Renseanlæg vil rense på tværs af Himmerland


Nyhed publiceret 22. maj 2019

Forsyningerne i Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord ansøger om i fællesskab at udvide renseanlæg

Billedtekst: Mariagerfjord Renseanlæg i dag

Mængden af spildevand stiger, og der behov for at udbygge rensekapaciteten i de tre nordjyske kommuner. Derfor har forsyningsselskaberne ansøgt Mariagerfjord Kommune om at udbygge det nye og moderne renseanlæg nord for Hadsund, så det også kan håndtere spildevand fra Vesthimmerland og Rebild.

Udvalgsformand for Teknik og Miljø Jørgen Hammer Sørensen fortæller, at Mariagerfjord Vand, Rebild Forsyning og Vesthimmerlands Forsyning har ansøgt Mariagerfjord Kommune om tilladelse til at udbygge Mariagerfjord Renseanlæg op til 275.000 PE.

- Nu skal kommunen gennemføre en VVM-proces, for at undersøge om det er en god ide at udvide renseanlægget i forhold til natur- og miljøinteresser, siger udvalgsformanden.

- Vi vil gerne høre fra borgerne og interesseorganisationerne, så vi får belyst alle tænkelige miljøforhold, inden byrådet skal tage stilling til sagen og sender forslaget i høring, siger Jørgen Hammer Sørensen.

Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerlands Kommune inviterer til borgermøde 12. juni kl. 19 - 21 i Hadsund Kulturcenter. På mødet kan interesserede høre om udbygningen af renseanlægget, stille spørgsmål til politikere, embedsfolk og forsyninger samt fremlægge egne gode ideer.

Debatfasen varer fra 27. maj til og med 23. juni 2019. Her kan alle komme med deres forslag og ideer til, hvilke miljøpåvirkninger der skal undersøges. Find debatoplægget fra 27. maj på www.mariagerfjord.dk/Renseanlaeg

Den endelige beslutning skal træffes i 2020.

Fakta

Mariagerfjord Renseanlæg blev taget i brug 2013. Godkendt til 75.000 PE (personækvivalent = den spildevandsmængde der kommer fra én person).

Kontaktinformation

Udvalgsformand Jørgen Hammer Sørensen, tlf. 24 44 39 23
Miljøtekniker Jens Kalør, tlf. 97 11 37 06

Opdateret 22.05.19    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?