Fakturaer og betalinger

Her kan du læse mere om elektronisk fakturering, betalingsbetingelser, fakturagebyr og indbetalinger til kommunen.

EAN-numre

Alle fakturaer til Mariagerfjord Kommune skal fremsendes elektronisk.

Her kan du se en samlet oversigt over Mariagerfjord Kommunes EAN-numre.Takster og nøgletal

Her kan du se takster for ydelser til borgere og virksomheder i Mariagerfjord Kommune.

Du kan også læse mere om nøgletal for kommunen.
Budgetter og regnskaber

Regnskabet behandles senest 30. april for det foregående år, og senest 15. oktober vedtages budgettet for det kommende år.

Se budgetter og regnskaber for de seneste 3 år her.

Økonomiaftalen

Regeringen indgår årligt økonomiaftaler med KL og Danske Regioner for det kommende år.

Her kan du  læse de seneste indgåede aftaler.Almene boliger

Mariagerfjord Kommune fører tilsyn med boligorganisationernes drift og vedligeholdelse af de almene boliger.

Læs bl.a. referater fra de seneste styringsdialogmøder.