Budgetter og regnskaber


I Økonomi har vi en målsætning om økonomisk frihed og handlekraft som grundlag for at realisere kommunens visioner. Derfor søger vi at fastholde og udvikle en robust økonomi i kommunen.

Samlet oversigt over budgetter og regnskaber

Herunder kan læse Mariagerfjord Kommunes budgetter og regnskaber fra de seneste år.

Budgettet indeholder forskellige oversigter, bilag og bemærkninger. Nogle af disse er på overordnet niveau, mens andre er mere specifikke 

I det samlede regnskab kan du læse om borgmesterens forord, beretning, opfølgning på udvalgte mål og målsætninger.
I det tekniske regnskab kan du se resultatopgørelse, oversigter, regnskabsbemærkninger og kautions- og garantiforpligtigelser.


Halvårsregnskaber

Kommunerne har pligt til at udarbejde halvårsregnskab efter styrelseslovens § 45 a.

Mariagerfjord Kommunes halvårsregnskab er udarbejdet pr. 30. juni 2017. Halvårsregnskabet indeholder forbrug pr. 30. juni 2017,budget inkl. tillægsbevillinger samt forventet årsregnskab 2017.

Halvårsregnskab 2017

Forventet regnskab 2017

Kommunerne har pligt til at udarbejde halvårsregnskab som skal indsendes til Social- og Indenrigsministeriet.

Mariagerfjord kommunes regnskab er udarbejdet pr. 30. juni 2016. Halvårsregnskabet indeholder forbrug pr. 30. juni 2016, budget inklusive tillægsbevillinger samt forventet årsregnskab for 2016.

Regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2016

Bevillingsoversigt pr. 30. juni 2016

Mariagerfjord Kommunes regnskab er udarbejdet pr. 30. juni 2015, og indeholder forbrug pr. 30. juni 2015, budget inkl. tillægsbevillinger samt forventet årsregnskab for 2015.

Regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015.

Bevillingsoversigt pr. 30. juni 2015.

Oversigt over budgetvejledninger

Kontakt


Mette Jørgensen

Økonomi

  •  97113078
  •  

Opdateret 28.06.19    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?