Arbejdstidsaftaler på vej til lærere og pædagoger


Nyhed publiceret 07. februar 2019

Mariagerfjord Kommune, BUPL, FOA og Danmarks Lærerforening er enige om udkast til arbejdstidsaftaler, som nu skal godkendes politisk

Konstitueret skolechef, Arne Omar Sørensen er tilfreds med, at aftalerne nu bliver sendt til Byrådet efter grundige drøftelser mellem parterne.

- Aftalerne viser, at vi har viljen til at finde løsninger. Jeg vil gerne kvittere for et godt samarbejde i hele processen. Vi har haft mange konstruktive drøftelser og alle parter har insisteret på ordentlighed, fællesskab og tillid, som er de bærende værdier for vores samarbejde, siger skolechefen.

- Med aftalerne understøtter vi elevernes læring og trivsel gennem et godt arbejdsmiljø for lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere. Aftalerne skal holdes indenfor de budgetmæssige rammer. Derfor er der særligt fokus på omfordeling af opgaverne. Det sker blandt andet ved at fordele tiden mellem medarbejderne anderledes og herudover give mere tid til tillidsrepræsentant- og arbejdsmiljøarbejdet, forklarer skolechef Arne Omar Sørensen.

Skolechefen forventer samtidig, at arbejdstidsaftalerne vil bidrage til, at Mariagerfjord Kommunes folkeskoler også i fremtiden kan fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere.

Baggrund

I starten af 2017 gav Udvalget for Børn og Familie skolechefen mandat til at undersøge mulighederne for at indgå arbejdstidsaftaler for lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere. På den baggrund har repræsentanter for Mariagerfjord Kommune, BUPL, FOA, Danmarks Lærerforening og Skolelederforeningen udarbejdet et udkast til arbejdstidsaftaler for henholdsvis lærere og pædagoger og pædagogmedhjælpere. Her har parterne blandt andet søgt inspiration hos BUPL, Danmarks Lærerforening og KL i København.

Arbejdstidsaftalerne er indstillet til politisk godkendelse på byrådsmødet 28. februar.

Læs mere i referatet af Udvalget for Børn og Families møde 6. februar 2019.

Kontaktinformation

Konstitueret skolechef, Arne Omar Sørensen, tlf. 21 47 32 97.

Opdateret 08.02.19    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?