Takster og nøgletal


Her kan du finde takster for ydelser til borgere og virksomheder i 2018. Taksterne er godkendt af Byrådet den 12. oktober 2017. Nederst på siden kan du læse mere om nøgletal.

Dagtilbud

Dagpleje *
          2017           2018
Dagpleje - fuldtidsplads pr. rate 2.710,00 kr. 2.730,00 kr.
* Der opkræves 11 rater med juli måned som betalingsfri måned
Børnehaver *
          2017           2018
Børnehave - fuldtidsplads pr. rate 1.949,00 kr. 1.989,00 kr.
Småbørnsgruppe i integrerede institutioner pr. rate (vuggestuer) 3.355,00 kr. 3.423,00 kr.

*Der opkræves 11 rater med juli måned som betalingsfri måned

Døgnåbent i Hadsund *
          2017
          2018
0-3 timer    149,00 kr.
   149,00 kr.
3-6 timer    297,00 kr.
   297,00 kr.
6-9 timer    445,00 kr.
   445,00 kr.
Nat    643,00 kr.
   643,00 kr.

* Takst pr. døgn lægges oveni anden rate der betales

Skolefritidsordninger *           2017           2018
SFO Fuldtidsplads 1.578,00 kr. 1.611,00 kr.
SFO Morgenmodul    576,00 kr.    588,00 kr.
* Der opkræves 11 rater med juli måned som betalingsfri måned
Tilskud til privat børnepasning*
           2017          2018
Børn fra 0-2 år, max. tilskud ved 48 timer ugentligt
 5.224,00 kr.
5.289,00 kr.
Børn fra 3-5 år, max. tilskud ved 48 timer ugentligt  3.655,00 kr.
3.761,00 kr.
* Dagtilbudsloven §80
Tilskud til privatinstitution pr. barn, 12 måneder årligt *
          2017            2018
Bygningstilskud, 0-2 årige
   407,00 kr.
    410,00 kr.
Administrationstilskud, 0-2 årige
   209,00 kr.
    210,00 kr.
Driftstilskud, 0-2 årige
7.727,00 kr.
 7.747,00 kr.
Bygningstilskud, 3-6 årige    229,00 kr.
    233,00 kr.
Administrationstilskud, 3-6 årige    150,00 kr.
    153,00 kr
Driftstilskud, 3-6 årige 4.873,00 kr.
 5.015,00 kr.

* Takst pr. måned

Sundhed og ældre

Sundhed og ældre           2017           2018
Normalkost til hjemmeboende pensionister - hovedret pr. portion      51,00 kr.      52,00 kr.
Diætkost til hjemmeboende pensionister - hovedret pr. portion      51,00 kr.      52,00 kr.
Døgnkost for beboere i plejebolig - pris pr. måned 3.456,00 kr. 3.515,00 kr.
Aflastningsophold i plejebolig - pris pr. døgn    161,00 kr.    164,00 kr.
Rengøringspakke - pris pr. måned      90,00 kr.      92,00 kr.
Pakke med toiletartikler - pris pr. måned      90,00 kr.      92,00 kr.Omsorgstandpleje pr. måned**      42,00 kr.      43,00 kr.
Specialtandpleje pr. måned**    155,00 kr.    161,00 kr.Kørsel til dagcenter 1-3 dage/uge - pris pr. måned*    275,00 kr.    280,00 kr.
Kørsel til dagcenter 4-5 dage/uge - pris pr. måned*    357,00 kr.    363,00 kr.

* Taksterne for kørsel til dagcenter er fastlagt til hhv. 300,00 kr. og 389,00 kr. pr. måned. Imidlertid er der ikke transport til dagcenter i juli, så det er fastlagt at beløbene trækkes med 11/12 i pension hver måned. Det er denne reducerede takst der fremgår ovenfor.
** Taksterne for omsorgs- og specialtandpleje er fastsat i BEK nr. 179 af 28.02.12 om tandpleje og reguleres årligt med satsreguleringsprocenten

Teknik og miljø

Restaffald, beløbet er inkl. moms             2017            2018
Renovationsafgift pr. år - renovationssæk sommertømning     535,00 kr.     543,75 kr.
Renovationsafgift pr. år - 140 l container 14. dags tømning     696,25 kr.     708,75 kr.
Renovationsafgift pr. år - 140 l container sommertømning     696,25 kr.     708,75 kr.
Renovationsafgift pr. år - 240 l container 14. dags tømning  1.083,75 kr.   1.102,50 kr.
Renovationsafgift pr. år - 240 l container sommertømning  1.083,75 kr.   1.102,50 kr.Renovationsafgift pr. år - 300 l container 14. dags tømning  1.725,00 kr.   1.755,00 kr.
Renovationsafgift pr. år - 400 l container 14. dags tømning  2.355,00 kr.   2.395,00 kr.
Renovationsafgift pr. år - 400 l container sommertømning
 2.355,00 kr.
 2.395,00 kr.Renovationsafgift pr. år - 600/660 l container 14. dags tømning   3.530,00 kr.   3.590,72 kr.
Renovationsafgift pr. år - 600/660 l container sommertømning   3.530,00 kr.   3.590,72 kr.Renovationsafgift pr. år - 770/800 l container 14. dags tømning
 4.646,25 kr.  4.726,17 kr.
Renovationsafgift pr. år - 770/800 l container sommertømning  4.646,25 kr.  4.726,17 kr.Renovationsafgift pr. år - 140 l container kolonihave      870,00 kr.     884,96 kr.
Renovationsafgift pr. år - 240 l container kolonihave   1.085,00 kr.  1.103,66 kr.Genbrugsgebyr, beløbet er inkl. moms           2017
           2018
Genbrugsgebyr helår  1.256,25 kr.  1.277,86 kr.
Genbrugsgebyr sommer     637,50 kr.
    648,47 kr.
Genbrugsgebyr institutioner
 1.256,25 kr.
 1.277,86 kr.
   
Løsninger der tømmes med krog             2017             2018
5 m3 nedgravet løsning - 14. dages tømning 24.885,00 kr. 25.312,00 kr.
3 m3 nedgravet løsning - 14. dages tømning 14.931,25 kr.
15.188,07 kr.
1,3 m3 nedgravet løsning - 14. dages tømning   6.470,00 kr.
  6.581,28 kr.
2 m3 nedgravet løsning - 14. dages tømning
  9.953,75 kr.
10.124,95 kr.
Ved anden beholdertype eller anden tømningsfrekvens beregnes taksten med udgangspunkt i taksten for ovenstående - og den aktuelle volumen
   
Miljøkasser,beløbet er inkl. moms      2017     2018
Miljøkasse helår 96,25 kr. 97,91 kr.
Miljøkasse sommer 48,75 kr. 49,59 kr.
Miljøkasse kolonihave 35,00 kr. 36,25 kr.
Administrationsgebyr, beløbet er inkl. moms        2017        2018
Ekspeditionsgebyr, ændringer 127,50 kr. 129,69 kr.
Administrationsgebyr erhverv 475,00 kr. 483,17 kr.
Erhverv på genbrugspladsen, beløbet er inkl. moms        2017        2018
Der er tilladt adgang for køretøjer med en totalvægt op til 3.500 kg plus tilhørende trailer

Varebil   95,00 kr.   96,63 kr.
Varebil med trailer 382,50 kr. 389,08 kr.
Kassevogn 382,50 kr. 389,08 kr.
Kassevogn med trailer 573,75kr. 583,62 kr.
Ladbil 573,75 kr. 583,62 kr.
Ladbil med trailer 765,00 kr. 778,16 kr.
Farligt affald 6 kr. pr. kg. 6 kr. pr. kg.
Rottebekæmpelse
Rottebekæmpelse opkræves med 0,03 promille af ejendomsværdi.
Sækkemærker, beløbet er inkl. moms        2017       2018
Sækkemærker i ark af 4 stk. 122,50 kr. 124,61 kr.
Specialafhentning 14 dags (tillæg) 331,25 kr. 336,95 kr.
Specialafhentning helår (tillæg) 663,75 kr. 675,17 kr.
Tømningsordninger, beløbet er inkl. moms        2017       2018
Tømning af bundfældningstank m.v. pr. år, helårsbeboelse 733,75 kr. 660,00 kr.
Tømning af bundfældningstank m.v. pr. år, sommerhus 366,25 kr. 366,25 kr.
Tillæg til tømningstakst for tømning med lille bil/traktor 317,50 kr. 317,50 kr.
Forgæves tømning af bundfældningstank m.v. 326,25 kr. 326,25 kr.
Tillæg for ikke planlagt tømning med lille bil/traktor
  928,00 kr.
Afgift pr. m3 for tanke større en 3 m3   90,00 kr.   90,00 kr.
Byggesagsbehandling        2015        2016        2017        2018
Timepris for behandling af byggesag
300,00 kr.
306,00 kr.
307,00 kr.
312,00 kr.
Vejsyn*
       2017
       2018
Timetakstgebyr 417,50 kr.
417,50 kr.
 *Adm. omkostning ifm. vejsyn om at istandsætte en privat fællesvej
Skilte
         2018
Drift og vedligeholdelse af servicevejvisning, årligt

750,00 kr.
Havne, beløbet er inkl. moms           2017           2018
Stinesminde Havn, havneplads 2.081,25 kr. 2.117,50 kr.
Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 01-20    970,00 kr.    986,25 kr.
Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 21-24 1.525,00 kr. 1.551,25 kr.
Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 26-36 2.081,25 kr. 2.117,50 kr.
Mariager Lystbådehavn, pladsleje plads 37-62 2.636,25 kr. 2.681,25 kr.Redskabsskur Hadsund Havn, lille skur    417,50 kr.    425,00 kr.
Redskabsskur Hadsund Havn, stort skur 1.387,50 kr.

1.411,25 kr.

Indbetaling til parkeringsfond for hver nødvendig parkeringsplads
Parkeringsbås etableret på terræn              2017
             2018
Hobro midtby  45.576,00 kr.  46.121,00 kr.
Hadsund midtby  39.530,00 kr.  40.002,00 kr.
Mariager midtby  42.602,00 kr.   43.111,00 kr.
Arden samt øvrig del af kommunen  37.945,00 kr.  38.398,00 kr.Parkeringsbås etableret i parkeringsanlæg (P-hus/P-kælder              2017
              2018
Hobro midtby 243.034,00kr. 245.938,00 kr.
Hadsund midtby 236.988,00 kr. 239.820,00 kr.
Mariager midtby 240.058,00 kr. 242.927,00 kr.
Arden samt øvrig del af kommunen 235.501,00 kr. 238.315,00 kr.

Taksterne reguleres i henhold til Mariagerfjord Kommunes Parkeringsfond hvert år 1. januar på basis af de seneste offentliggjorte gennemsnitlige grundværdier i områder og vha. omkostningsindekset for vejanlæg i 3. kvartal. året før
Opkrævning til kommunens p-fond sker i hvert tilfælde, hvor der ved disponering af et byggeri ikke kan anlægges et tilstrækkeligt parkeringsareal med fornødne antal p-pladser på egen grund og hvor der er meddelt dispensation.
Beregningen af et tilstrækkeligt parkeringsareal sker på grundlag af bestemmelser givet enten i bygningsreglementer eller i en lokalplan.
Miljøtilsyn og landbrugstilsyn        2017        2018
Miljøtilsyn opkræves efter medgået tid. 318,04 kr. 322,49 kr.
Landbrugstilsyn opkræves efter medgået tid. 318,04 kr. 318,04 kr.
Miljøvagt, beløbet er inkl. moms           2017           2018
Startgebyr ved rekvirering af den døgnbemandede miljøvagt 1.520,00 kr. 1.530,00 kr.
Timepris ved miljøvagtens medvirken ved miljøuheld 1.013,00 kr. 1.020,00 kr.
Gebyrer vedrørende taxalovgivningen           2017          2018
Behandling af ansøgning  
   468,00 kr.   *
Udstedelse af tilladelse/godkendelse 1.541,00 kr.   *
Fornyelse af førerkort    113,00 kr.   *
Påtegning af toldattest    161,00 kr.    162,00 kr.
Trafikbog Indkøbspris
  + 27,00 kr.
Indkøbspris      
  + 27,00 kr.
Taxi-plade Indkøbspris
  + 40,00 kr. 
Indkøbspris      
  + 40,00 kr.

* Ikke en kommunal opgave fra 2018

Borgerservice og administration

Pas        2017        2018
Pas til - 0-17 årige 115,00 kr. 115,00 kr.
Pas til - 18-64 årige 600,00 kr. 600,00 kr.
Pas til - 65- årige 350,00 kr. 350,00 kr.
Fingeraftryk til pas - fra 12 år og op   26,00 kr.   27,00 kr.
Pasfoto 140,00 kr. 140,00 kr.
Sundhedskort, legitimationskort, gebyrer m.v.
       2017        2018
Sundhedskort 195,00 kr
200,00 kr.
Legitimationskort til unge
150,00 kr.
150,00 kr.
Adresseoplysning/personnummerbevis/bopælsattest   52,00 kr.
  52,00 kr.
Bøder for overtrædelse af folkeregisterlovgivningen, minimum
500,00 kr.
500,00 kr.
Gebyr og huslejenævns- og beboerklagenævnssager
141,00 kr.
141,00 kr.
Rykkergebyr m.v. - debitorkrav 200,00 kr.
200,00 kr.

Kultur og Fritid

Kultur og fritid           2017           2018
Bibliotek - overskridelse af lånetid      10,00 kr.      10,00 kr.
Bibliotek - overskridelse af lånetid med mere en 10 dage      20,00 kr.      20,00 kr.
Bibliotek - gebyr ved regning efter 20 dage      50,00 kr.      50,00 kr.
Bibliotek ved blokering efter 45 dage    100,00 kr.    100,00 kr.
     
Traktorkørekort med færdselsrelateret førstehjælp - deltagergebyr 2.000,00 kr. 2.000,00 kr.
Færdselsrelateret førstehjælp    400,00 kr.    400,00 kr.
Ungdomsklub ved ungdomsskolen pr. sæson         Gratis         Gratis
Knallertkørekort inkl. færdselsrelateret førstehjælp
   810,00 kr.    820,00 kr.
Juniorklub i Arden pr. måned    300,00 kr.    150,00 kr.
Juniorklub i Als pr. sæson    150,00 kr.    200,00 kr.
Juniorklub i Valsgård pr. sæson
     200,00 kr.
Juniorklub i Hadsund pr. sæson    150,00 kr.    400,00 kr.
     
Gebyr for lån af Hadsund Svømmehal pr. time    210,00 kr.    215,00 kr.
Gebyr for lån af kommunale samlingssale og gymnastiksale pr. time      25,00 kr.      25,00 kr.
Musik  2017/2018 1. august 2018
For de yngste

Forældre/barn - Musikalsk Legestue    660,00 kr.
          675,00 kr.
Forskole - Musikalsk Grundskole 1.540,00 kr.
       1.570,00 kr.
Instrumentalundervisning  2017/2018 1. august 2018
Soloundervisning 3.295,00 kr.
       3.360,00 kr.
Hold 2 elever 2.090,00 kr.
       2.130,00 kr.
Hold 3 elever 2.315,00 kr.
       2.360,00 kr.
Hold 4-7 elever 1.433,00 kr.
       1.460,00 kr.Instrumentalundervisning > 25 år  2017/2018
1. august 2018
Voksenundervisning solo 4.070,00 kr.
       4.151,00 kr.
Voksenundervisning hold 2 elever 2.430,00 kr.
       2.480,00 kr.
Voksenundervisning hold 3 elever 2.740,00 kr.
       2.795,00 kr.
Sammenspil og teoretiske fag  2017/2018 1. august 2018
Sammenspil 1.210,00 kr.
      1.235,00 kr.Kor, orkester mv.  2017/2018
1. august 2018
Hobro Bykor 1.705,00 kr.
      1.740,00 kr.
Hobro Kammerorkester 1.705,00 kr.
      1.740,00 kr.
Hørelære/teori 1.320,00 kr.
      1.350,00 kr.
Talentklassen, musik  2017/2018 1. august 2018
Talentklasseforløb 4.960,00 kr.
       5.060,00 kr.
Talent+ 3.855,00 kr.
       3.930,00 kr.
Instrumentleje 2017/2018 1. august 2018
Leje af instrument   650,00 kr.
          665,00 kr.
Billedkunst
 2017/2018 1. august 2018
Billedkunst, begynder 1.155,00 kr.
       1.180,00 kr.
Billedkunst, mellem 1.545,00 kr.
       1.580,00 kr.
Billedkunst, videregående 1.930,00 kr.
       1.970,00 kr.
Scenekunst  2017/2018 1. august 2018
Stjernedrys 1.540,00 kr.
       1.570,00 kr.
Performance 1.680,00 kr.
       1.715,00 kr.
Korskolen  2017/2018 1. august 2018
Spirekor 1.380,00 kr.
       1.410,00 kr.
Juniorkor 1.380,00 kr.
       1.410,00 kr.
Dance Performance  2017/2018 1. august 2018
Børn 7- 14 år 1.070,00 kr.
       1.090,00 kr.
Unge 15 - 18 år 1.070,00 kr.
       1.090,00 kr.

Nøgletal

Nøgletal er informationer, der i kort og overskuelig form belyser strukturen og udviklingen i en kommune.

Nøgletal kan være

- Udgift pr. indbygger til bestemte formål, evt. pr. indbygger i relevant aldersgruppe
- Antal elever pr. klasse (klassekvotient)
- Indekstal for udvikling over årene
- Sammenligning med andre kommuner eller landsgennemsnit

Nøgletallene kan knytte sig til en række forhold

- Eksterne betingelser, som på kort sigt ikke kan påvirkes af kommunen
- Den første politik, forhold der er resultat af politiske beslutninger
- Produktivitet, forholdet mellem anvendte ressourcer og de fysiske aktiviteter/præstationer
- Effekter/resultater

Nøgletal giver sjældent hele forklaringen på et forhold, men de kan være udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål, kan medvirke til at pege på områder, hvor nærmere undersøgelser er påkrævet, samt til at se udviklingen på de enkelte områder uden at drukne i information.

Se ECO-nøgletal for Mariagerfjord Kommune.

Se Social- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.

Kontakt


Inge Møller Tranekær

Økonomi

  •  97113096
  •  

Mette Jørgensen

Økonomi

  •  97113078
  •  

Opdateret 07.12.18    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?