Mariagerfjord Kommune søger praktiserende læger, som fast tilknyttet læger på plejecentre


Nyhed publiceret 05. maj 2017

I maj 2016 blev der indgået en politisk aftale mellem PLO, staten, Danske Regioner og KL om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre.

Mariagerfjord Kommune søger derfor praktiserende læger som fast tilknyttede læger til fire plejecentre i Mariagerfjord Kommune. Ordningen vil løbende blive udbredt til øvrige plejecentre i kommunen.

Faste læger på plejecentre indeholder to elementer:

 1. At borgere på plejecentre tilbydes at skifte til den læge/det lægehus, som er fast tilknyttet til plejecentret oo
 2. At der indgås en konsulentkontrakt mellem kommune og praktiserende læge om ydelse af generel sundhedsfaglig rådgivning til plejepersonalet.

Som fast tilknyttet læge vil du være praktiserende læge for de beboere, der vælger dig som egen læge. Her foregår patientbehandlingen som vanligt, dvs. honorar i henhold til overenskomst om almen praksis og lokale aftaler (f.eks. § 2 aftaler).

Herudover vil du have en konsulentfunktion overfor plejecentret, for så vidt angår generel sundhedsfaglig rådgivning. Det vil sige rådgivning som ikke er relateret til behandlingen af den enkelte patient. Hvad den generelle rådgivning skal indeholde, aftales mellem den fast tilknyttede læge og plejecentret og tilpasses de lokale forhold. 

Eksempler på generel sundhedsfaglig rådgivning kan være: 

 • Kvalitetsarbejde i forhold til særlige problemstillinger eller temaer 
 • Indgå i koordinationsmøder af generel karakter med samarbejdspartnere (sygeplejerske, terapeut, plejecenterpersonale mv.) 
 • Indgå i udviklingsarbejdet med at introducere plejecenterpersonalet til nye behandlings- og undersøgelsesmetoder.

Der vil generelt blive lagt vægt på at etablere et konstruktivt og udviklende samarbejde mellem den fast tilknyttede læge, en fast tovholder på plejecentret og det øvrige personale.

Både sololæger og kompagniskabspraksis kan søge om at blive fast tilknyttet læge på plejecentre.

Arbejdstiden til konsulentopgaven er fordelt på de involverede plejecentre, og aflønnes i henhold til aftalen om fast tilknyttede læge på plejecentre – 901 kr. i timen (1. april 2016 niveau). Transporttid indgår i timeprisafregningen. Der vil i øvrigt blive udarbejdet en individuel konsulentkontrakt.

De fire plejecentre er:

 • Fjordvang, Oxendalen 15, 9550 Mariager
  (34 plejeboliger – ca. 24 timer pr. år til konsulentopgaver)
 • Myhlenbergparken, Myhlenbergparken 16, 9510 Arden 
  (55 plejeboliger og 4 aflastningsstuer – ca. 40 timer pr. år til konsulentopgaver)
 • Bernadottegården, Bernadottegården 94, 9560 Hadsund 
  (48 plejeboliger – ca. 33 timer pr. år til konsulentopgaver)
 • Solgaven, Amerikavej 19-21B, 9500 Hobro
  (57 plejeboliger og overvejelse om oprettelse af 10 afklaringspladser - ca. 46 timer pr. år til konsulentopgaver)

Sådan søger du

Er du/I interesseret i at blive fast tilknyttet læge på et plejecenter så send en mail til konsulent, Louise Møller Vestergaard louve@mariagerfjord.dk med angivelse af, hvilket plejecenter du/I ønsker at blive tilknyttet. 

Der vil ikke blive afholdt ansættelsessamtaler, men kommunen vil, hvor der er flere ansøgere end behovet for fast tilknyttede læger, lægge vægt på lægens geografiske nærhed til plejecentret. 

Har du spørgsmål?

Spørgsmål af indholdsmæssig karakter kan rettes til Susanne Eidorff Rasmussen, ledende sygeplejerske i Mariagerfjord Kommune på mail suera@mariagerfjord.dk eller tlf. 971 13 40 9. Du er også velkommen til at kontakte Camilla Donslund fra Lægeforeningen Nordjylland på mail cdo@dadl.dk eller tlf. 35 44 81 83.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er d. 29. maj 2017.

Yderligere informationer

Læs Aftale mellem Praktiserende Lægers Organisation, staten, Danske Regioner og KL om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre.

Vi opfordrer alle interesserede i at henvende sig også, hvis du ønsker at være fast tilknyttet et af kommunens øvrige plejecentre.

Opdateret 09.04.18    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?