Foreløbige budgetforslag i høring


Nyhed publiceret 03. september 2018

Budgetmaterialet til Budget 2019‐22 er sendt i høring.

Budgetmaterialet rummer en lang række forslag, som kan medvirke til at bringe balance i budgettet. Der er forslag for 66,53 mio. kr. på driften fordelt på udvalgenes områder. Hertil kommer tiltag for ca. 54 mio. kr. som forhandlingsgruppen allerede er enige om skal indgå i de videre budgetdrøftelser. Det drejer sig blandt andet om en række engangstilskud, engangsindtægter og engangsbesparelser.

Ud over de forslag, der ligger på driften, samt de tiltag, som er beskrevet i budgetmaterialet kan politikerne se på 3 hovedområder:

  • Prioritering af den samlede investeringsoversigt, herunder også det enkelte anlæg i forhold til om anlægget kan annulleres, reduceres, udskydes eller fordeles over flere år
  • Skatteforhøjelse på indkomstskatten og/eller grundskylden
  • Rammereduktion til lokal udmøntning på driftsområderne med lønkonto som fordelingsnøgle på op til 1,5% svarende til 19,25 mio. kr. (Denne besparelse vil i givet fald komme oven i de forslag, der er præsenteret i budgetmaterialet).

Høringsfristen er 10. september 2018 kl. 10. Høringsvar skal sendes til mejor@mariagerfjord.dk.

Forhandlingerne fortsætter, når forhandlingsgruppen har modtaget høringssvarene.

Byrådet 1. behandler budgettet 20. september, mens 2. behandlingen finder sted 12. oktober.

Opdateret 04.09.18    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?