ligeledes udføres der lovbestemte tilsyn på alle kommunens plejecentre.

Kvalitetsstandarder

Kvalitetsstandarder er et vigtigt led i den samlede kvalitetsudvikling i Mariagerfjord Kommune.

Kvalitetsrapporter er et vigtigt led i den samlede kvalitetsudvikling i skolerne i Mariagerfjord Kommune. Udviklingen foregår i samarbejde med både elever, forældre, de ansatte på skolerne og politikkerne. På den måde giver kvalitetsrapporten alle de involverede parter mulighed for at vurdere de mange forskellige forhold på skolerne.

I overensstemmelse med lovgivning bliver der lavet en kvalitetsrapport hvert år.

Hent kvalitetsrapporten for skoleåret 2016-2017 (fælles kvalitetsrapport for Dagtilbud, Familie og Skole).

Hent forældre- og skolebestyrelsernes udtalelser til den fælles kvalitetsrapport.

Hent kvalitetsrapporten for skolerne 2014-2015.

Hent kvalitetsrapporten for skolerne 2013-2014.

Hent skolebestyrelsernes udtalelser til kvalitetsrapport 2013-2014.

Hent kvalitetsrapporten for skolerne 2013.

Hent kvalitetsrapporten for skolerne 2011-2012.

Tilsynsrapporter

Kommunale tilsyn har til formål at se om borgerne får den hjælp og pleje, som er angivet i kommunens kvalitetsstandarder.

Opdateret 21.08.19    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?