Naturprojekter rykker ud på landevejen


Nyhed publiceret 02. maj 2019

Kommunen flytter ud i en rød skurvogn for at møde de lokale

Billedtekst: Projektlederne Peter Brinkmann Kristensen og Rasmus Fuglsang Frederiksen foran den røde skurvogn

I uge 19-23 kan man to dage om ugen spotte en rød skurvogn rundt om i landskabet. Projektlederne for to store projekter er nemlig gået sammen for at hjælpe borgere, lodsejere og samarbejdspartner med at realisere deres ideer til gavn for naturen, landbruget og erhvervslivet i Mariagerfjord Kommune.

Det er projektlederne for 'Fælles Forandring' og 'Naturen - en rentabel del af landbruget', der rykker ud med skurvognen for at fortælle om deres projekter, som skal bidrage med erfaringer og læring, der også kan bruges andre steder i landet.

- Vi håber, at mange har lyst og lejlighed til at kigge forbi for at høre om de spændende projekter. Folk må også gerne vide, at vi blandt andet kan hjælpe med at søge tilskud til hegn eller rådgive om, hvordan man kan pleje naturen med kvæg, siger Peter Brinkmann Kristensen, projektleder for 'Naturen - en rentabel del af landbruget'.

- Vi rykker ud, fordi vi gerne vi i kontakt med folk, der kan bidrage til projekterne. Folk har allerede bidraget med mange gode ideer, men vi håber at flere lokale vil kigge forbi med endnu flere gode ideer, siger projektleder for 'Fælles Forandring', Rasmus Fuglsang Frederiksen.

Den røde skurvogn vil være bemandet af projekternes parter, som er ansatte fra Mariagerfjord Kommune samt landbrugsrådgivere fra Agri Nord og LMO.

Se hvor skurvognen holder i kommunen: www.mariagerfjord.dk/Projekter/Faellesforandring

Fakta om projekterne

Projektet 'Fælles Forandring - vejen til en bedre brug af det åbne land' foregår i området ved Glenstrup Sø og Østerkær Bæk og skal understøtte og hjælpe lokale ønsker og initiativer på vej ved hjælp af multifunktionel jordfordeling. Det handler om at sætte folk med forskellige holdninger sammen og få dem til at skabe fælles værdi og bæredygtig udvikling i projektområdet. Projektet kører indtil 2021.

Læs mere om projektetpå www.mariagerfjord.dk/Projekter/Faellesforandring.

Projektet 'Naturen - en rentabel del af landbruget' tager udgangspunkt i naturområderne ved Kielstrup Sø, Villestrup Ådal nord for Mariager Fjord og Kastbjerg Ådal syd for Mariager Fjord. Formålet med projektet er at vise, hvordan man kan skabe større og sammenhængende naturområder, så det kan betale sig at anvende dem til naturpleje og produktion af naturkød af høj kvalitet. Projektet kører indtil 2021.

Læs mere om projektet på www.mariagerfjord.dk/Borger/Natur-og-Miljoe/Naturen---en-rentabel-del-af-landbruget.

Kontaktinformation

Peter Brinkmann Kristensen, projektleder for 'Naturen - en rentabel del af landbruget', 20 57 15 74
Rasmus Fuglsang Frederiksen, projektleder for 'Fælles Forandring', 51 43 65 63

Opdateret 02.05.19    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?