Takster og nøgletal


Her kan du finde takster for ydelser til borgere og virksomheder i 2019. Taksterne er godkendt af Byrådet den 12. oktober 2018. Nederst på siden kan du læse mere om nøgletal.

Dagtilbud

Dagpleje* 2018 2019
Dagpleje - fuldtidsplads pr. rate (11 rater pr. år) 2.730 kr. 2.755 kr.
Dagpleje - deltidsplads 30 timer om uge pr. rate (11 rater pr. år)   1.802 kr.

* Der opkræves 11 rater med juli måned som betalingsfri måned

Børnehaver* 2018 2019
Børnehave - fuldtidsplads pr. rate (11 rater pr. år) 1.989 kr. 1.927 kr.
Børnehave - deltidsplads 30 timer om ugen pr. rate (11 rater pr. år) 0 kr. 1.457 kr.

*Der opkræves 11 rater med juli måned som betalingsfri måned

Vuggestuer 2018 2019
Småbørnsgruppe fuldtidsplads i integrerede indstitutioner pr. rate (11 rater pr. år) 3.423 kr. 3.364 kr.
Småbørnsgruppe deltidsplads i integrerede indstitutioner pr. rate (11 rater pr. år) 0 kr. 2.333 kr.

* Takst pr. døgn lægges oveni anden rate der betales

Skolefritidsordninger* 2018 2019
SFO Fuldtidsplads 1.611 kr. 1.711 kr.
SFO Morgenmodul 588 kr. 688 kr.

* Der opkræves 11 rater med juli måned som betalingsfri måned

Tilskud til privat børnepasning*
2018 2019
Børn fra 0-2 år, max. tilskud ved 48 timer ugentligt
5.289,00 kr.
5.341,00 kr.
Børn fra 3-5 år, max. tilskud ved 48 timer ugentligt 3.761,00 kr.
3.633,00 kr.

* Dagtilbudsloven §80

Tilskud til privatinstitution pr. barn, 12 måneder årligt *
2018 2019
Bygningstilskud, 0-2 årige
410,00 kr.
459,00 kr.
Administrationstilskud, 0-2 årige
210,00 kr.
220,00 kr.
Driftstilskud, 0-2 årige
7.747,00 kr.
7.775,00 kr.
Bygningstilskud, 3-6 årige 233,00 kr.
226,00 kr.
Administrationstilskud, 3-6 årige 153,00 kr.
148,00 kr
Driftstilskud, 3-6 årige 5.015,00 kr.
4.844,00 kr.

* Takst pr. måned

Sundhed og ældre

Sundhed og ældre 2018 2019
Normalkost til hjemmeboende pensionister - hovedret pr. portion 52 kr. 53 kr.
Diætkost til hjemmeboende pensionister - hovedret pr. portion 52 kr. 53 kr.
Døgnkost for beboere i plejebolig - pris pr. måned 3.515 kr. 3.597 kr.
Aflastningsophold i plejebolig - pris pr. døgn 164 kr. 168 kr.
Rengøringspakke - pris pr. måned 92 kr. 90 kr.
Pakke med toiletartikler - pris pr. måned 92 kr. 90 kr.
     
Omsorgstandpleje pr. måned** 43 kr. 44 kr.
Specialtandpleje pr. måned** 161 kr. 164 kr.
     
Kørsel til dagcenter 1-3 dage/uge - pris pr. måned* 280 kr. 286 kr.
Kørsel til dagcenter 4-5 dage/uge - pris pr. måned* 363 kr. 372 kr.

* Taksterne for kørsel til dagcenter er fastlagt til hhv. 312,00 kr. og 405,00 kr. pr. måned. Imidlertid er der ikke transport til dagcenter i juli, så det er fastlagt at beløbene trækkes med 11/12 i pension hver måned. Det er denne reducerede takst der fremgår ovenfor."

** Taksterne for omsorgs- og specialtandpleje er fastsat i BEK nr. 179 af 28.02.12 om tandpleje og reguleres årligt med sats-reguleringsprocenten."

Teknik og miljø

Rastaffald, beløb er inklusive moms 2018 2019
Renovationsafgift pr. år - renovationssæk sommertømning 543,75 554,52
Renovationsafgift pr. år - 140 l beholder 14. dags tømning 708,75 722,78
Renovationsafgift pr. år - 140 l beholder sommertømning 708,75 722,78
Renovationsafgift pr. år - 240 l beholder 14. dags tømning 1.102,50 1.124,33
Renovationsafgift pr. år - 240 l beholder sommertømning 1.102,50 1.124,33
Renovationsafgift pr. år - 300 l beholder 14. dags tømning 1.755,00 1.789,75
Renovationsafgift pr. år - 300 l beholder sommertømning 1.755,00 1.789,75
Renovationsafgift pr. år - 400 l beholder 14. dags tømning 2.395,00 2.442,42
Renovationsafgift pr. år - 400 l beholder sommertømning 2.395,00 2.442,42
Renovationsafgift pr. år - 600/660 l beholder 14. dags tømning 3.590,72 3.661,81
Renovationsafgift pr. år - 600/660 l beholder sommertømning 3.590,72 3.661,81
Renovationsafgift pr. år - 770/800 l beholder 14. dags tømning 4.726,17 4.819,74
Renovationsafgift pr. år - 770/800 l beholder sommertømning 4.726,17 4.819,74
140 l beholder kolonihave 884,96 902,50
240 l beholder kolonihave 1.103,66 1.125,00
Genbrugsgebyr 2018 2019
Genbrugsgebyr helår 1.277,86 1.375,00
Genbrugsgebyr sommer 648,47 675,00
Genbrugsgebyr institutioner 1.277,86 1.375,00
Genbrugsgebyr kolonihaver 254,00 259,03
Gebyr for fejlsortering af genbrugsbeholder 150,00 152,97
Løsninger der tømmes med krog 2018 2019
5 m3 nedgravet løsning - 14. dags tømning 25.312,50 25.813,69
3 m3 nedgravet løsning - 14. dags tømning 15.188,07 15.488,79
1,3 m3 nedgravet løsning - 14. dags tømning 6.581,28 6.711,59
2 m3 nedgravet løsning - 14. dags tømning 10.124,95 10.325,43

Ved anden beholdertype eller anden tømningsfrekvens beregnes taksten med udgangspunkt i taksten for ovenstående - og den aktuelle volumen.

Miljøkasse 2018 2019
Miljøkasse helår 97,91 99,84
Miljøkasse sommer 49,59 51,25
Miljøkasse kolonihave 36,25 36,97
Administrationsgebyr, beløbet er inkl. moms
2018 2019
Ekspeditionsgebyr, ændringer 129,69 132,26
Administrationsgebyr erhverv 483,17 492,74
Erhverv på genbrugspladsen, beløbet er inkl. moms 2018 2019
Varebil 96,63 98,55
Varebil med trailer 389,08 396,78
Kassebil 389,08 396,78
Kassebil med trailer 583,62 595,17
Ladbil 583,62 595,17
Ladbil med trailer 778,16 793,57
Farligt affald 7,50 kr. pr. kg. 7,50 kr. pr. kg.
Rottebekæmpelse 2018 2019
Rottebekæmpelse opkræves med 0,03 promille af ejendomsværdi. 0,03 o/oo 0,04 o/oo
Sækkemærker, beløbet er inkl. moms 2018 2019
Sækkemærker i ark af 4 stk. 124,61 127,50
Specialafhentning 14 dgs. (tillæg) 336,95 343,75
Specialafhentning helår (tillæg) 675,17 688,53
Tømningsording, beløbet er inkl. moms 2018 2019
Tømning af bundfældningstank m.v. pr. år, helårsbeboelse 660,00 672,50
Tømning af bundfældningstank m.v. pr. år, sommerhus 366,25 373,75
Tillæg til tømningstakst for tømning med lille bil/traktor 317,50 323,75
Forgæves tømning af bundfældningstank m.v. 326,25 332,50
Tillæg for ikke planlagt tømning med lille bil/traktor 928,75 947,50
Afgift pr. m3 for tanke større en 3 m3 90,00 91,25
Byggesagsbehandling:         2016      2017      2018      2019 
Timepris for behandling af byggesag       305 kr.  307 kr.    312 kr.    393 kr.
Vejsyn* 2018 2019
Timetakst 417,50 625,00

Timetakst -  administrative omkostninger i forbindelse med vejsyn om at istandsætte en privat fællesvej.

Skilte
         2018
Drift og vedligeholdelse af servicevejvisning, årligt

750,00 kr.
Havne, beløbet er inkl. moms 2018 2019
Stinesminde Havn, havneplads 2.117,50 2.160,00
Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 01-20 986,25 1.006,25
Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 21-24 1.551,25 1.582,50
Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 26-36 2.117,50 2.160,00
Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 37-62 2.681,25 2.733,75
     
Redskabsskur Hadsund Havn, lille skur 425,00 433,75
Redskabsskur Hadsund Havn, stort skur 1.411,25 1.438,75

Indbetaling til parkeringsfond for hver nødvendig parkeringsplads.

Parkeringsbås etableret på terræn 2018 2019
Hobro midtby 46.121 kr. 46.922 kr.
Hadsund midtby 40.002 kr. 40.695 kr.
Mariager midtby 43.111 kr. 43.861 kr.
Arden samt øvrig del af kommunen 38.398 kr. 39.066 kr.
Parkeringsbås etableret i parkeringsanlæg (P-hus/P-kælder    
Hobro midtby 245.938 kr. 250.213 kr.
Hadsund midtby 239.820 kr. 243.333 kr.
Mariager midtby 242.927 kr. 247.151 kr.
Arden samt øvrig del af kommunen 238.315 kr. 242.459 kr.

Taksterne reguleres i henhold til Mariagerfjord Kommunes Parkeringsfond hvert år 1. januar på basis af de seneste offentliggjorte gennemsnitlige grundværdier i områder og ved hånd af omkostningsindexet for vejanlæg i 3. kvt. året før

Opkrævning til kommunens p-fond sker i hvert tilfælde, hvor der ved disponering af et byggeri ikke kan anlægges et tilstrækkeligt parkeringsareal med fornødne antal p-pladser på egen grund og hvor der er meddelt dispensation. Beregningen af et tilstrækkeligt parkeringsareal sker på grundlag af bestemmelser givet enten i bygningsreglementer eller i en lokalplan.

Miljøtilsyn og landbrugstilsyn 2018 2019
Miljøtilsyn opkræves efter medgået tid. 322,49 kr. 328,62 kr.
Landbrugstilsyn opkræves efter medgået tid. 318,04 kr. 328,62 kr.
Miljøvagt 2018 2019
Startgebyr ved rekvirering af den døgnbemandede miljøvagt 1.530 kr. 1.550 kr.
Timepris ved miljøvagtens medvirken ved miljøuheld 1.020 kr. 1.030 kr.
Gebyrer vedrørende taxalovgivningen: 2018 2019
Påtegning af toldattest 162 kr. 166 kr.
Trafikbog Indkøbspris + 27 kr. Indkøbspris + 28 kr.
Taxi-plade Indkøbspris + 40 kr. Indkøbspris + 40 kr.

Borgerservice og administration

Pas 2018 2019
Pas 0-17 år 115 kr. 115 kr.
Pas 18 år - gældende pensionsalder        600 kr. 600 kr.
Pas fra gældende pensionsalder 350 kr. 350 kr.
Fingeraftryk til pas - fra 12 år 27 kr. 27 kr.
4 pasfoto 140 kr. 140 kr.
Sundhedskort, legitimationskort, gebyrer m.v. 2018 2019
Sundhedskort 200 kr. 200 kr.
Legitimationskort til unge 150 kr. 150 kr.
Adresseoplysning/personnummerbevis/bopælsattest 52 kr. 52 kr.
Bøder for overtrædelse af folkeregisterlovgivningen, minimum      500 kr. 500 kr.
Gebyr og huslejenævns- og beboerklagenævnssager 141 kr. 141 kr.
Rykkergebyr m.v. - debitorkrav 200 kr. 250 kr.
Underretningsgebyr   450 kr.

Kultur og Fritid

Kultur og Fritid 2018 2019
Bibliotek - overskridelse af lånetid 10 kr. 10 kr.
Bibliotek - overskridelse af lånetid med mere end 10 dage 20 kr. 20 kr.
Bibliotek - overskridelse af lånetid med mere end 31 dage. Herefter blokeres for lån 100 kr. 100 kr.
Bibliotek - regning på materialer sendes efter 45 dage    
     
Færdselsrelateret førstehjælp 400 kr. 400 kr.
Ungdomsklub ved ungdomsskolen pr. sæson Gratis Gratis
Knallertkørekort inklusive Færdselsrelateret Førstehjælp 820 kr. 820 kr.
Juniorklub i Arden pr. måned 150 kr. 150 kr.
Juniorklub i Als pr. sæson 200 kr. 200 kr.
Juniorklub i Valsgård pr. sæson 200 kr. 200 kr.
Juniorklub i Hadsund pr. sæson 400 kr. 400 kr.
     
Gebyr for lån af Hadsund Svømmehal pr. time 215 kr. 220 kr.
Gebyr for lån af kommunale samlingssale og gymnastiksale pr. time 25 kr. 25 kr.
Musik pr. sæson 2018/2019 01.08.2019
Forældre/barn - Musikalsk Legestue 675 kr. 690 kr.
Forskole - Musikalsk Grundskole 1.570 kr. 1.600 kr.
Instrumentalundervisning 2018/2019 01.08.2019
Soloundervisning 3.360 kr. 3.430 kr.
Hold 2 elever 2.130 kr. 2.175 kr.
Hold 3 elever 2.360 kr. 2.400 kr.
Hold 4-7 elever 1.460 kr. 1.490 kr.
     
Instrumentalundervisning >25 år    
Voksenundervisning solo 4.151 kr. 4.235 kr.
Voksenundervisning hold 2 elever 2.480 kr. 2.530 kr.
Voksenundervisning hold 3 elever 2.795 kr. 2.850 kr.
Sammenspil og teoretiske fag 2018/2019 01.08.2019
Sammenspil 1.235 kr. 1.260 kr.
     
Kor, orkestre m.v.    
Hobro Bykor 1.740 kr. 1.775 kr.
Hobro Kammerorkester 1.740 kr. 1.775 kr.
Hørelære, teori 1.350 kr. 1.375 kr.
Talentklassen, musik 2018/2019 01.08.2019
Talentklasseforløb 5.060 kr. 5.160 kr.
Talent+ 3.930 kr. 4.010 kr.
Instrumentleje 2018/2019 01.08.2019
Leje af instrument 665 kr. 675 kr.
Billedkunst 2018/2018 1.08.2019
Begynder 1.180 kr. 1.205 kr.
Mellem 1.580 kr. 1.615 kr.
Videregående 1.970 kr. 2.010 kr.
Scenekunst 2018/2019 01.08.2019
Stjernedrys 1.570 kr. 1.600 kr.
Performance 1.715 kr. 1.750 kr.
Korskolen 2018/2019 01.08.2019
Spirekor 1.410 kr. 1.440 kr.
Juniorkor 1.410 kr. 1.440 kr.
Minispirekor   940 kr.
Junior Drengekor   1.440 kr.
Dance Perfomance 2018/2019 01.08.2019
Børn 7-14 år 1.090 kr. 1.110 kr.
Unge 15-18 år 1.090 kr. 1.110 kr.

Nøgletal

Nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune.

Nøgletal kan være

- Udgift pr. indbygger til bestemte formål, evt. pr. indbygger i relevant aldersgruppe
- Antal elever pr. klasse (klassekvotient)
- Indekstal for udvikling over årene
- Sammenligning med andre kommuner eller landsgennemsnit

Nøgletallene kan knytte sig til en række forhold

- Eksterne betingelser, som på kort sigt ikke kan påvirkes af kommunen
- Den første politik, forhold der er resultat af politiske beslutninger
- Produktivitet, forholdet mellem anvendte ressourcer og de fysiske aktiviteter/præstationer
- Effekter/resultater

Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold, men de kan være udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål, kan medvirke til at pege på områder, hvor nærmere undersøgelser er påkrævet, samt til at se udviklingen på de enkelte områder uden at drukne i information.

Se ECO-nøgletal for Mariagerfjord Kommune.

Se Social- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.

Kontakt


Inge Møller Tranekær

Økonomi

  •  97113096
  •  

Mette Jørgensen

Økonomi

  •  97113078
  •  

Opdateret 09.04.19    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?