Varslet strejke og lockout i Mariagerfjord Kommune


Nyhed publiceret 19. april 2018

Forhandlingerne mellem KL og de faglige organisationer om nye overenskomster for ansatte i kommunerne har resulteret i, at de faglige organisationer har varslet strejke på en lang række områder fra 4. april 2018. Som modsvar til det har KL varslet lockout fra 10. april 2018. Forligsinstitutionen har 18. april for anden gang valgt at udsætte en eventuel konflikt med 14 dage til den 6. maj (strejken) og den 12. maj (lockouten).

I Mariagerfjord Kommune vil en eventuelt strejke eller lockout få omfattende konsekvenser. Størstedelen af alle ansatte vil blive omfattet. Både i dagplejen, vuggestuer, børnehaver og på skoler. Også tandplejen og vores sundhedsplejersker bliver omfattet ligesom mange ansatte indenfor hjemmeplejen, på vores plejecentre og handicapinstitutioner. Mange andre funktioner indenfor administrationen, rengøringen og andre servicefunktioner bliver berørt.

Konflikten kan stadig nå at blive aflyst, da Forligsinstitutionen fortsat forsøger at få parterne til at mødes om et forlig. Lykkedes det ikke, kan konflikt træde i kraft den 6. maj (strejken) og den 12. maj (lockouten) eller på 5. dagen efter at Forligsinstitutionen evt. har opgivet at nå et resultat i forhandlingerne.

Hvis ikke Forligsinstitutionen kan mægle i konflikten, og konflikten bliver en realitet, vil der blive etableret et nødberedskab. Her sikrer vi blandt andet, at vores svageste borgere får den pleje og omsorg, der er nødvendig.

Nødberedskab

Her følger en oversigt over de områder, der bliver ramt af strejke/lockout, og hvor der er planlagt nødberedskab. Der kan fortsat komme justeringer, ligesom konflikten stadig kan blive aflyst.
Område Berørte arbejdspladser Strejke/lockout Nødberedskab
Jobcenter Jobcenter Strejke/lockout Nej
Ungecenter Ungdommens uddannelsesvejledning og ungeteam Strejke/lockout Nej
Virksomhedsservice Virksomhedsservice Strejke/lockout Nej
Specialenheden Specialenheden Strejke/lockout Nej
Udbetaling borger Udbetaling borger Strejke/lockout Ja
Område Berørte arbejdspladser Strejke/lockout Nødberedskab
Dagplejen Dagplejen Strejke/lockout Nej
Pladsanvisningen Pladsanvisningen
Dagtilbud Bondegårdsbørnehaven Regnbuen Strejke/lockout Nej
Børnehaven Lærkereden Strejke/lockout Nej
Børnehaven Myretuen Strejke/lockout Nej
Børnehaven Rabalderstræde Strejke/lockout Nej
Børnehuset Himmelblå Strejke/lockout Nej
Børnehuset Solstrålen Hadsund Strejke/lockout Nej
Daginstitution Stoldal, Red Barnet Strejke/lockout Nej
Wiegaardens Børnehave Strejke/lockout Nej
Børnehaven Farvervænget Strejke/lockout Nej
Børnehaven Hesselholt Strejke/lockout Nej
Børnehuset Skelhus Strejke/lockout Nej
Børnehaven Rosenhaven Strejke/lockout Nej
Børnehaven Krudtuglen
Strejke/lockout Nej
Børnehuset Jernbanegade, Red Barnet Strejke/lockout Nej
Onsild Børnehave Strejke/lockout Nej
Børnehaven Bymarken Strejke/lockout Nej
Børnehaven Vinkelvej Strejke/lockout Nej
Børnehuset Houvej Strejke/lockout Nej
Børnehaven Regnbuen Strejke/lockout Nej
Børnehaven Kriblebo Strejke/lockout Nej
Børnehaven Stjernen Strejke/lockout Nej
Børnehaven Spiren Strejke/lockout Nej
Børnehaven Væksthuset Strejke/lockout Nej
Specialgruppen ved Rosenhaven Børnehav Ikke omfattet -
Specialgruppen ved Vinkelvejens Børnehav Ikke omfattet -
Skoler Arden Skole Strejke/lockout Nej
K-Klasse Skole Arden Ikke omfattet -
Arden SFO Strejke/lockout Nej
Assens Skole Strejke/lockout Nej
Assens Skoles SFO Strejke/lockout Nej
Assens skole Kridthuset Ikke omfattet -
Astrup Skole Ikke omfattet -
Hadsund Skole Strejke/lockout Nej
Hadsund Skoles SFO Strejke/lockout Nej
Havbakkeskolen Strejke/lockout Nej
Havbakkeskolens SFO Strejke/lockout Nej
Mariager Skole Strejke/lockout Nej
Mariager skoles specialklasser Ikke omfattet -
Mariager Skoles SFO Strejke/lockout Nej
Rosendalskolen Strejke/lockout Nej
Rosendalskolens Specialklasser Ikke omfattet -
Rosendalskolens SFO Strejke/lockout Nej
Valsgaard Skole Strejke/lockout Nej
Valsgaard Skoles SFO Strejke/lockout Nej
Bymarkskolen Strejke/lockout Nej
Bymarkskolens SFO Strejke/lockout Nej
Julemærkehjemmet Ikke omfattet på andet end undervisning -
Hobro Søndre skole Strejke/lockout Nej
Mariagerfjord 10. klassecenter Strejke/lockout Nej
Sundhedsplejen Sundhedsplejen Lockout Ja
Ressourcecenter Ressourcecenter Strejke/lockout Nej
Ressourcehuset Strejke/lockout Nej
Tandplejen Tandplejen Lockout Nej
Hobro Krisecenter Hobro Krisecenter Strejke/lockout Nej
PPR PPR Ikke omfattet -
Støttepædagogkorps Ikke omfattet -
Familierådgivning Familierådgivning Lockout, dog ikke socialrådgivere, der har myndighedsansvar og/eller udførende funktioner i behandlingen af sager på børneområdet, dvs. efter servicelovens kapitel 11, 12 og 26
Anbringelsesrådgivning Lockout, dog ikke socialrådgivere, der har myndighedsansvar og/eller udførende funktioner i behandlingen af sager på børneområdet, dvs. efter servicelovens kapitel 11, 12 og 26
Specialrådgivning for børn Lockout Nej
Område Berørte arbejdspladser Strejke/lockout Nødberedskab
Bo- og dagtilbud Bo- og aktivitetstilbud Kirketoften Strejke/lockout Ja
Botilbud Kirkegade Strejke/lockout Nej
Botilbud Enggården Strejke/lockout Ja
Botilbud Skivevej Strejke/lockout Ja
Den kompenserende bostøtte Strejke Ja
Botilbud Vestergade Strejke/lockout Ja
Botilbud Aalborg/Hedevej Strejke/lockout Ja
Bo- og aktivitetstilbud Hadsund Strejke/lockout Nej
Bo- og aktivitetstilbud Kærvej Strejke/lockout Ja
Mødestedet Adelgade Strejke Nej
Beskæftigelsen SAB Lockout Nej
Kernen Strejke/lockout Nej
STU Ikke omfattet -
Beskæftigelsen Strejke/lockout Nej
Det Specialiserede Handicapområde Specialrådgivning for Voksne Lockout Nej
Handicapledsagere Ikke omfattet
Mariagerfjord Rusmiddelcenter Mariagerfjord Rusmiddelcenter Strejke Ja
Pædagogik og socialpsykiatri Mestringsforløb Strejke Ja
Bostøtte Strejke/lockout Ja
Værestedet Bazen Strejke Nej
Værestedet Jernbanegade Strejke Nej
Botilbud Arden Strejke Ja
Center for sundhed og omsorg Center for sundhed og omsorg Lockout Nej
Område Berørte arbejdspladser Strejke/lockout Nødberedskab
Biblioteker Hobro Bibliotek Strejke/lockout Nej
Arden Bibliotek Strejke/lockout Nej
Hadsund Bibliotek Strejke/lockout Nej
Mariager Bibliotek Strejke/lockout Nej
Als Bibliotek Strejke/lockout Nej
Kulturskolen Kulturskolen Strejke/lockout Nej
Hadsund Svømmehal Hadsund Svømmehal Strejke/lockout Ja, men kun på tekniske dele
Hadsund Kulturcenter Kulturcenteret Hadsund, service Strejke/lockout Ja, men kun på tekniske dele
Biescentret Strejke/lockout Nej
Biesgård Strejke/lockout Nej
Visit Mariagerfjord VisitMariagerfjord Strejke/lockout Nej
Ungdomsskolen Mariagerfjord Ungdomsskoler Strejke/lockout Nej
Område Berørte arbejdspladser Strejke/lockout Nødberedskab
Administrationscenter Borgerservice Stejke/lockout Nej
Økonomi Stejke/lockout Nej
IT- og digitalisering Stejke/lockout Nej
Administrationsservice Stejke/lockout, dog ikke lønadministration Nej
Ejendomscentret Strejke/lockout Nej
Center for Byråd, Personale og Strategi Byrådssekretariat Strejke/lockout Nej
Personale Ikke strejkeramt -
Strategi, Udvikling og HR Strejke/lockout, dog ikke HR Nej
Område Berørte arbejdspladser Strejke/lockout Nødberedskab
Plejecentrene
Plejecentret Hobro Alderdomshjem Strejke/lockout Ja
Plejecentret Myhlenbergparken Strejke/lockout Ja
Plejecentret Solgaven Strejke/lockout Ja
Plejecenter Fjordvang Strejke/lockout Ja
Plejecenter De Gamles Gård Strejke/lockout Ja
Plejecentret Teglgården Strejke/lockout Ja
Demenscenter Skovgården Strejke/lockout Ja
Plejecenter Bernadottegården Strejke/lockout Ja
Hjemmeplejen Hjemmeplejen Hobro Nord/Arden Strejke/lockout Ja
Hjemmeplejen Hobro syd Strejke/lockout Ja
Hjemmeplejen Hadsund og Als Strejke/lockout Ja
Hverdagsrehabilitering Strejke/lockout Ja
Sygeplejen Sygeplejen Ikke strejkeramt -
Sundhed og Træning Træningsenheden -
Sundhedsenheden Ikke strejkeramt -
Rehabiliteringsenheden Ikke strejkeramt -
Visitation og myndighed Visitation og myndighed Strejke/lockout Ja
Hjælpemiddeldepotet Hjælpemiddeldepotet Strejke/lockout Ja
Ældre-IT Ældre-IT (intern funktion) Strejke/lockout Ja
Område Berørte arbejdspladser Strejke/lockout Nødberedskab
Natur og miljø Natur Lockout Ja
Miljø Lockout
Ja
Teknisk sekretariat Lockout Nej
Plan og Byg Plan Lockout Nej
Byg Lockout Nej
Park og trafik Materielgården Arden Strejke/lockout Nej
Materielgården Hadsund Strejke/lockout Nej
Materielgården Hobro Lockout Nej
Park og trafik Strejke/lockout Nej
Virksomhedscenter Vaks Lockout Nej

Opdateret 19.04.18    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?